ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PC - คอมพิวเตอร์สตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10 และ Windows 8
หาก Windows รีสตาร์ทโดยไม่มีการแจ้งเตือน หรือรีสตาร์ทขณะพยายามปิดเครื่อง อาจมีสาเหตุหลายประการ Windows อาจตั้งค่าให้รีสตาร์ทอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในระบบขึ้น การอัพเดต BIOS อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้ ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ที่เริ่มการทำงานใหม่โดยไม่คาดคิด
หากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ จากนั้นไม่ยอมสตาร์ทเข้าใน Windows ให้ดูเอกสารต่อไปนี้เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหานี้:
นอกเหนือจากขั้นตอนในบทความนี้ การอัพเดตไดรเวอร์การ์ดแสดงผลจะช่วยแก้ไขปัญหามากมายที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่
Windows รีสตาร์ทโดยไม่มีสาเหตุ
ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้ตามลำดับจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้
ขั้นตอนที่ 1: การปิดตัวเลือกเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อดูข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดของไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบัติการบางตัวอาจทำให้คอมพิวเตอร์แจ้งข้อผิดพล่ดก่อนหยุดทำงานหรือปิดคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้หากเปิดใช้ตัวเลือก Automatically restart (รีสตาร์ทอัตโนมัติ) ไว้ ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดอาจไม่ปรากฏขึ้นแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ตาม ปิดตัวเลือกนี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์แจ้งข้อความระบุข้อผิดพลาด
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดตัวเลือกรีสตาร์ทอัตโนมัติ:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด View advanced system settings (ดูค่าทางระบบขั้นสูง)
 2. คลิก Settings (ค่าปรับตั้ง) จากหัวข้อ Startup and Recovery (การเริ่มการทำงานและกู้ระบบ)
  รูปภาพ : หน้าต่างคุณสมบัติเครื่อง (System Properties)
  หน้าต่างคุณสมบัติเครื่อง (System Properties)
 3. ลบเครื่องหมายติดกับ Automatically restart (รีสตาร์ทอัตโนมัติ) จาก System Failure (ปัญหาของระบบ) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
  รูปภาพ : ช่องทำเครื่องหมาย Automatically restart (รีสตาร์ทอัตโนมัติ)
  ตำแหน่งช่องทำเครื่องหมาย Automatically restart (รีสตาร์ทอัตโนมัติ)
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
    บันทึก
  คอมพิวเตอร์ไม่เริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติอีกต่อไปเมื่อเกิดปัญหา แต่หน้าจอสีฟ้าปรากฏขึ้นแทน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่มีประโยชน์ ตอนนี้คุณสามารถค้นหาวิธีแก้ไขโดยใช้ข้อความจากข้อผิดพลาด
ขั้นตอนที่ 2: การตรวจหาฮาร์ดแวร์ที่ล้มเหลว
ปัญหาฮาร์ดแวร์อาจทำให้คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการตรวจสอบปัญหาฮาร์ดแวร์ได้จากหัวข้อ การทดสอบข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์ (Windows 10, 8) สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป หรือ การทดสอบข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์ (Windows 10, 8) สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  บันทึก
โดยปกติแล้ว ฮาร์ดแวร์ที่ล้มเหลวมักจะเกิดจากความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นภายในคอมพิวเตอร์ เมื่อเวลาผ่านไป พื้นที่ระบายความร้อนอาจจะอุดตันเนื่องจากการสะสมตัวของฝุ่นละออง และทำให้อุณหภูมิภายในเคสเพิ่มสูงขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การลดความร้อนภายใน PC เพื่อป้องกันปัญหาความร้อนเกิน สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ การลดความร้อนภายใน PC เพื่อป้องกันปัญหาความร้อนเกิน สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป
ขั้นตอนที่ 3: การอัพเดต BIOS
ข้อมูลอัพเดต BIOS อาจสามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปิดทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำตามขั้นตอนในหัวข้อต่อไปนี้เพื่อใช้ HP Support Assistant หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลอัพเดต BIOS ที่เว็บไซต์ของ HP
ขั้นตอนที่ 4: การกู้คืนระบบ
หากเพิ่งพบปัญหา ให้กู้ระบบคอมพิวเตอร์ไปยังจุดก่อนที่จะเกิดปัญหา ซึ่งมักสามารถแก้ไขปัญหาได้ ดูข้อมูลการใช้ฟังก์ชั่นกู้ระบบได้จากหัวข้อ การใช้ Microsoft System Restore (Windows 10, 8)
ขั้นตอนที่ 5: การกู้คืนคอมพิวเตอร์
หากขั้นตอนอื่นในเอกสารนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้กู้คืนซอฟต์แวร์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์กลับสู่การกำหนดค่าดั้งเดิมโดยใช้การกู้คืนระบบ HP ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก แนวทางแก้ไขปัญหาที่แนะนำโดย HP - การเรียกใช้ HP System Recovery
Windows เริ่มการทำงานใหม่หลังจากที่ติดตั้ง Windows Update
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจประสบปัญหาระบบเริ่มการทำงานใหม่ หลังจากที่เรียกใช้ Microsoft Windows Update หรือดำเนินการอัพเดตอัตโนมัติ
หากคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติหลังจาก Windows Update ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: ถอนการติดตั้ง Windows Update ล่าสุด
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอนการติดตั้ง Windows Update ตัวล่าสุด
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด View installed updates (ดูข้อมูลอัพเดตที่ติดตั้ง)
    หมายเหตุ
  ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้งและคีย์การติดตั้งสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเก็บไว้
 2. ตรวจสอบคอลัมน์ Installed On (ติดตั้งเมื่อ) เพื่อค้นหาข้อมูลอัพเดตล่าสุด
  จดชื่อของข้อมูลอัพเดตดังกล่าวไว้
 3. คลิกชื่อของข้อมูลอัพเดตที่จะถอนการติดตั้ง แล้วคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ที่ด้านบนสุดของรายการข้อมูลอัพเดต
  รูปภาพ : ตัวเลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ที่ด้านบนของรายการข้อมูลอัพเดต
  ตัวเลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ที่ด้านบนของรายการข้อมูลอัพเดต
 4. อ่านและตอบสนองต่อข้อความใดๆ ที่อาจเปิดขึ้นขณะที่ซอฟต์แวร์กำลังถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. หากปัญหาได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป เพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดตั้งข้อมูลอัพเดตอีกครั้งบนคอมพิวเตอร์
  หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการแก้ไข ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับอัพเดตที่เก่ากว่า จนกระทั่งปัญหาได้รับการแก้ไข
ขั้นตอนที่ 2: ป้องกันไม่ให้ Windows Updates ติดตั้งข้อมูลอัพเดตใหม่ใน Windows 8
ใน Windows 8 ตัว Windows Update อาจพยายามที่จะติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่คุณถอนการติดตั้งไปแล้วใหม่ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อไม่ให้ Windows Update ติดตั้งข้อมูลอัพเดตกับคอมพิวเตอร์ของคุณอีก
  บันทึก
ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้ไม่ได้กับคอมพิวเตอร์ Windows 10 ใน Windows 10 ข้อมูลอัพเดต Windows ทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลดและติดตั้งอัตโนมัติ และคุณไม่สามารถส่วนการอัพเดตที่จะติดตั้งได้
 1. สำหรับ Windows 8 ให้ค้นหาและเปิด Windows Update (ข้อมูลอัพเดต Windows)
  รูปภาพ : การเลือก Windows Update (ข้อมูลอัพเดต Windows)
  การเลือก Windows Update (ข้อมูลอัพเดต Windows) จากผลการค้นหา
  Windows Update จะเปิดขึ้นมาในเดสก์ทอป Windows
 2. จากหน้าต่าง Windows Update (ข้อมูลอัพเดต Windows) คลิกเลือก Change settings (แก้ไขค่าปรับตั้ง) จากคอลัมน์ด้านซ้าย)
  รูปภาพ : การคลิกเลือก Change settings (แก้ไขค่าปรับตั้ง)
  ตำแหน่ง Change settings (แก้ไขค่าปรับตั้ง) จากคอลัมน์ด้านซ้าย
 3. จากช่อง Important updates (ข้อมูลอัพเดตที่สำคัญ) เลือก Check for updates, but let me decide whether to download and install them (ตรวจหาข้อมูลอัพเดตแต่ให้ฉันเลือกว่าจะดาวน์โหลดและติดตั้งหรือไม่) คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายติดกับ Give me recommended updates the same way I receive important updates (แนะนำข้อมูลอัพเดตลักษณะเดียวกับการแจ้งข้อมูลอัพเดตที่สำคัญ) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
  รูปภาพ : การเปลี่ยนค่าการอัพเดต
  การปรับเปลี่ยนค่าการอัพเดตที่สำคัญและการอัพเดตที่แนะนำ
 4. จากหน้าต่าง Windows Update (ช้อมูลอัพเดต Windows) คลิกที่ลิงค์ใดลิงค์หนึ่งจาก You're set to automatically install updates (คุณตั้งค่าติดตั้งข้อมูลอัพเดตอัตโนมัติไว้) ตัวอย่าง: 1 มีข้อมูลอัพเดตที่สำคัญ
  รูปภาพ : ลิงค์ไปยังข้อมูลอัพเดตที่มีในหน้าต่าง Windows Update (ข้อมูลอัพเดต Windows)
  ลิงค์ไปยังข้อมูลอัพเดตที่มีในหน้าต่าง Windows Update (ข้อมูลอัพเดต Windows)
 5. จากหน้าต่าง Select updates you want to install (เลือกข้อมูลอัพเดตที่คุณต้องการติดตั้ง) หากมีข้อมูลอัพเดตที่คุณถอนการติดตั้งไว้ปรากฏอยู่ ให้คลิกขวาที่ข้อมูลอัพเดต จากนั้นเลือก Hide update (ซ่อนข้อมูลอัพเดต)
  รูปภาพ : การเลือก Hide update (ซ่อนข้อมูลอัพเดต)
  ตำแหน่ง Hide update (ซ่อนข้อมูลอัพเดต)
  ตอนนี้อัพเดตถูกซ่อนและจะไม่ได้รับการติดตั้ง เมื่อต้องการติดตั้งอัพเดตที่ซ่อนอยู่ในอนาคต ให้คลิก Restore hidden updates (คืนค่าข้อมูลอัพเดตที่ซ่อนไว้) ใน Windows Update

ประเทศ: Flag ไทย