ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - คำแนะนำในการส่งคืนและการรีไซเคิล

สหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก้

ไปที่ www.hp.com/recycle สำหรับข้อมูลการรีไซเคิลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อสั่งซื้อฉลาก ซอง หรือกล่องที่ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้

การส่งคืนจำนวนมาก (ตลับหมึกพิมพ์มากกว่าหนึ่งตลับ)

 1. ใส่ตลับบรรจุหมึก HP Officejet แต่ละอันไว้ในกล่องและถุงเดิมที่ใส่มา
 2. ติดเทปกล่องเข้าด้วยกันโดยใช้เทปผ้าหรือเทปบรรจุหีบห่อ หีบห่ออาจมีน้ำหนักมากถึง 31 กก. (70 ปอนด์)
 3. ใช้ฉลากการจัดส่งที่ชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
หรือ
 1. ใช้กล่องที่เหมาะสมของคุณเองหรือขอกล่องขนาดใหญ่ได้ฟรีจาก www.hp.com/recycle หรือ 1-800-340-2445 (บรรจุตลับหมึกของ HP Deskjet ได้ถึง 31 กก. (70 ปอนด์))
 2. ใช้ฉลากการจัดส่งที่ชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

ส่งคืนครั้งเดียว

 1. ใส่ตลับบรรจุหมึก HP Officejet แต่ละอันไว้ในกล่องและถุงเดิมที่ใส่มา
 2. ติดฉลากการจัดส่งไว้ที่ด้านหน้ากล่อง

การจัดส่ง

สำหรับสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก ในการส่งคืนตลับบรรจุหมึก HP Officejet เพื่อรีไซเคิล ให้ใช้ฉลากที่อยู่ที่ระบุที่อยู่และชำระเงินล่วงหน้าซึ่งอยู่ในกล่อง ในการใช้ฉลากของ UPS โปรดมอบพัสดุให้กับพนักงานขับรถของ UPS ในระหว่างการจัดส่งหรือการรับของในครั้งถัดไป หรือนำไปส่งที่ศูนย์รับฝากของ UPS (การจัดส่งผ่าน UPS Ground จะมีค่าบริการตามอัตราการจัดส่งพัสดุโดยปกติ) สำหรับที่ตั้งของศูนย์รับพัสดุของ UPS ในท้องถิ่นของคุณ โปรดโทรศัพท์ไปที่ 1-800-PICKUPS หรือเยี่ยมชม www.ups.com
หากคุณส่งคืนโดยใช้ฉลากของ FedEx โปรดมอบพัสดุให้กับผู้จัดส่งของบริการไปรษณีย์สหรัฐอเมริกา หรือพนักงานขับรถของ FedEx ในระหว่างการรับของในครั้งถัดไป (การจัดส่งผ่าน FedEx Ground จะมีค่าบริการตามอัตราการจัดส่งพัสดุโดยปกติ) หรือคุณนำตลับบรรจุหมึกที่บรรจุหีบห่อแล้วไปส่งที่สำนักงานไปรษณีย์สหรัฐอเมริกา หรือศูนย์จัดส่งหรือร้านของ FedEx สำหรับที่ตั้งของสำนักงานไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาที่ใกล้คุณที่สุด โปรดโทรศัพท์ไปที่ 1-800-ASK-USPS หรือเยี่ยมชม www.ups.com สำหรับที่ตั้งของศูนย์จัดส่ง/ร้านของ FedEx ที่ใกล้คุณที่สุด โปรดโทรศัพท์ไปที่ 1-800-GOFEDEX หรือเยี่ยมชม www.fedex.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือ หากต้องการฉลากหรือกล่องเพิ่มเติมสำหรับการส่งคืนครั้งละมากๆ โปรดเยี่ยมชม www.hp.com/recycle หรือโทรศัพท์ไปที่ 1-800-340-2445 ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้อาศัยอยู่ในอะแลสกาและฮาวาย

อย่าใช้ฉลากของ UPS โทร 1-800-340-2445 สำหรับข้อมูลและคำแนะนำ U.S. Postal Service ให้บริการส่งคืนตลับหมึกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อตกลงกับ HP สำหรับอะแลสกาและฮาวาย

การส่งคืนนอกสหรัฐฯ

หากต้องการเข้าร่วมโครงการส่งคืนและการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ของ HP Planet Partners โปรดทำตามคำแนะนำอย่างง่ายๆ ในคู่มือการรีไซเคิล (อยู่ในหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่ของคุณ) หรือเยี่ยมชม www.hp.com/recycle เลือกประเทศ/พื้นที่ของท่านสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งคืนอุปกรณ์สิ้นเปลือง HP Officejet

การทิ้งแบตเตอรี่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งแบตเตอรี่ โปรดดู http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html

การรีไซเคิลเครื่องพิมพ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลเครื่องพิมพ์ โปรดดู http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย