ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro MFP M521 - พิมพ์แฟกซ์

เมื่อเครื่องพิมพ์ได้รับแฟกซ์ เครื่องจะพิมพ์แฟกซ์ออกมา (หากไม่ได้เปิดใช้คุณสมบัติรับแฟกซ์ส่วนบุคคลไว้) และยังจัดเก็บแฟกซ์ไว้ในหน่วยความจำแฟลชให้อัตโนมัติด้วย
การพิมพ์แฟกซ์ซ้ำ
เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติ ให้พิมพ์โทรสารซ้ำ เครื่องพิมพ์จะจัดเก็บแฟกซ์ที่ได้รับไว้ในหน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บของเครื่องพิมพ์มีประมาณ 3.2 MB ซึ่งเก็บข้อมูลได้ประมาณ 250 หน้า
เครื่องจะจัดเก็บแฟกซ์เหล่านี้ไว้อย่างต่อเนื่อง แฟกซ์ที่พิมพ์ซ้ำจะไม่ถูกลบออกจากหน่วยความจำ
การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคุณลักษณะนี้คือ ปิด
เปิดคุณสมบัติ ให้พิมพ์โทรสารซ้ำ
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม ให้พิมพ์โทรสารซ้ำ และแตะปุ่ม เปิด
พิมพ์แฟกซ์ซ้ำ
 1. แตะปุ่ม แฟกซ์ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะปุ่ม เมนูแฟกซ์
 3. แตะปุ่ม ตัวเลือกการรับ
 4. แตะปุ่ม พิมพ์โทรสารซ้ำ
การพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับสองด้านโดยอัตโนมัติ
ใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับแบบสองด้าน
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะปุ่ม การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะปุ่ม การตั้งค่าขั้นสูง
 4. แตะปุ่ม พิมพ์สองด้าน
 5. แตะปุ่ม เปิด
พิมพ์แฟกซ์ที่จัดเก็บไว้เมื่อเปิดคุณสมบัติรับแฟกซ์ส่วนบุคคล
ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ รับส่วนตัว ในเครื่องพิมพ์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
 1. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะปุ่ม การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะปุ่ม การตั้งค่าขั้นสูง
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม รับส่วนตัว
 5. แตะปุ่ม เปิด
ในการพิมพ์แฟกซ์ที่จัดเก็บไว้ คุณต้องใส่รหัสผ่านการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ หลังจากเครื่องพิมพ์พิมพ์แฟกซ์ที่จัดเก็บไว้ออกมาแล้ว เครื่องจะลบแฟกซ์ทั้งหมดออกจากหน่วยความจำ
 1. แตะปุ่ม แฟกซ์ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะปุ่ม เมนูแฟกซ์
 3. แตะปุ่ม ตัวเลือกการรับ
 4. แตะปุ่ม พิมพ์โทรสารส่วนตัว
 5. ใช้แผงปุ่มกดบนหน้าจอสัมผัสในการป้อนรหัสผ่านการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ และแตะปุ่ม OK

ประเทศ: Flag ไทย