ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP inkjet - Windows 8 แก้ปัญหาเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งาน

บทนำ
การติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิม์ผ่านทาง Add Network Devices (WSD พอร์ต) ใน Window 8 อาจทำให้ไม่สามารถพิมพ์งานได้ ดังนั้นโปรดศึกษารายละเอียดวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้
ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานของเครื่องพิมพ์ HP Photosmart Plus B210a inkjet
ข้อควรระวัง
 • เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะเปิดการทำงานและการพิมพ์งานเป็นปกติ
 • เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายต่อสายหรือเครือข่ายไร้สาย
วิธีการที่ 1 การเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อบันทึกที่อยู่ไอพีในการเซ็ตเครือข่าย
 1. กดปุ่ม 'Start' จากนั้นไปที่ 'Run' และพิมพ์ 'Control Panel' กดปุ่ม 'OK' ดังรูปที่ 1
  รูปภาพ : Run
 2. เข้าไปที่หน้าแผงควบคุม (Control Panel) คลิก 'View devices and printers'. ดังรูปที่ 2 แสดงภาพบนแผงควบคุม
  รูปภาพ : Control Panel
 3. ในหน้าต่าง 'Devices and Printers' คลิกขวาที่ เครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือก 'Properties' ดังรูปที่ 3 พร็อพเพอร์ตี้เครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : Properties
 4. คลิกที่แท็ป 'Web Services' จากนั้น คลิกลิงค์ที่หัวข้อ 'Webpage' ดังรูปที่ 4 เว็บเพจ
  รูปภาพ : Webpage
 5. การเพิ่ม TCP/IP พอร์ตสำหรับเครื่องพิมพ์
  เปิดเบราเซอร์ IE และเข้าไปที่หน้าที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ เปิดหน้าเครื่องพิมพ์และดูที่ 'Host Name' ที่หน้าต่างด้านล้างซ้าย จากนั้นตรวจสอบและบันทึก host name (ชื่อเครื่องพิมพ์) ดังรูปที่ 5 วิธีการดู host name
  รูปภาพ : View Host Name
    บันทึก
  คุณสามารถค้นหาที่อยู่ IP จากหน้าต่างพร็อพเพอร์ตี้ในหน้าเดสก์ทอป
 6. ในหน้าต่าง 'Devices and Printers' ให้คลิกขวาที่ 'Printer properties' ดังรูปที่ 3 แสดงหน้าพร็อพเพอร์ตี้เครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : Printer properties
 7. ในหน้าพร็อพเพอร์ตี้เครื่องพิมพ์ คลิกแท็ป 'Ports' จากนั้นคลิกปุ่ม 'Add Port' ดังรูปที่ 7 แสดงภาพการเพิ่มพอร์ต
  รูปภาพ : Add Port
 8. ในหน้าต่าง 'Printer Port' เลือก 'Standard TCP/IP Port' จากนั้นคลิกปุ่ม 'New Port' ดังรูปที่ 8 แสดงภาพพอร์ตใหม่
  รูปภาพ : New Port
 9. ในหน้าต่าง 'Welcome to the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard' คลิกปุ่ม 'Next' ดังรูปที่ 9 แสดงหน้า Wizard
  รูปภาพ : Wizard
 10. ในหน้าต่าง 'Add Port' ใส่ชื่อเครื่องพิมพ์ (Host name) จากนั้นคลิกปุ่ม 'Next' ดังรูปที่ 10 การใส่ชื่อเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : Add Port Name
 11. คลิกปุ่ม 'Finish' เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งเครื่องพิมพ์ TCP / IP ดังรูปที่ 11 แสดงภาพการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
  รูปภาพ : Completing
 12. ในหน้าต่าง 'Port' จะเห็นพอร์ตเครื่องพิมพ์เปลี่ยนเป็น 'Standard TCP/IP Port' จากนั้นให้ลองพิมพ์เอกสาร
    บันทึก
  ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชันสแกน ให้ใส่ที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์ในเบราเซอร์ IE จากนั้นเปิดหน้าต่างพร็อพเพอร์ตี้เครื่องพิมพ์การสแกน
วิธีที่ 2 การพิมพ์งานผ่านทาง ePrint
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการพิมพ์ผ่านทาง HP ePrint (Cloud Print) เพื่อพิมพ์เอกสารหรือรูปภาพ
เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว ให้เปิดหาฟังก์ชั่นการบริการบนเว็บไซต์ เครื่องพิมพ์จะมีรหัสเฉพาะของแต่เครื่องให้โดยเข้าไปที่้ HP ePrint Home (ภาษาอังกฤษ) จากนั้นลงทะเบียนและล็อกอินให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคุณสามารถพิมพ์งานผ่านทาง ePrint ได้
  บันทึก
ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชั่นการสแกน คุณสามารถใส่ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์บน IE เบราเซอร์ และเปิดหน้าต่างพร็อพเพอร์ตี้เครื่องพิมพ์การสแกน
วิธีที่ 3 การเปลี่ยนชื่อไฟล์
หากพบว่า 2 วิธีการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ขอแนะนำให้ลองเปลี่ยนชื่อไฟล์งานที่ต้องการพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
  บันทึก
ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชั่นการสแกน คุณสามารถใส่ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์บน IE เบราเซอร์ และเปิดหน้าต่างพร็อพเพอร์ตี้เครื่องพิมพ์การสแกน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย