ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - การดำเนินการกู้คืนระบบของ HP (Windows 8)

เอกสารนี้ระบุข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ติดตั้ง Windows 8
เรียนรู้วิธีการติดตั้ง หรือกู้คืนคอมพิวเตอร์ HP ระบบ Windows 8 กลับเป็นสถานะก่อนหน้า และเรียนรู้การกู้ระบบผ่าน HP Recovery Manager
สำหรับ Windows 8 ขั้นตอนในการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะแตกต่างจากขั้นตอนสำหรับการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คำแนะนำเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ผลิตคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณผลิตเมื่อใด สามารถเลือกคำแนะนำตามลักษณะของหน้าต่างกู้ระบบในตารางต่อไปนี้

เริ่มต้นการใช้งาน

จาก Windows ให้ค้นหาและเปิดRecovery Manager
เมื่อ Recovery Manager เปิดขึ้นมา เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่ตรงกับตัวอย่างในตารางต่อไปนี้เพื่อไปยังคำแนะนำการกู้คืนสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ควรสำรองไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้ และอ่านข้อควรระวังให้ครบทุกข้อก่อนทำการกู้คืนระบบ
กระบวนการกู้คืนระบบโดยสมบูรณ์อาจใช้เวลา 4 ถึง 6 ชั่วโมงหรือมากกว่านี้ เพื่อให้ดีที่สุด คอมพิวเตอร์ควรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทหลายครั้งระหว่างขั้นตอนนี้ อย่าปิดกระแสไฟหรือหยุดขั้นตอนการกู้คืนระบบจนกว่าจะได้รับแจ้งให้ล็อกอินที่ Windows แจ้ง
บันทึก
หากคุณไม่ได้ใช้ Windows 8 รุ่นล่าสุด กราฟิกและข้อมูลบางส่วนในเอกสารชุดนี้อาจไม่ตรงกัน ขอรับผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดได้จาก Microsoft Store

ประเภทการกู้ข้อมูลระบบ (Windows 8)

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีระบบกู้คืนสามประเภท หรืออาจมีเพียงสองประเภท ใช้การกู้คืนระบบที่แก้ไขปัญหาของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าเพิ่มเติมเกินความจำเป็น
 • System Recovery (กู้คืนระบบ): ตัวเลือกนี้จะทำการฟอร์แมตไดร์ฟของเครื่อง (โดยปกติจะเป็น C:) และติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ จากนั้นติดตั้งไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิม
    คำเตือน
  หากขนาดของพาร์ติชันระบบปฏิบัติการ (โดยปกติจะเป็น C:) ลดลงต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนดที่ผู้ใช้จัดทำไว้จะถูกลบทิ้งและข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกลบออกไป
 • Factory Reset (รีเซ็ตค่าจากโรงงาน): Factory Reset จะลบพาร์ติชั่นทั้งหมดและรีฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟทั้งหมด ติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมใหม่ และติดตั้งไดร์เวอร์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่เดิมทั้งหมดใหม่ ตัวเลือกนี้เป็นการ recreates พาร์ติชั่นกู้ข้อมูลที่จำเป็น (โดยปกติคือ D:) จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นใหม่ การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน recreates พาร์ติชั่นกู้ข้อมูลที่จำเป็น (โดยปกติคือ D:) และพาร์ติชันที่จำเป็นอื่นๆทั้งหมด
  ตัวเลือก Factory Reset จะปรับซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์กลับเป็นสถานะเดิมเมื่อตอนที่จัดซื้อ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายการทั้งหมดของผู้ใช้จะถูกลบทิ้ง
 • Minimized Image Recovery (กู้คืนระบบโดยจำลองข้อมูลเบื้องต้น): มีอยู่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหลายรุ่นของ ็HP - Minimized Image Recovery จะทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมและไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์ใหม่ และทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สำคัญของ HP อีกครั้ง เช่น HP Support Assistant และ HP Recovery Manager


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย