ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PC - การป้องกันโปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่ให้เปิดขึ้นเมื่อ Windows เริ่มทำงาน (Windows 8)

เอกสารนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับเดสก์ทอป HP และ Compaq และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กระบบ Microsoft Windows 8
โปรแกรมซอฟต์แวร์จำนวนมากสามารถเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ บางโปรแกรมอาจไม่ปรากฏให้เห็นเมื่อทำงานใน Windows โปรแกรมซอฟต์แวร์เหล่านี้บางส่วนมีความจำเป็นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบออกได้ บางโปรแกรมควรเปิดทำงานเฉพาะเมื่อต้องการเท่านั้น บางโปรแกรมอาจไม่จำเป็นต้องเปิดทำงานเลย โปรแกรมซอฟต์แวร์ทั้งหมดเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ กินเวลาของหน่วยประมวลผลและืใช้พื้นที่ว่างในหน่วยความจำ เอกสารนี้อธิบายวิธีพิจารณาว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดไม่จำเป็นต้องใช้ และวิธีป้องกันไม่ให้โปรแกรมนั้นเปิดทำงาน
  บันทึก
หากคุณไม่ได้ใช้ Windows 8 รุ่นล่าสุด กราฟิกและข้อมูลบางส่วนในเอกสารชุดนี้อาจไม่ตรงกัน ขอรับผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดได้จาก Microsoft Store
การถอนการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็นใน Windows 8
ลบซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้มีการเรียกใช้และเพิ่มพื้นที่ให้กับฮาร์ดไดร์ฟ ดำเนินการดังนี้เพื่อนำโปรแกรมที่ไม่ต้องการออก:
 1. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) พิมพ์ control panel (แผงควบคุม) เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา) จากนั้นเลือก Control Panel (แผงควบคุม) จากผลการค้นหา
  รูปภาพ : การเปิดแผงควบคุม
  การเปิดแผงควบคุม
 2. จาก Programs (โปรแกรม) คลิกที่ Uninstall a program (ยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม)
  รูปภาพ : แผงควบคุม
  เลือก Control Panel (แผงควบคุม) พร้อมกับ Programs, Uninstall a program (โปรแกรม - ยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม)
 3. ตรวจสอบรายการที่ปรากฏด้านในหน้าต่าง Uninstall or change a program (ยกเลิกการติดตั้งหรือแก้ไขโปรแกรม) รายการที่ปรากฎเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ในขณะนี้
  คลิกเพื่อแรเงาเลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ต้องการยกเลิกการติดตั้ง
  คลิก Uninstall (ยกเลิกการติดตั้ง) ด้านบนของรายชื่อโปรแกรม Uninstall, Change และ Repair (ยกเลิกการติดตั้ง เปลี่ยนแปลงและซ่อมแซม) เป็นตัวเลือกที่อาจปรากฏขึ้น ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก
    บันทึก
  ไม่ลบรายการที่คุณยังไม่แน่ใจ ตารางที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้มีรายชื่อโปรแกรมซอฟต์แวร์ทั่วไป ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะลบรายการนั้นออกหรือไม่
  รูปภาพ : ถอนการติดตั้ง
  ตัวเลือก Uninstall, Change หรือ Repair (ยกเลิกการติดตั้ง เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม)
 4. อ่านและตอบสนองต่อข้อความใดๆ ที่อาจเปิดขึ้นขณะที่ซอฟต์แวร์กำลังถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. ทวนซ้ำขั้นตอนสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ต้องการยกเลิกการติดตั้ง
 6. หลังจากที่นำทุกรายการออกแล้ว ให้ปิดหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และไปยังขั้นตอนถัดไป
การใช้ไอคอนซิสเต็มเทรย์เพื่อไม่ให้โปรแกรมซอฟตแวร์เริ่มการทำงาน
ไอคอนขนาดเล็กแต่ละไอคอนบนถาดระบบ ซึ่งอยู่ติดกับเวลา แสดงถึงซอฟต์แวร์ที่เรียกใช้อยู่ในพื้นหลัง การเลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปวางเหนือไอคอนเหล่านั้นจะแสดงชื่อโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือฟังก์ชัน คุณสามารถเพิ่มทรัพยากรระบบและป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการลดจำนวนโปรแกรมที่เปิดอัตโนมัติผ่าน Windows เหล่านี้
รูปภาพ : ไอคอนซิสเต็มเทรย์
ไอคอนซิสเต็มเทรย์
บางครั้ง โปรแกรมซอฟต์แวร์อาจมีคุณสมบัติที่สามารถใช้ป้องกันไม่ให้เปิดขึ้นด้วย Windows หากต้องการดูว่าโปรแกรมมีคุณสมบัตินั้นหรือไม่ ดำเนินการตามนี้
 1. ดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาบนไอคอนในถาด เพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม
 2. มองหาตัวเลือกหรือการเลือกในเมนูที่จะป้องกันไม่ให้โปรแกรมซอฟต์แวร์เริ่มต้น เช่น เปิด, ตัวเลือก หรือ การกำหนดลักษณะ มองหาค่าใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มโปรแกรม หากคุณพบการตั้งค่าที่ทำให้โปรแกรมเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มต้น ให้ปิดการใช้งานนั้น หากไม่มีคุณสมบัตินี้ ใช้ส่วนถัดไปและตารางที่ด้านล่างสุดของหน้านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการโหลดโปรแกรมซอฟต์แวร์
การลบไอคอนออกจากโฟลเดอร์ Startup ใน Windows 8
โปรแกรมซอฟต์แวร์บางโปรแกรมจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มการทำงาน โดยใช้ไอคอนลัดที่แท็บเริ่มการทำงานของ msconfig ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแสดงไอคอนเริ่มต้นที่ซ่อนอยู่และลบไอคอนเริ่มต้นออกจากโฟลเดอร์ startup:
  บันทึก
การลบรายการจากแท็บ Startup ไม่ใช่การยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์
 1. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) พิมพ์ msconfig เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา) จากนั้นเลือก mfconfig จากผลการค้นหา
  รูปภาพ : การเปิด msconfig
  การเปิด msconfig
 2. คลิกที่แท็บ Startup (เริ่มทำงานอัตโนมัติ)
  รูปภาพ : แท็บเริ่มการทำงาน
  เลือกแท็บเริ่มการทำงาน
 3. คลิกที่ Open Task Manager (เปิดตัวจัดการงาน)
  รูปภาพ : System Configuration (ส่วนกำหนดค่าระบบ)
  เลือก Open Task Manager (เปิดตัวจัดการงาน)
 4. Task Manager (ตัวจัดการงาน) จะเปิดขึ้นมา
  คลิกขวาที่โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องการให้เริ่มการทำงานใน Windows จากนั้นคลิก Disable (ปิดใช้งาน) ที่มุมด้านล่างขวา
  รูปภาพ : แท็บ Task Manager Startup (เริ่มการทำงานของตัวจัดการงาน)
  ปุ่มปิดใช้งาน
การปิดใช้งานซอฟต์แวร์ HP TouchSmart
รายการที่เริ่มต้นด้วย HPTS หรือ HP TouchSmart เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ HP TouchSmart ดูรายการซอฟต์แวร์ที่เปิดการทำงานอัตโนมัติได้จากตารางท้ายเอกสารชุดนี้ หากคุณไม่ใช้ซอฟต์แวร์ HP TouchSmart คุณสามารถป้องกันโปรแกรมไม่ให้เปิดและเรียกใช้ในพื้นหลังได้โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดซอฟต์แวร์ TouchSmart
 2. คลิก ทำให้เป็นแบบส่วนบุคคล
 3. เลือกแถบรายการที่คุณไม่ได้ใช้ จากนั้นคลิก Delete (ลบ)
ตรวจสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่
โปรแกรมซอฟต์แวร์ในตารางต่อไปนี้เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ทั่วไปที่มักเปิดทำงานใน Windows กับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป HP หรือ Compaq โดยไม่ได้แสดงโปรแกรมซอฟต์แวร์ทุกโปรแกรมที่สามารถโหลดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ หากโปรแกรมซอฟต์แวร์หนึ่งไม่มีปรากฏในรายชื่อ ให้จดชื่อโปรแกรมนั้นและค้นหาในอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์ค้นหาบนอินเทอร์เน็ต
  หมายเหตุ
ชื่อในรายการต่อไปนี้ยังอาจเป็นชื่อของไวรัสหรือโทรจัน ไวรัสและโทรจันจำนวนมากใช้ชื่อเหมือนชื่อไฟล์ของระบบ เพื่อให้ผู้ที่ไม่สงสัยอะไรลบไฟล์ระบบที่ป้องกัน Windows จากการเปิด ใช้ซอฟต์แวร์สแกนและลบไวรัสเพื่อค้นหาและลบไวรัสและโทรจันออก ไม่ต้องเชื่อรายชื่อนี้หากต้องการพิจารณาว่าไฟล์นั้นเป็นไวรัสหรือโทรจันหรือไม่
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เริ่มการทำงานอัตโนมัติและสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากเว็บไซต์ไลบรารี่กระบวนการทำงาน ของ Uniblue (ภาษาอังกฤษ)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย