ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c - ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

เครื่องพิมพ์มีชิ้นส่วนสำหรับการซ่อมแซมด้วยตัวเองของลูกค้าต่อไปนี้
  • ลูกค้าต้องติดตั้งชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน บังคับ เว้นแต่คุณยินดีที่จะเสียค่าบริการให้กับช่างบริการของ HP เพื่อทำการซ่อม ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่มีความช่วยเหลือแบบนอกสถานที่หรือส่งกลับไปซ่อม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP
  • สำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน ตัวเลือก คุณสามารถขอรับการติดตั้งได้จากช่างบริการของ HP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์
บันทึก
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.hp.com/go/customerselfrepair/ljflowMFPM525
ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง
รายการ
คำอธิบาย
ตัวเลือกในการเปลี่ยนด้วยตัวเอง
หมายเลขชิ้นส่วน
โทรสาร (รุ่นโทรสารเท่านั้น)
อุปกรณ์เสริมโทรสารสำรอง
บังคับ
CF116-67904
ชุดแผงควบคุม
ชุดสำรองแผงควบคุม
บังคับ
CD644-67920
HIP (Hardware Integration Pocket) ของแผงควบคุม
ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สำหรับแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
บังคับ
5042-8976
ฝาครอบ USB ของแผงควบคุม
ฝาครอบสำหรับพอร์ต USB บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
บังคับ
5042-8977
ชุดประกอบแป้นพิมพ์, ภาษาอังกฤษ
ชุดประกอบแป้นพิมพ์สำรองที่รวมชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์เฉพาะภาษาด้วย
บังคับ
L2709-67919
ชุดประกอบแป้นพิมพ์, ภาษาอังกฤษ (UK)
ชุดประกอบแป้นพิมพ์สำรองที่รวมชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์เฉพาะภาษาด้วย
บังคับ
5851-5008
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษารัสเซีย
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5001
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาอิตาลี
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5002
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาฝรั่งเศส
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5003
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา)
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5007
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาฝรั่งเศส (สวิส)
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5146
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาโปรตุเกส
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5004
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาสเปน (สเปน)
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5005
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาสเปน (ลาตินอเมริกา)
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5006
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาเยอรมัน
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5145
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาเยอรมัน (สวิส)
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5147
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาเดนมาร์ก
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5148
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาจีนดั้งเดิม
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5149
แผ่นปิดแป้นพิมพ์, ภาษาจีนประยุกต์
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรอง
บังคับ
5851-5150
ชุดการบำรุงรักษาลูกกลิ้งอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
ชุดการบำรุงรักษาลูกกลิ้งสำหรับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
บังคับ
L2725-60002
ชุดประกอบ e-Duplex อุปกรณ์ป้อนกระดาษ
ชุดประกอบ e-Duplex สำรอง
บังคับ
5851-5022
ชุดตัวสะท้อนแสงโฟม
ด้านในสีขาวใต้ฝาสแกนเนอร์สำรอง
ตัวเลือก
5851-4878
สปริงแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
สปริงสำรองสำหรับแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
ตัวเลือก
5851-4879
โมดูลโซลิดสเตท SSM
โมดูลหน่วยความจำสำรองสำหรับรุ่น M525dn
ตัวเลือก
CF116-67916
ชุดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
HP High-Performance Secure Hard Disk สำรองสำหรับรุ่น M525f
ตัวเลือก
CF116-67907
ชุดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
HP High-Performance Secure Hard Disk สำรอง (ตัวเลือกของรัฐบาล)
ตัวเลือก
CF116-67915
สายโทรสาร
สายสำรอง – อิสราเอล
บังคับ
8120-8913
สายโทรสาร
สายโทรสาร – สวิสเซอร์แลนด์
บังคับ
8121-0844
สายโทรสาร
สายสำรอง – ส่วนอื่นๆ ของโลก
บังคับ
8121-0811
ตลับผงหมึก
ความจุมาตรฐาน
บังคับ
CE255A
ตลับผงหมึก
ความจุสูง
บังคับ
CE255X
ชุดคาสเซ็ตต์
ชุดคาสเซ็ตต์สำรอง
บังคับ
RM1-8512-000CN
ถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่น CE530A
ถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่นแบบสมบูรณ์สำหรับถาด 3 หรือถาด 4
รวมคาสเซ็ตต์
บังคับ
CF116-67911
แท่นวาง MFP CF338A
แท่นวาง MFP
บังคับ
CF116-67919
สายไฟ 220V – 10A
สายสำรอง – จีน
บังคับ
8121-0943
สายไฟ 110V – 13A
สายสำรอง – ไต้หวัน
บังคับ
8121-0964
สายไฟ 220V –10A
สายสำรอง – เกาหลี, EU ทั่วไป
บังคับ
8121-0731
สายไฟ 110V – 12A
สายสำรอง – ญี่ปุ่น
บังคับ
8121-1143
สายไฟ 220V – 6A
สายสำรอง – อินเดีย
บังคับ
8121-0564
สายไฟ 220V – 10A
สายสำรอง – UK/เอเชียแปซิฟิก
บังคับ
8121-0739
สายไฟ 220V – 10A
สายสำรอง – ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
บังคับ
8121-0837
สายไฟ 220V – 10A
สายสำรอง – อิสราเอล
บังคับ
8121-1004
สายไฟ 220V – 10A
สายสำรอง – เดนมาร์ก
บังคับ
8121-0733
สายไฟ 220V – 10A
สายสำรอง – แอฟริกาใต้
บังคับ
8121-0737
สายไฟ 220V – 10A
สายโทรสาร – สวิสเซอร์แลนด์
บังคับ
8121-0738
สายไฟ 110V – 10A บราซิล
สายสำรอง – บราซิล
บังคับ
8121-1071
สายไฟ 220V – 10A อาร์เจนตินา
สายสำรอง – อาร์เจนตินา
บังคับ
8121-0729
สายไฟ 110V – 13A อเมริกาเหนือ
สายสำรอง – อเมริกาเหนือ
บังคับ
8121-0740
สายไฟ 220V – 10A อเมริกาใต้/ชิลี/เปรู
สายสำรอง – อเมริกาใต้/ชิลี/เปรู
บังคับ
8121-0735
สายไฟ 220V / 110V – ไทย/ฟิลิปปินส์
สายสำรอง – ไทย/ฟิลิปปินส์
บังคับ
8121-0734


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย