ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - ปรับสี

จัดการสีโดยเปลี่ยนการตั้งค่าบนแท็บ Color (สี) (Windows) และ Color Options (ตัวเลือกสี) (Mac) ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เปลี่ยนชุดรูปแบบสีสำหรับงานพิมพ์

 1. บนเมนู File ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก Print
 2. คลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (การกำหนดลักษณะ) (Windows)
 3. คลิกแท็บ Color (สี) (Windows) และ Color Options (ตัวเลือกสี) (Mac) และยกเลิกการเลือก HP EasyColor
 4. เลือกธีมสีจากจากรายการดรอปดาวน์ Color Themes (ธีมสี) (Windows) หรือ RGB Color (สี RGB) (Mac)
  รูปภาพ : แถบสี
  • ค่าเริ่มต้น (sRGB): ชุดรูปแบบนี้จะตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ข้อมูล RGB ในโหมดอุปกรณ์ดั้งเดิม เมื่อใช้ชุดรูปแบบนี้ ให้จัดการสีในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือในระบบปฏิบัติการสำหรับการแสดงสีที่ถูกต้อง
  • สีสดใส: เครื่องพิมพ์จะเพิ่มความอิ่มตัวของสีในระดับกลาง ใช้ชุดรูปแบบนี้เมื่อพิมพ์กราฟิกด้านธุรกิจ
  • ภาพถ่าย: เครื่องพิมพ์จะแปลงสี RGB ราวกับว่าถูกพิมพ์เป็นภาพถ่ายโดยใช้มินิแล็บแบบดิจิตอล ซึ่งเครื่องพิมพ์จะให้สีที่คมชัดมากกว่าแตกต่างกับชุดรูปแบบค่าเริ่มต้น (sRBG) ใช้ชุดรูปแบบนี้สำหรับพิมพ์ภาพถ่าย
  • Photo (Adobe RGB 1998): ใช้ชุดรูปแบบนี้สำหรับภาพถ่ายดิจิตอลที่ใช้สี AdobeRGB แทนที่จะใช้ sRGB ปิดการจัดการสีในโปรแกรมซอฟต์แวร์เมื่อใช้ชุดรูปแบบนี้
  • ไม่มี: ไม่ใช้ชุดรูปแบบสี

เปลี่ยนตัวเลือกสี

เปลี่ยนการตั้งค่าตัวเลือกสีสำหรับงานพิมพ์ปัจจุบันจากแถบสีของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 1. บนเมนู แฟ้ม ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิกรายการ พิมพ์
 2. คลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (การกำหนดลักษณะ) (Windows)
 3. คลิกแท็บ สี (Windows) หรือแท็บ Color Options (ตัวเลือกสี) (Mac)
 4. ลบเครื่องหมายออกจากช่อง HP EasyColor
  รูปภาพ : แถบสี
 5. คลิกปุ่ม การตั้งค่าหมึก (Windows) หรือขยายเมนู Advanced (ขั้นสูง) (Mac) แล้วใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับดังต่อไปนี้
  • เวลารอให้หมึกแห้ง
  • ความอิ่มตัวของสี
  • การแผ่กระจายของหมึกดำ
   บันทึก
   เปลี่ยนการตั้งค่าสีด้วยตนเองทำให้มีผลกระทบต่องานพิมพ์ HP แนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้เปลี่ยนการตั้งค่ากราฟิกสี
  บันทึก
  เปลี่ยนการตั้งค่าสีด้วยตนเองทำให้มีผลกระทบต่องานพิมพ์ HP แนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้เปลี่ยนการตั้งค่ากราฟิกสี
 6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยนของคุณและปิดหน้าต่าง หรือคลิก Reset (รีเซ็ต) เพื่อให้การตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Windows)
 7. คลิกตัวเลือก พิมพ์ในโทนสีเทา (Windows) หรือ Print Color as Gray (พิมพ์ภาพสีเป็นสีเทา) (Mac) เพื่อพิมพ์เอกสารสีเป็นสีดำและโทนสีเทา ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์เอกสารสีสำหรับการโทรสารหรือถ่ายเอกสาร คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์สำเนาฉบับร่างหรือเพื่อประหยัดตลับหมึกสี
 8. คลิกปุ่ม ตกลง (Windows)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย