ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ออกจาก Windows

ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ออกจาก Windows

Windows XP
 1. คลิก Start (เริ่ม) Control Panel (แผงควบคุม) และ Add or Remove Programs (เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก)
 2. ค้นหาและเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ
 3. คลิก Change/Remove (เปลี่ยนแปลง/ลบ) เพื่อลบซอฟต์แวร์
Windows Vista
 1. คลิก Start (เริ่ม) Control Panel (แผงควบคุม) และ Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ)
 2. ค้นหาและเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ
 3. เลือกตัวเลือก Uninstall/Change (ยกเลิกการติดตั้ง)
Windows 7
 1. คลิก Start (เริ่ม) Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นใต้หัวข้อ Programs (โปรแกรม) ให้คลิก Uninstall a program (ถอนการติดตั้งโปรแกรม)
 2. ค้นหาและเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ
 3. เลือกตัวเลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย