ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี HP - การใช้การปรับแต่งค่าระบบของ Microsoft (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้กับ PC ของ HP และ Compaq ที่ใช้ระบบ Windows 10 และ Windows 8
เครื่องมือ Microsoft System Configuration (msconfig) เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น ซอฟต์แวร์ใดจะเปิดขึ้นพร้อมกับ Windows โปรแกรมนี้ประกอบด้วยแท็บต่างๆ ที่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้: General, Boot, Services, Startup และ Tools (ทั่วไป บู๊ต บริการ เริ่มการทำงาน และชุดเครื่องมือ) เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการใช้แท็บเหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
บันทึก
สำหรับคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยใช้ Microsoft System Configuration อาจถูกแปลงหลังจากรีบู๊ต หรือรายการอาจไม่สามารถใช้งานหรือแสดงเป็นแถบสีเทา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการของ PC ที่อาจตั้งค่านโยบายไว้ โปรดตรวจสอบกับแผนกไอทีบริษัทของคุณ หรือฝ่ายบริการไอทีในท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รูปภาพ : หน้าต่างการกำหนดค่าระบบ
หน้าต่างการกำหนดค่าระบบที่มีแท็บ ทั่วไป เริ่มต้นระบบ บริการ เริ่มต้น และเครื่องมือ ที่ถูกวงด้วยเส้นสีแดง

วิดีโอภาพรวมของการใช้ Microsoft System Configuration ใน Windows 8

การเปิด msconfig เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใน Windows 10 และ 8

ใน Windows พิมพ์ msconfig ใน Search (การค้นหา) และจากนั้น เลือก System Configuration (กำหนดค่าระบบ) จากผลการค้นหาใน Windows 10 หรือ msconfig ใน Windows 8
หน้าต่าง System Configuration (กำหนดค่าระบบ) จะเปิดขึ้นมา

แท็บ General (ทั่วไป) ของหน้าต่าง msconfig

สำหรับการแก้ไขปัญหานั้น ในแท็บทั่วไปนี้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการโหลดซอฟต์แวร์และบริการทั้งหมดที่ไม่จำเป็น หรือคุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการโหลดโปรแกรมเฉพาะได้
การป้องกันไม่ให้มีการโหลดซอฟต์แวร์และบริการทั้งหมดที่ไม่จำเป็น
สำหรับการแก้ไขปัญหา ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมซอฟต์แวร์ทั้งหมดเปิดขึ้นเมื่อ Windows เริ่มทำงาน การทำงานนี้จะทำให้มีการใช้หน่วยความจำที่ใช้งานได้และเวลาทำงานของหน่วยประมวลผลมากขึ้น
  หมายเหตุ
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันรายการเริ่มต้นทั้งหมดไม่ให้เปิดขึ้น รวมถึงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ให้การทำงานที่สำคัญ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเท่านั้น หากการป้องกันไม่ให้มีการโหลดรายการเริ่มต้นทั้งหมดนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถใช้แท็บเริ่มต้น (ดูส่วนถัดไป) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการโหลดรายการซอฟต์แวร์เฉพาะได้
 1. คลิกที่แท็บ General (ทั่วไป)
 2. เลือก Selective Startup (การเริ่มต้นทีเลือก) และยกเลิกเลือก Load startup items (โหลดรายการเริ่มต้น)
  รูปภาพ : การยกเลิกเลือก Load startup (โหลดรายการเริ่มต้น)
  การยกเลิกเลือก Load startup (โหลดรายการเริ่มต้น) ในแท็บ General (ทั่วไป)
 3. คลิกแท็บ บริการ
  เลือก ซ่อนบริการ Microsoft ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ถูกปิดใช้งาน แล้วคลิก ปิดใช้งานทั้งหมด เพื่อปิดใช้งานรายการที่เหลือในแท็บบริการ
  รูปภาพ : แท็บบริการ
  แท็บบริการ
 4. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล
  หากคุณพบว่าปัญหาไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากที่ป้องกันไม่ให้มีการโหลดซอฟต์แวร์ทั้งหมด คุณสามารถใช้แท็บเริ่มต้นเพื่อลองค้นหาชื่อซอฟต์แวร์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา เลือกชื่อที่ต้องการจากแท็บเริ่มต้น แล้วรีสตาร์ท ทำเช่นนี้ซ้ำๆ ยกเลิกการเลือกซอฟต์แวร์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาแล้วรีสตาร์ททุกครั้งจนกว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีก เมื่อคุณสามารถระบุซอฟต์แวร์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา ให้ถอนการติดตั้งหรือป้องกันไม่ให้มีการโหลดเมื่อ Windows เปิดขึ้น
 5. เมื่อคุณใช้เครื่องมือการกำหนดค่าระบบเสร็จแล้ว ให้เปิดขึ้นอีกครั้งแล้วเลือก เริ่มต้นในโหมดปกติ จากนั้นคลิก ตกลง
การป้องกันไม่ให้มีการโหลดโปรแกรมเฉพาะ
ใช้แท็บทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจงเปิดขึ้นพร้อมกับ Windows ตัวเลือกบนแท็บทั่วไปมีดังต่อไปนี้:
 • เริ่มต้นในโหมดปกติ - สั่งให้ Windows เปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีกำหนดการให้เริ่มทำงานพร้อมกับ Windows ตามปกติ
 • เริ่มต้นเพื่อการวินิจฉัย - เริ่ม Windows โดยใช้บริการและไดรเวอร์พื้นฐานเท่านั้น โหมดนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าไฟล์พื้นฐานของ Window เป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่
 • เริ่มต้นที่เลือก - อนุญาตให้คุณเลือกโปรแกรมและบริการที่คุณต้องการเปิด รวมถึงโปรแกรมและบริการที่จะไม่ให้เปิดบนแท็บเริ่มต้น
รูปภาพ : แท็บทั่วไป
แท็บทั่วไป

แท็บ Boot (บู๊ต) จากหน้าต่าง msconfig

แท็บเริ่มต้นระบบจะใช้ในการเปลี่ยนวิธีที่ Windows เริ่มทำงาน ตัวเลือกในแท็บเริ่มต้นระบบจะแสดงตัวเลือกการกำหนดค่าที่แสดงอยู่ภายในไฟล์ข้อมูลระบบ ตัวเลือกบางตัวเลือกในแท็บเริ่มต้นระบบมีดังต่อไปนี้
 • การเริ่มต้นระบบแบบปลอดภัย: ต่ำสุด - ปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย บูตเข้าสู่อินเทอร์เฟซผู้ใช้ Windows (Explorer) ในเซฟโหมด โดยเรียกใช้เฉพาะบริการระบบที่สำคัญๆ เท่านั้น
 • การเริ่มต้นระบบแบบปลอดภัย: shell อื่น - ปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย บูตเข้าสู่พร้อมท์คำสั่งในเซฟโหมด โดยเรียกใช้เฉพาะบริการระบบที่สำคัญๆ เท่านั้น
 • การเริ่มต้นระบบแบบปลอดภัย: การซ่อมแซม Active Directory - คล้ายกับการเริ่มต้นระบบแบบปลอดภัยต่ำสุด ยกเว้นแต่ว่ามีการเปิดใช้งาน Active Directory
 • การเริ่มต้นระบบแบบปลอดภัย: เครือข่าย - คล้ายกับการเริ่มต้นระบบแบบปลอดภัยต่ำสุด ยกเว้นแต่ว่ามีการเปิดใช้งานเครือข่าย
 • ไม่มีการเริ่มต้นระบบ GUI - หน้าจอเริ่มต้น Windows ถูกปิดใช้งานเมื่อเริ่มต้นระบบ
 • บันทึกการเริ่มต้นระบบ - จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากกระบวนการเริ่มต้นระบบไว้ในไฟล์
 • วิดีโอพื้นฐาน - เริ่มต้นระบบโดยเข้าสู่อินเทอร์เฟซผู้ใช้ในโหมด VGA ต่ำสุด
 • ข้อมูลการเริ่มต้นระบบ OS - แสดงชื่อไดรเวอร์แต่ละชื่อเมื่อไดรเวอร์ถูกโหลดระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบ
 • ทำให้การตั้งค่าการเริ่มต้นระบบทั้งหมดเป็นแบบถาวร - การเปลี่ยนแปลงที่กระทำในการกำหนดค่าระบบจะไม่ถูกตรวจสอบติดตาม หากคุณต้องการที่จะทำการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง การเลือก Normal startup (การเริ่มต้นในโหมดปกติ) ในแท็บ General (ทั่วไป) จะไม่ทำงานหากคุณลักษณะนี้ถูกเลือก
 • ฟิลด์หมดเวลา - การใช้ Msconfig อาจทำให้หน้าจอเลือกระบบปฏิบัติการปรากฏขึ้นนาน 30 วินาที ดังนั้นจึงทำให้เวลาเริ่มต้นทำงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 30 วินาที เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอเลือกระบบปฏิบัติการปรากฏขึ้นนาน 30 วินาทีเมื่อระบบเริ่มทำงาน ให้เปลี่ยนเส้นหมดเวลาในฟิลด์หมดเวลาไปที่ศูนย์
  รูปภาพ : แท็บเริ่มต้นระบบ
  แท็บเริ่มต้นระบบ

แท็บ Services (บริการ) จากหน้าต่าง msconfig

แท็บบริการจะแสดงรายการบริการและโปรแกรมของ Windows ที่มีอยู่ซึ่งเริ่มทำงานเมื่อ Windows 8 เริ่มต้น หรือเรียกใช้เป็นระยะๆ โดย Windows โปรดใช้ความระมัดระวังในการปิดใช้งานบริการเหล่านี้ เนื่องจากหลายบริการมีความสำคัญต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ เปิดหรือปิดใช้งานโปรแกรมหรือบริการไม่ให้เริ่มทำงานโดยเลือกหรือปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างๆ ชื่อโปรแกรม
รูปภาพ : แท็บบริการ
แท็บบริการ

แท็บ Startup (เริ่มต้น) ของหน้าต่าง msconfig

บนแท็บเริ่มต้น ให้คลิก เปิดตัวจัดการงาน
ตารางเริ่มต้นจะแสดงรายการซอฟต์แวร์ที่จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการโหลด Windows ใช้แท็บนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ที่ต้องการเปิดขึ้นเมื่อ Windows เริ่มทำงาน วิธีนี้จะมีประโยชน์มากเมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาด้านประสิทธิภาพ
รูปภาพ : แท็บเริ่มต้น
แท็บเริ่มต้น
รายการของโปรแกรมซอฟต์แวร์บางประเภทที่เปิดจากตัวจัดการงานมีดังต่อไปนี้:
 • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส - ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเฉพาะเมื่อแก้ไขปัญหา อย่าลืมเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหลังจากที่แก้ปัญหาเสร็จสิ้น
 • ตัวจัดการแป้นพิมพ์ - ปิดใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ปุ่มมัลติมีเดียและปุ่มควบคุมระดับเสียงทำงาน
 • ไอคอนถาดระบบ - ปิดใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ไอคอนถาดโปรแกรมซอฟต์แวร์แสดงบนถาดระบบ (ข้างๆ เวลา)
แท็บ Startup (เริ่มต้น) จาก Task Manager (ตัวจัดการงาน) แสดงรายการแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ปัจจุบันที่เปิดขึ้นอัตโนมัติหลังจาก Windows เปิดทำงานและแสดงสถานะของแต่ละโปรแกรม ปิดใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์แต่ละรายการโดยไฮไลต์โปรแกรมแล้วคลิก ปิดใช้งาน
บันทึก
รายการนี้อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน สำหรับรายการงานของซอฟต์แวร์ที่ละเอียดมากกว่านี้ ให้ดูรายละเอียดจากหัวข้อ การป้องกันโปรแกรมไม่ให้เปิดทำงานเมื่อ Windows เริ่มต้น (Windows 8)
อย่าปิดใช้งานรายการเริ่มต้นต่อไปนี้ ยกเว้นเพื่อจุดประสงค์ในการวินิจฉัยเท่านั้น:
 • HD Audio Control Panel
 • HP KBD EXE
 • hp digital imaging - hp all-in-one series
 • HPRun
 • hpsysdrv
 • HP Total Care Advisor
 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
 • ผลิตภัณฑ์ NVIDIA
 • ผลิตภัณฑ์ Symantec Technologies
รูปภาพ : ตัวจัดการงาน

แท็บ Tools (เครื่องมือ) จากหน้าต่าง msconfig

แท็บเครื่องมือแสดงรายการเครื่องมือวินิจฉัยและเครื่องมือขั้นสูงอื่นๆ ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเปิดเครื่องมือ ให้อ่านรายละเอียดที่อยู่ข้างชื่อเครื่องมือเพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องมือมากขึ้น เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือ ให้เลือกชื่อเครื่องมือจากรายการ และคลิกปุ่ม Launch (เปิดใช้)
รูปภาพ : แท็บเครื่องมือ
แท็บเครื่องมือ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย