ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - AirPrint

AirPrint

iOS 4.2 และ Mac OS X 10.7 หรือที่ใหม่กว่ารองรับการพิมพ์โดยตรงโดยใช้ AirPrint ของ Apple ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์จากเครื่องพิมพ์โดยตรง โดยใช้ iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ขึ้นไป), หรือ iPod touch (รุ่นที่สามขึ้นไป) ในโปรแกรมมือถือต่อไปนี้:
  • Mail
  • Photos
  • Safari
  • แอปพลิเคชันของผู้ผลิตอื่นบางแอปพลิเคชัน
ในการใช้ AirPrint เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AirPrint และหากต้องการทราบว่าเครื่องพิมพ์ HP ใดบ้างที่สามารถใช้งานร่วมกับ AirPrint ได้ ให้ไปที่ www.hp.com/go/airprint
บันทึก
คุณอาจจำเป็นต้องอัปเกรดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อใช้ AirPrint ไปที่ www.hp.com/support
บันทึก
เมื่อใช้ไดร์เวอร์ AirPrint ตัวเลือกและการตั้งค่าจะแตกต่างจากไดรเวอร์ที่มีคุณลักษณะครบถ้วนซึ่ง HP ให้บริการ เอกสารนี้อธิบายถึงคุณลักษณะไดรเวอร์ของ HP ซึ่งมีคุณลักษณะครบถ้วน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย