ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - ไม่พบไดรฟ์ CD/DVD (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10 หรือ Windows 8
เมื่อคุณพยายามเขียนหรืออ่านดิสก์ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือมีข้อผิดพลาดระบุว่าไม่พบไดรฟ์ปรากฏขึ้นในซอฟต์แวร์การเขียน CD/DVD
หากหน้าต่างไม่เปิดขึ้นขณะเสียบดิสก์เข้าไปในไดร์ฟ และไดร์ฟไม่ปรากฏขึ้นใน File Explorer ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ ไดร์ฟ CD/DVD ไม่ปรากฏขึ้น
หาก Windows พบไดร์ฟ CD/DVD แต่ซอฟต์แวร์เขียนแผ่นไม่พบไดร์ฟ ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่นดิสก์มองไม่เห็นไดร์ฟ

ไดรฟ์ CD/DVD ไม่ปรากฏขึ้น

หากหน้าต่างไม่เปิดขึ้นมาขณะเสียบแผ่นดิสก์ในไดร์ฟ และไดร์ฟไม่ปรากฏใน File Explorer แสดงว่า Windows ไม่รู้จักไดร์ฟ ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้
บันทึก
หากคุณมีโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีไดร์ฟ CD/DVD โน้ตบุ๊กหลายรุ่นไม่ได้จำหน่ายมาพร้อมกับไดร์ฟ CD/DVD และจะต้องใช้ไดร์ฟ USB หรือผลิตภัณฑ์อื่น
บันทึก
หากคุณอัพเกรดคอมพิวเตอร์เป็น Windows 10 หรือ Windows 8 และไดรฟ์เคยใช้งานได้มาก่อน แต่กลับไม่สามารถใช้งานได้ใน คุณสามารถประหยัดเวลาในการดำเนินการโดยเริ่มจากการล้างตัวกรองรีจิสตรี้ช่วงบนและช่วงล่างเพื่อลบตัวกรองควบคุมช่วงบนและช่วงล่างออกจากรีจิสตรี้

ขั้นตอนที่ 1: ดูว่าไดร์ฟปรากฏขึ้นใน BIOS หรือไม่

หาก Windows ไม่เปิดขึ้นมาหลังจากเสียบแผ่นดิสก์ในไดร์ฟ และไดร์ฟไม่ปรากฏใน File Explorer อาจมีปัญหาที่ BIOS BIOS ของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่จัดการการสื่อสารระหว่างส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ หากระบบปฏิบัติการไม่รู้จักไดร์ฟ CD/DVD ให้ตรวจสอบ BIOS ว่าพบไดร์ฟหรือไม่ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเข้าใชเงาน BIOS:
หากไม่มีไดร์ฟ CD/DVD ใน BIOS แสดงว่าอาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
หากชื่อไดร์ฟ CD/DVD อยู่ใน BIOS แสดงว่า BIOS พบอุปกรณ์และปัญหาอาจเกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ ดำเนินต่อเพื่อตรวจสอบชื่อไดรฟ์ใน Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบชื่อไดรฟ์ในตัวจัดการอุปกรณ์

หาก Windows ไม่เปิดขึ้นมาหลังจากเสียบแผ่นดิสก์ในไดร์ฟ และไดร์ฟไม่ปรากฏใน File Explorer อาจมีปัญหาที่ BIOS หลังจากตรวจสอบว่าไดร์ฟ CD/DVD ปรากฏขึ้นใน BIOS หรือไม่ ให้ตรวจสอบชื่อไดร์ฟจาก Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไดร์ฟใหม่ในตัวจัดการอุปกรณ์ และเพื่อตรวจสอบว่า Windows ตรวจพบไดร์ฟหรือไม่
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)
 2. ดับเบิลคลิกที่ DVD/CD-ROM drives (ไดร์ฟ DVD/CD-ROM) เพื่อขยายหมวดรายการ
  หาก DVD/CD-ROM drives (ไดร์ฟ DVD/CD-ROM) ไม่อยู่ในรายการ ให้ข้ามไปยังขั้นตอน การรีเซ็ตเครื่องคอมพิวเตอร์
  ภาพหน้าต่างตัวจัดการอุปกรณ์ซึ่งแสดงที่ตั้งไดรฟ์ DVD/CD-ROM
 3. คลิกขวาที่ชื่อไดรฟ์และเลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)
  ภาพหน้าต่างตัวจัดการอุปกรณ์, ถอนการติดตั้งไดรฟ์ DVD/CD-ROM
  หากหน้าต่างยืนยันปรากฏขึ้น ให้คลิก OK (ตกลง) หรือ Yes (ใช่)
  ชื่อไดรฟ์จะถูกลบออกจากรายการ (และหมวดหมู่ไดรฟ์ DVD/CD-ROM จะถูกลบออกด้วยหากมีเพียงไดรฟ์เดียว)
 4. จาก Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) คลิก Action (การดำเนินการ) เลือก Scan for hardware changes (สแกนการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์) จากนั้นรอให้ Windows ค้นหาและติดตั้งไดร์ฟ CD/DVD
  ภาพเมนูการดำเนินการจากตัวจัดการอุปกรณ์ที่เลือกสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ไว้
  หลังทำการติดตั้งเสร็จสิ้น ชื่อไดร์ฟควรจะปรากฏขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์
 5. เปิดหมวดหมู่ของไดรฟ์ DVD/CD-ROM อีกครั้ง และดำเนินการต่อไปนี้ขึ้นกับสิ่งที่แสดงใน DVD/CD-ROM drives (ไดรฟ์ DVD/CD-ROM):
  • หากไม่มีชื่อไดรฟ์ DVD/CD แสดงว่า Windows ไม่พบไดรฟ์นั้น สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์อีกครั้งเพื่อพยายามตรวจจับไดรฟ์ หากยังคงไม่พบไดร์ฟ ให้ปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) จากนั้นข้ามไปที่หัวข้อ การรีเซ็ตระบบไฟคอมพิวเตอร์ เพื่อรีเซ็ตระบบไฟและติดตั้งสายไดร์ฟใหม่ในกรณีที่จำเป็น
  • หากชื่อไดรฟ์ปรากฏขึ้นพร้อมกับไอคอนการแจ้งเตือน (ไอคอนไดรฟ์จะถูกกำกับด้วยเครื่องหมายแจ้งเตือน ) ดับเบิลคลิกที่ชื่อไดรฟ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ดำเนินการต่อไปนี้โดยขึ้นกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในส่วนสถานะอุปกรณ์:
   • หากรหัสข้อผิดพลาด 10, 19, 31, 32, 39 หรือ 41 ปรากฏขึ้นภายในส่วน Device Status (สถานะอุปกรณ์) แสดงว่ามีปัญหาในการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เขียนแผ่น CD ก่อนหน้า ใช้หัวข้อ การล้างตัวกรองรีจิสตรี้ช่วงบนและช่วงล่าง เพื่อลบตัวกรองควบคุมที่เกี่ยวข้องจากรีจิสตรี้
   • สำหรับข้อผิดพลาดอื่น ดูข้อมูลที่มีให้พร้อมกับรหัสข้อผิดพลาดนั้น
  • หากชื่อไดรฟ์ปรากฏขึ้นพร้อมกับไอคอนปิดใช้งาน (ไอคอนไดรฟ์จะถูกกำกับด้วยเครื่องหมายลูกศรชี้ลง ) แสดงว่าไดรฟ์นั้นถูกปิดใช้งาน คลิกขวาที่ชื่อไดรฟ์และเลือก เปิดใช้งาน คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ไดรฟ์ควรทำงานได้ถูกต้องเมื่อเปิดใช้งาน
   หากไม่สามารถเปิดใช้งานไดรฟ์ได้ บริการซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ที่ต้องการจะถูกปิดใช้งานหรือไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็น ดับเบิลคลิกที่ ตัวควบคุม IDE ATA/ATAPI ในตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อดูว่ามีปัญหาหรือไม่และแก้ไขปัญหานั้นตามรหัสข้อผิดพลาดนั้น
   การรีเซ็ต BIOS อาจช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นกัน เรียกใช้ BIOS โดยปิดคอมพิวเตอและรีสตาร์ทตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อปิดคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์
   2. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม F10 ซ้ำ ๆ ทันทีจนกว่าหน้าจอยูทิลิตีการตั้งค่า BIOS จะเปิดขึ้นมา
   รีเซ็ต BIOS โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทคอมพิวเตอร์ที่ใช้:
   • รีเซ็ต BIOS สำหรับโน้ตบุ๊ก กด F9 เพื่อไปยังค่าเริ่มต้นการ จากนั้นกด Enter แล้วกด F10 อีกครั้งเพื่อบันทึกและออกจากเมนู
   • รีเซ็ต BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป โดยใช้ปุ่มลูกศรไปที่แท็บ File (ไฟล์) จากนั้นเลือก Apply Defaults and Exit (ใช้ค่าเริ่มต้นแล้วออก) จากนั้นกด Enter แล้วกด Enter อีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • หากไดรฟ์ CD/DVD ปรากฏตามปกติ โดยไม่มีไอคอนพิเศษกำกับ แสดงว่า Windows ตรวจพบไดรฟ์แต่ซอฟต์แวร์อื่นที่ใช้เขียนดิสก์อาจไม่สามารถตรวจพบไดรฟ์ ใช้ขั้นตอนใน ซอฟต์แวร์เขียนแผ่นดิสก์ไม่พบไดร์ฟ เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์เขียนแผ่นตรวจพบไดร์ฟ

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์

หาก Windows ไม่เปิดขึ้นมาหลังจากเสียบแผ่นดิสก์ในไดร์ฟ และไดร์ฟไม่ปรากฏใน File Explorer อาจมีปัญหาที่ฮาร์ดแวร์ หลังจากตรวจสอบปัญหาจาก BIOS ให้ใช้ระบบแก้ไขปัญหา Hardware and Devices (ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์) เพื่อตรวจสอบปัญหากับฮาร์ดแวร์ Windows มีตัวแก้ไขปัญหาที่ตรวจหาปัญหาของฮาร์ดแวร์ เช่น ไดรฟ์ CD/DVD ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใช้ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ตรวจหาปัญหา:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Find and Fix Problems (ค้นหาและแก้ไขปัญหา) ขึ้นมา
 2. จาก System and Security (ระบบและความปลอดภัย) คลิก Find and fix problems (ค้นหาและแก้ไขปัญหา)
  ภาพหน้าต่างแผงควบคุม, ค้นหาและแก้ไขปัญหา
 3. จาก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) คลิกที่ Configure a device (กำหนดค่าอุปกรณ์)
  ภาพหน้าต่างการแก้ไขปัญหา โดยเลือกกำหนดค่าอุปกรณ์ไว้
  หากคุณได้รับแจ้งให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
 4. คลิก Next (ถัดไป)
 5. Windows จะตรวจหาปัญหา หากตัวแก้ไขปัญหาตรวจพบปัญหา ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา
  หากไดรฟ์ยังคงหายไปหลังจากใช้ตัวแก้ไขปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: ปิดระบบคอมพิวเตอร์แล้วเปิดใหม่

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ไดร์ฟอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Windows ได้แม้ว่าจะรีสตาร์ท Windows แล้ว ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจหา CD หรือ DVD การรีเซ็ตระบบไฟคอมพิวเตอร์อาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ รีเซ็ตไดร์ฟได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อปิดคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์
 2. รอจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิดการทำงานทั้งหมด จากนั้นปลดสายไฟจากคอมพิวเตอร์
 3. หากใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ให้นำแบตเตอรี่ออกจากรางแบตเตอรี่ รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่ หากโน้ตบุ๊กมีซีลแบตเตอรี่ที่เคส และไม่สามารถนำแบตเตอรี่ออกได้ง่าย ให้ข้ามขั้นตอนนี้
 4. หลังจากรออย่างน้อย 10 วินาที ให้ต่อสายไฟเข้าที่คอมพิวเตอร์ใหม่
 5. เปิดคอมพิวเตอร์และรอให้ Windows เริ่มการทำงาน หากข้อความเปิดขึ้นมาระบุว่า Windows กำลังติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ ให้รอ Windows ให้ประมวลผลเสร็จสิ้นก่อนตรวจสอบว่าไดร์ฟ CD/DVD พร้อมใช้งานหรือไม่
หากไดร์ฟยังไม่ปรากฏขึ้นหลังรีเซ็ตระบบไฟ ให้ตรวจสอบการต่อสายไดร์ฟที่คอมพิวเตอร์เดสก์ทอป หรือล้างตัวกรองรีจิสตรี้ช่วงบนและช่วงล่างสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการต่อสายไดร์ฟ (เฉพาะเครื่องทาวเวอร์เดสก์ทอป)

ในกรณีที่ใช้เครื่องเดสก์ทอป ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อตรวจสอบการต่อสายไดร์ฟ CD/DVD หากคุณใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ให้ข้ามไปที่หัวข้อ รล้างตัวกรองรีจิสตี้ช่วงบนและช่วงล่าง
  คำเตือน
ขอบของแผงโลหะอาจบาดผิวหนังได้ โปรดระมัดระวังอย่าให้ผิวหนังสัมผัสถูกขอบโลหะด้านในของคอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก ESD ให้ทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรม ใช้พื้นผิวงานแบบกระจายประจุ (เช่น แผ่นโฟมนำไฟฟ้า) และสวมสายรัดป้องกัน ESD ที่ต่อเข้ากับพื้นผิวที่ต่อสายดิน
 1. ปิดคอมพิวเตอร์ ถอดสายทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดเป็นเวลาห้าวินาที
 2. ถอดแผงปิดด้านข้าง
  การถอดแผงปิดด้านข้าง
 3. ค่อย ๆ ถอดสายข้อมูลและสายไฟออกจากด้านหลังของไดรฟ์ CD/DVD
   ภาพด้านหลังของฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์พร้อมสายข้อมูลและสายไฟ
  1. สายไฟ
  2. สายข้อมูล
 4. เสียบต่อสายไฟและสายข้อมูลเข้าที่ด้านหลังของไดรฟ์อีกครั้ง โดยตรวจดูให้แน่ใจว่าสายต่อเข้ากับช่องเสียบแน่นสนิทดี และดูว่าไม่มีส่วนขาโค้งงอ
 5. ค่อยๆ ถอดและต่อสายข้อมูลของไดรฟ์ CD/DVD อีกครั้งเข้ากับช่องเสียบบนเมนบอร์ด ระวังอย่าให้สายเคเบิลอื่นหลุด
 6. หากไดรฟ์ CD/DVD ไม่ใช่อุปกรณ์ดั้งเดิม และเพิ่งติดตั้งเข้าไป ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไดรฟ์ติดตั้งได้ถูกต้อง
 7. ใส่แผงปิดด้านข้างกลับเข้าที่และเสียบสายไฟ สายแป้นพิมพ์ สายเมาส์ และสายวิดีโอ
  การใส่แผงด้านข้างกลับเข้าที่
 8. ตรวจสอบว่าชื่อไดร์ฟปรากฏขึ้นใน BIOS หรือไม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม F10 ซ้ำ ๆ ทันทีจนกว่าหน้าจอยูทิลิตีการตั้งค่า BIOS จะเปิดขึ้นมา
  2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไปยังแท็บ Storage (สื่อบันทึกข้อมูล)
  3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Device Configuration (การกำหนดค่าอุปกรณ์) จากนั้นกด Enter
  4. มองหารายการไดร์ฟ CD/DVD ในหน้าจอย่อย Device Configuration (ส่วนกำหนดค่าอุปกรณ์)
   ตัวอย่างของรายการไดรฟ์ CD/DVD ใน BIOS
  5. กด Esc เพื่อออกจากส่วนกำหนดค่าอุปกรณ์
  6. กด Esc อีกครั้ง จากนั้นกด Enter แล้วกด Enter อีกครั้งเพื่อละเว้นการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
   คอมพิวเตอร์จะออกจาก BIOS และเริ่มเข้าสู่ Windows
 9. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นกับสิ่งที่ปรากฏใน BIOS:
  • หากชื่อไดรฟ์ปรากฏขึ้น แสดงว่า BIOS รู้จักไดรฟ์ ดังนั้น Windows ควรรู้จักไดรฟ์ด้วย
   • หาก Windows รู้จักไดรฟ์ แสดงว่าคุณแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว
   • หาก Windows ไม่รู้จักไดรฟ์ ให้ทำขั้นตอนตรวจสอบชื่อไดรฟ์ในตัวจัดการอุปกรณ์ซ้ำ เพื่อดูว่าชื่อไดรฟ์ปรากฏขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์หรือไม่ และแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์การเขียนดิสก์ หากจำเป็น
  • หากชื่อไดรฟ์ยังคงไม่ปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนสายเคเบิล เปลี่ยนไดรฟ์ หรือนำคอมพิวเตอร์ไปซ่อมแซม
  บันทึก
  หากคุณสงสัยว่าไดรฟ์อาจไม่ดีหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ทดสอบไดรฟ์เพื่อดูว่าฮาร์ดแวร์ขัดข้องหรือไม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อหาความผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์ของไดรฟ์ CD/DVD ได้จากหัวข้อ การทดสอบเพื่อหาความผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์ (Windows 10, 8).

ขั้นตอนที่ 6: ล้างค่าตัวกรองรีจิสทรีบนสุดและล่างสุด

ล้างค่าตัวกรองรีจิสทรีของรหัสข้อผิดพลาดตัวจัดการอุปกรณ์ 10, 19, 31, 32, 39 หรือ 41 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ถอดสายของอุปกรณ์ Plug and Play ภายนอกที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออก โดยเฉพาะกล้องถ่ายรูป จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด regedit (แก้ไขรีจิสทรี)
 3. เลือก คอมพิวเตอร์ ในหน้าต่างหลัก
  ภาพของ Registry Editor
 4. คลิก File (ไฟล์) คลิก Export (ส่งออก) พิมพ์ชื่อไฟล์ที่จำได้ง่าย จากนั้นคลิก Save (บันทึก)
  สำเนาของรีจิสทรีจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์เอกสารเพื่อสำรองไว้ใช้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้เรียกดูไฟล์และดับเบิลคลิกเพื่อเรียกคืนรีจิสทรี
 5. คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับรายการต่อไปนี้ในรายการ:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE
  • SYSTEM
  • CurrentControlSet
  • Control
  • Class
 6. เลือก 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกชื่อคีย์นี้แล้ว
 7. หากค่า LowerFilters ปรากฏที่ด้านขวาของหน้าต่าง Registry Editor ให้เลือกค่า LowerFilters และกดปุ่ม Delete (ลบ) ยืนยันการลบโดยการคลิก ใช่
  ภาพรายการ LowerFilters ใน Registry Editor
 8. หากมีค่า UpperFilters ปรากฏด้วย ให้เลือก UpperFilters ในด้านขวาของหน้าต่างและกดปุ่ม ลบ
  ยืนยันการลบโดยการคลิก ใช่
 9. ลบค่า UpperFilters และ LowerFilters อื่นทั้งหมดภายในคีย์ 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 ออก หากมี
 10. ปิดตัวแก้ไขรีจิสตรี้และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ขณะนี้ Windows ควรรู้จักดิสก์ไดรฟ์นั้น คุณอาจต้องถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์การบันทึกดิสก์ของคุณ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์การเขียน CD/DVD อีกครั้ง แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์อีกครั้งหากซอฟต์แวร์ยังไม่รู้จักไดรฟ์ (ดูหัวข้อต่อไป)

ขั้นตอนที่ 7: ทดสอบว่าไดร์ฟ CD/DVD มีปัญหาหรือไม่

หากคุณสงสัยว่าไดรฟ์อาจไม่ดีหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ทดสอบไดรฟ์เพื่อดูว่าฮาร์ดแวร์ขัดข้องหรือไม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อหาความผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์ของไดรฟ์ CD/DVD ได้จากหัวข้อ การทดสอบเพื่อหาความผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์ (Windows 10, 8).
หากการทดสอบไดร์ฟล้มเหลว จะต้องเปลี่ยนไดร์ฟใหม่ หรือส่งคอมพิวเตอร์เข้าซ่อม

ซอฟต์แวร์เขียนแผ่นไม่พบไดร์ฟ

หากซอฟต์แวร์เขียนแผ่น CD/DVD แสดงข้อความว่าไม่พบไดรฟ์ ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้
บันทึก
ซอฟต์แวร์การบันทึกดิสก์ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq จะรู้จักเฉพาะไดรฟ์ CD/DVD ดั้งเดิมที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเท่านั้น หากคุณเพิ่มไดรฟ์ใหม่ ให้ซอฟต์แวร์การเขียนดิสก์ที่มาพร้อมกับไดรฟ์ หรือใช้ฟังก์ชั่นในการเขียนของ Windows
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด CyberLink Power2Go ระบุว่าไม่มีไดรฟ์การเขียนดิสก์ให้เลือกใช้

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งซอฟต์แวร์การบันทึกดิสก์ใหม่

การอัพเกรดระบบปฏิบัติการหรือการติดตั้งซอฟต์แวร์บางประเภทอาจทำให้ซอฟต์แวร์การบันทึกอื่นสูญเสียการเชื่อมต่อไปยังไดรฟ์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถเขียนดิสก์ ซอฟต์แวร์เพลงบางประเภท และซอฟต์แวร์การสร้าง/ถอดรหัส DVD บางประเภทสามารถทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้
หากต้องการแก้ไขปัญหาและยอมให้ซอฟต์แวร์ตรวจพบไดรฟ์อีกครั้ง ให้ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์การบันทึก CD/DVD รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์การบันทึกดิสก์อีกครั้ง แล้วรีสตารท์คอมพิวเตอร์อีกครั้ง
บันทึก
หากซอฟต์แวร์การเขียน CD/DVD ที่คุณใช้นั้นซื้อมาแยกต่างหาก ให้ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ รีสตาร์ท แล้วใช้ดิสก์การติดตั้งของซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ แล้วรีสตาร์ทอีกครั้ง
ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีแก้ไขตามข้อความ No burner is currently available (ไม่มีเบิร์นเนอร์ให้เลือกใช้ในขณะนี้) ใน CyberLink Power2Go
บันทึก
ผู้ที่คุ้นเคยกับการแก้ไขรีจิสทรีของ Windows สามารถประหยัดเวลาได้โดยการเพิ่มค่า LowerFilters ลงในรีจิสทรีของ Windows แทนการติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง ทำได้โดยข้ามไปที่หัวข้อ การแทนที่ค่า PxHelp20registry
 1. ถอนการติดตั้ง CyberLink Power2Go ออกจากโปรแกรมและคุณลักษณะ:
  1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิดApps & features (แอพและคุณสมบัติ)
  2. ไล่รายการลงไปที่ Related settings (ค่าที่เกี่ยวข้อง) จากนั้นคลิกที่ Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติการทำงาน)
  3. คลิกขวาที่ CyberLink Power2Go จากนั้นคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)
   การถอนการติดตั้ง Cyberlink Power2Go
  4. ยกเลิกการติดตั้ง Cyberlink Power2Go
 2. หลังจากถอนการติดตั้ง CyberLink Power2Go แล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 3. หลังจากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ท เลือกระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Cyberlink Power2Go:
  • Windows 10: ตรวจสอบจาก Microsoft Store แอพหลายแอพที่ติดตั้งมาให้แล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในแอพ Microsoft Store สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและบริการ ให้ไปที่ปัญหากับแอพใน Windows 10.
   หากคุณไม่พบซอฟต์แวร์ดังกล่าวใน Microsoft Store ให้ไปที่หน้า ฝ่ายบริการลูกค้า HP - ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ หากหน้า Let's identify your product to get started ปรากฏขึ้น เลือกประเภทของคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพ์ชื่อรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น คลิก Submit (ส่ง) จากรายการหมวดหมู่ของซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ที่มี ค้นหาซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์ที่คุณกำลังค้นหา คลิกที่ชื่อหมวดหมู่ และจากนั้น คลิก Download (ดาวน์โหลด)
  • Windows 8: ใช้กระบวนการกู้คืนของ HP เพื่อติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ดั้งเดิมที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรม Recovery Manager ช่วยให้คุณสามารถเลือกฮาร์ดแวร์หรือไดรเวอร์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อติดตั้งใหม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในหัวข้อ การใช้ Recovery Manager เพื่อคืนค่าซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ (Windows 8)
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง Cyberlink Power2Go อีกครั้ง แล้วเปิดแอพ
 5. ตรวจสอบว่าชื่อไดรฟ์ปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกปลายทาง
หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ CD/DVD อีกครั้งและรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้ว เครื่องควรรู้จักไดรฟ์ CD/DVD หากไม่พบไดร์ฟ ให้แทนที่ค่ารีจิสตรี้ PxHelp20 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนค่ารีจิสทรี PxHelp20

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มคีย์รีจิสทรี
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด regedit (แก้ไขรีจิสทรี)
 2. เลือก คอมพิวเตอร์ ในหน้าต่างหลัก
  รูปภาพ : ตัวช่วยแก้ไขรีจิสทรี
  ภาพของ Registry Editor
 3. คลิก ไฟล์, ส่งออก พิมพ์ชื่อไฟล์ที่คุณจดจำได้ง่าย แล้วคลิก บันทึก
  สำเนาของรีจิสทรีจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์เอกสารเพื่อสำรองไว้ใช้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้เรียกดูไฟล์และดับเบิลคลิกเพื่อเรียกคืนรีจิสทรี
 4. คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับรายการต่อไปนี้ในรายการ:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE
  • SYSTEM
  • CurrentControlSet
  • Control
  • Class
 5. เลือก 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกชื่อคีย์นี้แล้ว
 6. หากค่า LowerFilters ปรากฏที่ด้านขวาของหน้าต่างตัวแก้ไขรีจิสทรี คลิกค่า LowerFilters และกดปุ่ม ลบ ยืนยันการลบโดยการคลิก ใช่
 7. ขณะที่ยังเลือกคีย์ 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 คลิกขวาที่พื้นที่ว่างทางด้านขวาของหน้าต่างตัวแก้ไขรีจิสตรี้ (บานหน้าต่างแสดงค่าทั้งหมดภายในคีย์)
 8. เลือก New (ใหม่) จากนั้นคลิก Multi-String Value (ค่าอักขระหลายชุด)
  คลิกขวาที่เมนูในตัวแก้ไขรีจิสตรี้ ซึ่งแสดงรายการใหม่, สร้างอักขระหลายชุด
 9. แทนที่ข้อความเริ่มต้นด้วยค่าใหม่โดยการพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ แล้วกด Enter:
  LowerFilters
 10. คลิกขวาที่ค่า LowerFilters ใหม่ และเลือก ปรับเปลี่ยน
 11. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ลงในช่องข้อมูลค่า:
  PxHelp20
 12. คลิก OK (ตกลง)
  ค่า LowerFilters ใหม่ที่มีข้อมูล PxHelp20 จะแสดงในหน้าต่างตัวแก้ไขรีจิสตี้
  ภาพตัวแก้ไขรีจิสตรี้แสดงคีย์ pXHelp20 LowerFilters
 13. ปิดตัวแก้ไขรีจิสตรี้และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ขณะนี้ ซอฟต์แวร์การบันทึกของคุณควรรู้จักดิสก์ไดรฟ์ ถ้าไม่ ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ขอรับอัพเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดจาก HP

ไปยังเว็บไซต์ของ HP เพื่อดูว่ามีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไดรฟ์อื่นใดและ/หรือซอฟต์แวร์การบันทึกอื่นใดให้เลือกใช้หรือไม่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. หากหน้า Let's identify your product to get started ปรากฏขึ้น คลิกที่ Laptop (แล็ปท็อป)หรือDesktop (เดสก์ทอป) พิมพ์ชื่อรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ HP หรือ Compaq ของคุณในช่องค้นหา และจากนั้น คลิก Submit (ส่ง) ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำว่า Pavilion HPE h8-1360t Desktop แล้วคลิก Submit (ส่ง)
  คุณอาจต้องเลือกหมายเลขรุ่นจากรายการก่อนสามารถเข้าไปยังหน้าบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ให้เลือกหมายเลขรุ่นจากรายการ
  คลิกเลือกเลขรุ่น
  หน้าผลการค้นหาซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณปรากฏขึ้นพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่เลือกไว้
 2. หากคุณต้องการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ คลิก Change (เปลี่ยนแปลง) เลือกเวอร์ชั่นของคุณ และจากนั้นคลิก Change (เปลี่ยนแปลง)
  เปลี่ยนระบบปฏิบัติการของคุณ
 3. จากรายการหมวดหมู่ของซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ที่มี คลิกที่หมวดหมู่Firmware (เฟิร์มแวร์) และมองหาอัพเดตเฟิร์มแวร์ CD/DVD ที่มี (เช่น: ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ HLDS CH10L DVD-R/RW). หากคุณพบข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ เลือกรุ่นที่เกี่ยวข้อง
 4. คลิกที่หมวดหมู่ Software - Multimedia และ Software - Solutions แล้วค้นหาการอัพเดตซอฟต์แวร์การบันทึกที่มีอยู่ เช่น (เช่น ข้อมูลอัพเดต CyberLink Power2Go) หากคุณพบข้อมูลอัพเดต เลือกรายการที่เกี่ยวข้อง
 5. คลิก Download (ดาวน์โหลด) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดตแต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง
เมื่อคุณติดตั้งการอัพเดตแล้ว หรือหากไม่มีการอัพเดตให้เลือกใช้ ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: การกู้ไฟล์ระบบ

ใช้การคืนค่าระบบของ Microsoft เพื่อคืนค่าระบบกลับสู่ช่วงเวลาที่ทราบว่าซอฟต์แวร์การเขียน CD/DVD ทำงานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารการสนับสนุนของ HP เรื่อง การใช้ Microsoft System Restore (Windows 10, 8).
หากการคืนค่าระบบไม่ได้แก้ไขปัญหา คุณสามารถใช้ System Restore เพื่อคืนการกำหนดค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กลับสู่สถานะเริ่มแรกได้ ไปยังเอกสารต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับเวอร์ชั่นของ Windows ของคุณ:

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบว่าไดร์ฟ CD/DVD มีปัญหาหรือไม่

หากคุณสงสัยว่าไดรฟ์อาจไม่ดีหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ทดสอบไดรฟ์เพื่อดูว่าฮาร์ดแวร์ขัดข้องหรือไม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อหาความผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์ของไดรฟ์ CD/DVD ได้จากหัวข้อ การทดสอบเพื่อหาความผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์ (Windows 10, 8)
หากการทดสอบไดร์ฟล้มเหลว จะต้องเปลี่ยนไดร์ฟใหม่ หรือส่งคอมพิวเตอร์เข้าซ่อม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย