ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - เปลี่ยนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ตรงกับประเภทและขนาดกระดาษใน Windows

เปลี่ยนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ตรงกับประเภทและขนาดกระดาษใน Windows

  1. ในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก พิมพ์
  2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
  4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ
  5. เลือกประเภทกระดาษจากรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ
  6. คลิกปุ่ม ตกลง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย