ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro 400 MFP M425, HP LaserJet Pro MFP M521, and HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570 - การแก้ปัญหาการสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

หากมีปัญหาในการสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าคุณสมบัตินี้แล้ว หากยังไม่ได้ค่าคุณสมบัตินี้ ให้ใช้ตัวช่วยตั้งค่าในซอฟต์แวร์ HP Device Toolbox (Windows) หรือ HP Utility สำหรับ Mac OS X ในการตั้งค่า
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายแล้ว หากถูกปิดใช้งานอยู่ ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติผ่านซอฟต์แวร์ HP Device Toolbox (Windows) หรือ HP Utility สำหรับ Mac OS X
 • ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • ใช้ตัวเลือกทดสอบบนแถบสแกนของ HP Device Toolbox (Windows) หรือ HP Utility (Mac OS X) เพื่อตรวจสอบว่าตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายถูกต้องแล้ว

การสแกนล้มเหลว

 • ตรวจสอบว่าพาธของเครือข่ายอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง (//host/share/path) และมีโฟลเดอร์อยู่
 • ตรวจสอบว่าสามารถอ่านและเขียนไดเรกทอรีเครือข่ายได้
 • หากคุณใช้ชื่อไฟล์เริ่มต้นสำหรับเอกสารที่สแกน ให้ตรวจสอบว่าไม่มีชื่อไฟล์ที่ขัดแย้งกัน ลบเอกสารที่สแกนก่อนหน้านี้ออกบางส่วน
 • ใช้ IP แอดเดรสแทนชื่อโฮสต์ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์และโฮสต์เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายเดียวกัน
 • หากโฟลเดอร์เครือข่ายมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง
 • หากข้อความ ดิสก์เต็ม ปรากฏขึ้น ให้ลบบางไฟล์ออกจากโฟลเดอร์เครือข่าย
 • ปิดเครื่อง แล้วเปิดอีกครั้ง ทำการสแกนอีกครั้ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย