ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP - PC วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าระบบอัพเดทคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุขั้นตอนการเปลี่ยนการตั้งค่าการอัพเทดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติในแผงควบคุม
การเปลี่ยนการตั้งค่าระบบอัพเดทอัตโนมัติ
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Windows แต่ละรุ่น
Windows XP
 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิกปุ่ม เริ่ม (Start)ใน Taskbar จากนั้นคลิก โปรแกรมทั้งหมด (All Programs) แล้วคลิกที่ แผงควบคุม (Control Panel)
  รูปภาพ : Desktop
 3. ในหน้าต่างแผงควบคุมให้คลิก ระบบ (System)
  รูปภาพ : Control Panel
 4. คลิกแท็ปอัพเดทอัตโนมัติ (Automatic Updates)
  รูปภาพ : System Properties
 5. คลิิ๊กที่วงกลมหน้าข้อความ อัตโนมัติ(แนะนำ) Automatic (recommended)ออกเพื่อยกเลิกการอัพเดทอัตโนมัตสำหรับคอมพิวเตอร์์์ิ แล้วคลิก ใช่ (OK)
  รูปภาพ : Automatic (recommended)
Windows 7
 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิ๊กปุ่ม เริ่มต้น (Start) ใน Taskbar จากนั้นคลิกโปรแกรมทั้งหมด (All Programs) แล้วเลื่อนตัวชี้เม้าส์มาคลิกที่ แผงควบคุม (Control panel)
  รูปภาพ : Control panel
 3. ในหน้าต่างแผงควบคุุม (Control panel) ให้คลิกเลือก ระบบ (system)
  รูปภาพ : System
 4. ในหน้าต่าง ระบบ (system) ที่เมนูด้านล่างซ้าย ให้คลิกที่ Windows Update
  รูปภาพ : Windows Update
 5. ในหน้าต่าง Windows update ที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่ Change settings เพื่อยกเลิกการอัพเดทอัตโนมัติสำหรับคอมพิวเตอร์
  รูปภาพ : Change settings
 6. คลิกที่เมนูImportant updates (การอัพเดทที่สำคัญ) จากนั้นเลือก Never check for updates (Not recommended) ไม่ต้องการตรวจสอบการอัพเดทคอมพิวเตอร์ (ไม่แนะนำ) และคลิก ใช่ (OK)
  รูปภาพ : Change settings
 7. เสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิกการอัพเดทอัตโนัมัติสำหรับคอมพิวเตอร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย