ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

พีซี HP - การแก้ไขปัญหาเนื้อที่ดิสก์น้อย (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต HP ที่ใช้ Windows 10 หรือ Windows 8
หากมีพื้นที่เหลือน้อยเกินไปในฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอัพเดตและแอพของ Windows อาจไม่ทำการติดตั้ง รวมทั้งไม่มีการดาวน์โหลดไฟล์ และอาจมีการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดพื้นที่ดิสก์เหลือน้อย ประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตอาจไม่เสถียร
บันทึก
หากคุณใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของ HP ที่มีฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 32 GB และมีปัญหาในการอัปเกรดเนื่องจากเนื้อที่ดิสก์น้อย ให้ไปที่ เครื่องพีซีโน๊ตบุ๊ก HP - การเพิ่มพื้นที่ว่างในการจัดเก็บข้อมูลบนฮาร์ดไดร์ฟขนาด 32 GB (Windows 10)
บันทึก
หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระบบ Windows 8 และข้อความแจ้งข้อผิดพลาด You are running out of disk space on RECOVERY (D:) (พื้นที่ดิสก์ใน RECOVERY (D:) กำลังจะหมด) ปรากฎขึ้น ให้ไปที่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ HP - ข้อผิดพลาด: Low Disk Space. (ข้อผิดพลาด - ดิสก์เหลือพื้นที่น้อย) You are running out of disk space on Recovery (Windows 8) (พื้นที่ดิสก์ใน Recovery (Windows 8) กำลังจะหมด) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มพื้นที่ว่างในฮาร์ดไดร์ฟ

ล้างถังขยะ ลบไฟล์และโปรแกรมที่ไม่ต้องการ และปรับการตั้งค่า System Restore เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ

เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระบบจัดเก็บข้อมูล


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย