ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - ใช้ HP ePrint

ใช้ HP ePrint

ใช้ HP ePrint เพื่อพิมพ์เอกสารโดยส่งเอกสารเป็นไฟล์แนบในอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ใช้งานอีเมลได้
บันทึก
เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ HP ePrint
 1. ในการใช้ HP ePrint คุณต้องเปิดใช้งานบริการบนเว็บของ HP ก่อน
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมผลิตภัณฑ์ กด (X451 Series) หรือแตะ (X551 Series) ปุ่ม บริการบนเว็บ
  2. กดหรือแตะปุ่ม เปิดใช้งานบริการบนเว็บ
 2. จากเมนู บริการบนเว็บของ HP แตะปุ่ม แสดงที่อยู่อีเมล เพื่อแสดงที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุม
 3. ใช้เว็บไซต์ HP ePrintCenter Web เพื่อกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยและเพื่อกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นสำหรับงาน HP ePrint ทั้งหมดที่ถูกส่งมาที่เครื่องพิมพ์นี้
  1. ไปที่ www.hpeprintcenter.com
  2. คลิก Sign In (ลงชื่อเข้าใช้) และป้อนข้อมูลเฉพาะของ HP ePrintCenter หรือลงทะเบียนบัญชีใหม่
  3. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ หรือคลิก + Add printer (+ เพิ่มเครื่องพิมพ์) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ ในการเพิ่มเครื่องพิมพ์ คุณจำเป็นต้องมีรหัสเครื่องพิมพ์ ซึ่งก็คือส่วนที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์ที่อยู่ก่อนหน้าเครื่องหมาย @
   บันทึก
   รหัสนี้มีอายุเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้นนับจากที่คุณเปิดใช้งานบริการบนเว็บของ HP  หากหมดอายุ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเปิดใช้งานบริการบนเว็บของ HP อีกครั้ง และรับรหัสใหม่
  4. ในการป้องกันเครื่องพิมพ์จากการพิมพ์เอกสารที่ไม่ได้คาดไว้ ให้คลิก ePrint Settings (การตั้งค่า ePrint) และคลิกแท็บ Allowed Senders (ผู้ส่งที่อนุญาต) คลิก ผู้ส่งที่อนุญาตเท่านั้น และเพิ่มที่อยู่อีเมลจากที่อยู่ที่คุณต้องการอนุญาตให้ใช้งาน ePrint
  5. ในการกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงาน ePrint ทั้งหมดที่ถูกส่งมาที่เครื่องพิมพ์นี้ ให้คลิก ePrint Settings (การตั้งค่า ePrint) คลิก Print Options (ตัวเลือกการพิมพ์) และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการใช้
 4. ในการพิมพ์เอกสาร ให้แนบเอกสารไว้ในข้อความอีเมลซึ่งส่งไปที่ที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์
บันทึก
อีเมลดังกล่าวจะถูกพิมพ์ทันทีที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันเวลาที่จะได้รับอีเมล หรือไม่รับประกันว่าจะได้รับอีเมลหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพิมพ์ได้ที่ www.eprintcenter.com
บันทึก
เอกสารที่พิมพ์ด้วย HP ePrint อาจปรากฏแตกต่างจากต้นฉบับ ลักษณะ การจัดรูปแบบ และการเรียงลำดับข้อความอาจแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับ สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพที่สูงกว่า (เช่น เอกสารทางกฎหมาย) ขอแนะนำให้คุณพิมพ์จากแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เนื่องจากคุณจะมีตัวควบคุมลักษณะสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ได้มากขึ้น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย