ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - การใช้ Microsoft System Restore (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10 และ Windows 8
เอกสารนี้อธิบายวิธีการใช้และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ System Restore ใน Windows 10 และ Windows 8
สำหรับ คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ หากไม่ได้เปิดใช้งานตัวเลือก หรือไม่มีการคืนค่าตามที่คาดหวัง โปรดติดต่อแผนกไอทีของบริษัทของคุณ หรือฝ่ายบริการไอทีในท้องถิ่น เนื่องจากอาจมีการเขียนทับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อจำกัดวัตถุนโยบายสากล (GPO)

เกี่ยวกับการคืนค่าระบบ

System Restore เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน Windows 10 และ Windows 8 ทุกเวอร์ชัjน โดยจะสร้างจุดกู้ข้อมูล โดยเป็นหน่วยความจำของไฟล์ระบบและค่าปรับตั้งต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ ในช่วงเวลาที่กำหนด คุณยังสามารถสร้างจุดคืนค่าด้วยตนเองได้อีกด้วย จากนั้น เมื่อคุณใช้การคืนค่าระบบเพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น การคืนค่าระบบจะคืนการทำงานของคอมพิวเตอร์ไปยังไฟล์และการตั้งค่าจากจุดคืนค่านั้น ไฟล์และเอกสารส่วนบุคคลของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
คุณยังสามารถยกเลิก System Restore ได้ หากการคืนค่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือทำให้ปัญหาแย่ลง
บันทึก
กราฟิกและข้อมูลในเอกสารชุดนี้และวิดีโอที่เชื่อมโยงอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่น Windows ที่คุณใช้

ความแตกต่างระหว่างการคืนค่าระบบและ HP Recovery Manager

ผู้ใช้อาจมีความสับสนระหว่างการคืนค่าระบบของ Microsoft กับซอฟต์แวร์ HP Recovery Manager
 • การคืนค่าระบบ จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนไฟล์ระบบของ Microsoft Windows เป็นการกำหนดค่าที่ใช้งานอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมล เอกสาร หรือรูปภาพจะไม่สูญหายหรือเปลี่ยนแปลง
 • HP Recovery Manager จะช่วยให้คุณสามารถคืนค่าการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โดยจะมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการเริ่มต้นใหม่ (เช่น Windows) และลบซอฟต์แวร์และไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ทั้งหมดออก เมื่อการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ จะมีเพียงซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้นที่ให้ใช้งาน คุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมและไฟล์ส่วนบุคคลที่สำรองข้อมูลไว้ใหม่
เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเกิดปัญหาขึ้น คุณควรคืนค่าระบบเพื่อลองแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะใช้ HP Recovery Manager เพื่อกู้คืนข้อมูลทั้งหมด

เปิดใช้ System Restore

Microsoft System Restore เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นในคอมพิวเตอร์ HP ส่วนใหญ่ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งนี้ Microsoft System Restore สามารถปิดใช้งานได้ และอาจทำให้เกิดปัญหาหากคุณพยายามกู้ข้อมูลจากจุดกู้ข้อมูลก่อนหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าเปิด System Restore ไว้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิดีโอข้อมูลเบื้องต้น

 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
  การสร้างจุดคืนค่า
  System Properties (คุณสมบัติระบบ) พร้อมกับแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) ถูกเลือก
 3. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) เลือกฮาร์ดไดร์ฟของคุณ จากนั้นคลิก Configure (กำหนดค่า)
   หน้าต่างคุณสมบัติเครื่อง (System Properties)
  หน้าต่าง System Protection for Local Disk (การปกป้องระบบสำหรับดิสก์ภายใน) จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิก Turn on system protection (เปิดการป้องกันระบบ) จากนั้นคลิกที่OK (ตกลง)
  หน้าต่าง System Protection from Local Disk (การป้องกันระบบสำหรับดิสก์ภายใน) ที่เลือก Turn on system protection (เปิดส่วนป้องกันระบบ) ไว้ และข้อความ OK (ตกลง) ถูกเลือกอยู่

สร้างจุดกู้ข้อมูล

Windows จะสร้างจุดกู้ข้อมูลโดยอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด และก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ หากต้องการกำหนดจุดคืนค่าเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิดีโอข้อมูลเบื้องต้น

 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
  การสร้างจุดคืนค่า
  System Properties (คุณสมบัติระบบ) พร้อมกับแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) ถูกเลือก
 3. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) คลิก Create (สร้าง)
  หน้าต่างคุณสมบัติเครื่อง (System Properties)
  หน้าต่าง Create a restore point (สร้างจุดคืนค่า) จะเปิดขึ้น
 4. ในกล่องข้อความ พิมพ์ชื่อที่เป็นคำอธิบายสำหรับจุดคืนค่าที่จะช่วยให้คุณจำได้เมื่อคุณสร้างจุดคืนค่า จากนั้นคลิก Create (จัดทำ)
  หน้าต่าง System Protection Create a restore point (สร้างจุดคืนค่า)
  คอมพิวเตอร์จะสร้างจุดคืนค่า
  หน้าต่าง System Protection (ส่วนป้องกันระบบ) แสดงแถบสถานะการจัดทำจุดคืนค่าข้อมูล
 5. หลังจากหน้าต่างปรากฏขึ้นระบุว่าจัดทำจุดคืนค่าเสร็จสิ้น คลิก Close (ปิด)
  ข้อความแสดงการดำเนินการเสร็จสิ้นของหน้าต่าง System Protection (ส่วนป้องกันระบบ)

กู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เมื่อ Windows เริ่มการทำงานตามปกติ

หากคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง คุณสามารถคืนค่ากลับไปยังจุดก่อนหน้าในช่วงที่คอมพิวเตอร์ยังใช้การได้ดี ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการคืนค่าการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิดีโอนี้แสดงวิธีการกู้คืนคอมพิวเตอร์เมื่อ Windows ไม่ยอมเริ่มทำงานตามปกติ

 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
  การสร้างจุดคืนค่า
  System Properties (คุณสมบัติระบบ) พร้อมกับแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) ถูกเลือก
 3. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) คลิก System Restore (คืนค่าระบบ)
  การเลือก System Restore (คืนค่าระบบ) บนแท็บง System Protection (การป้องกันระบบ)
  หน้าต่างการคืนค่าระบบจะเปิดขึ้น
 4. คลิก Next (ถัดไป)
  หน้าต่าง System Restore พร้อมข้อความ Next (ถัดไป) ในกรอบสีแดง
 5. คลิก Restore Point (จุดคืนค่า) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก Next (ถัดไป)
  หน้าต่างยืนยันจะเปิดขึ้นมา
 6. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังจุดก่อนหน้า
  หน้าต่าง Confirm your restore point System Properties (ยืนยันจุดคืนข้อมูลของคุณ) ที่เลือก Finish (เสร็จสิ้น) ไว้
 7. อย่าขัดจังหวะการคืนค่าระบบหลังจากที่เริ่มทำงานแล้ว การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฮาร์ดไดรฟ์เสียหายและสร้างปัญหาเพิ่มเติมได้ คลิก Yes (ใช่) ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้นมา
  คำเตือนที่ปรากฏขึ้นก่อนเริ่มการทำงานของ System Restore
 8. การคืนค่าระบบจะคืนค่าการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไปยังช่วงเวลาก่อนหน้าและรีสตาร์ท

กู้คืนคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ Windows ไม่เริ่มการทำงานตามปกติ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ Windows ไม่เปิดขึ้นตามปกติ

วิดีโอชุดนี้แสดงการกู้ข้อมูล PC ในกรณีที่ Windows ไม่สามารถเริ่มการทำงานตามปกติ

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และรออย่างน้อย 5 วินาทีขณะที่คอมพิวเตอร์ปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์
 2. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่มF11ซ้ำ ๆ ประมาณทุกวินาทีจนกระทั่งหน้าจอโหลด Windows ปรากฏขึ้น
 3. หากหน้าจอเลือกภาษาเปิดขึ้นมา ให้เลือกภาษาที่ต้องการใช้เพื่อดำเนินการต่อ
 4. จากหน้าจอ Choose your keyboard layout (เลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณ) เลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่ตรงกับประเภทแป้นพิมพ์ของคุณ
  หน้าจอ Choose your keyboard layout (เลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณ)
 5. ที่หน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) คลิกที่ Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)
  หน้าจอ Choose an Option (เลือกตัวเลือก) ที่เลือก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา) ไว้
 6. จากหน้าจอ Troubleshoot (แก้ไขปัญหา) คลิก Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง)
  หน้าจอแก้ไขปัญหาที่เลือกตัวเลือกขั้นสูงไว้
 7. จากหน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) คลิก System Restore (กู้คืนระบบ)
  หน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) ที่เลือก System Restore ไว้
 8. คลิก Windows 8 คลิก Windows 8.1 หรือคลิก Windows 10 เป็นระบบปฏิบัติการเป้าหมาย
  หน้าจอ System Restore ที่เลือกระบบปฏิบัติการเป้าหมายไว้
  หน้าต่างการคืนค่าระบบจะเปิดขึ้น
 9. คลิก Next (ถัดไป)
  หน้าต่าง System Restore โดยข้อความ Next (ถัดไป) อยู่ในกรอบสีแดง
 10. คลิก Restore Point (จุดคืนค่า) ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  หน้าต่างยืนยันจุดคืนค่าจะเปิดขึ้น
 11. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังจุดก่อนหน้า
  หน้าต่าง Confirm your restore point (ยืนยันจุดคืนข้อมูลของคุณ) ที่มีข้อความ Finish (เสร็จสิ้น) ในกรอบสีแดง
 12. อย่าขัดจังหวะการคืนค่าระบบหลังจากที่เริ่มทำงานแล้ว การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฮาร์ดไดรฟ์เสียหายและสร้างปัญหาเพิ่มเติมได้ คลิก Yes (ใช่) ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้นมา
  คำเตือนที่ปรากฏขึ้นก่อนเริ่มการทำงานของ System Restore
 13. การคืนค่าระบบจะคืนค่าการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไปยังช่วงเวลาก่อนหน้าและรีสตาร์ท

เลิกทำการคืนค่าระบบ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยกเลิกการคืนค่า และทำให้ไฟล์และโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สภาพก่อนที่คุณจะใช้การคืนค่าระบบ

วิดีโอสาธิตวิธีการเลิกทำ System Restore (คืนค่าระบบ) ใน Windows 8

 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
  การสร้างจุดคืนค่า
  System Properties (คุณสมบัติระบบ) พร้อมกับแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) ถูกเลือก
 3. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) คลิก System Restore (คืนค่าระบบ)
  หน้าต่างคุณสมบัติเครื่อง (System Properties)
  หน้าต่างการคืนค่าระบบจะเปิดขึ้น
 4. เลือก Undo System Restore (เลิกทำการคืนค่าระบบ) แล้วคลิก Next (ถัดไป)
  หน้าจอเพื่อยกเลิก System Restore ที่เลือก Next (ถัดไป) อยู่
 5. ตรวจสอบดูว่าวันที่และเวลาถูกต้อง แล้วคลิก Finish (เสร็จสิ้น)
  หน้าต่าง Confirm your restore point (ยืนยันจุดคืนข้อมูลของคุณ) ที่เลือก Finish (เสร็จสิ้น) ไว้
 6. อย่าขัดจังหวะการคืนค่าระบบหลังจากที่เริ่มทำงานแล้ว การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฮาร์ดไดรฟ์เสียหายและสร้างปัญหาเพิ่มเติมได้ คลิก Yes (ใช่) ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้นมา
  คำเตือนที่ปรากฏขึ้นก่อนเริ่มการทำงานของ System Restore
 7. การคืนค่าระบบจะยกเลิกการคืนค่าและรีสตาร์ท

การลบจุดคืนค่า

คุณสามารถลบจุดคืนค่าระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถลบจุดคืนค่าทั้งหมดหรือยกเว้นเฉพาะจุดคืนค่าล่าสุดได้หากต้องการ คุณไม่สามารถลบจุดคืนค่าทั้งหมด แต่เหลือไว้เฉพาะจุดคืนค่าที่อยู่ก่อนจุดคืนค่าล่าสุด พื้นที่ว่างของดิสก์จะถูกใช้อีกครั้งเมื่อคอมพิวเตอร์จัดทำจุดคืนค่าใหม่
บันทึก
ขณะลบจุดคืนค่า คอมพิวเตอร์จะลบไฟล์เวอร์ชั่นก่อนหน้า

การลบจุดคืนค่าทั้งหมด

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบจุดคืนค่าทางระบบทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
  การสร้างจุดคืนค่า
  System Properties (คุณสมบัติระบบ) พร้อมกับแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) ถูกเลือก
 3. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) คลิกเลือก System Restore (กู้คืนระบบ) เพื่อดูจุดกู้คืนในปัจจุบันทั้งหมด จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  คลิก System Restore (กู้คืนระบบ)
 4. รายการจุดกู้คืนปัจจุบันทั้งหมดจะปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดคืนค่าเหล่านี้เป็นจุดคืนค่าที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก Cancel (ยกเลิก) เพื่อปิดหน้าต่าง
  รายการจุดคืนค่าข้อมูลในปัจจุบัน
 5. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) คลิก Configure (กำหนดค่า)
   หน้าต่าง System Properties (คุณสมบัติระบบ)
 6. จากหน้าต่าง System Protection (การป้องกันระบบ) คลิก Delete (ลบ) ซึ่งอยู่ติดกับ Delete all restore points for this drive (ลบจุดกู้คืนทั้งหมดสำหรับไดร์ฟนี้)
  Delete all restore points for this drive (ลบจุดกู้คืนทั้งหมดสำหรับไดร์ฟนี้ยกเว้นตัวล่าสุด)
 7. เมื่อได้รับแจ้ง คลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
  บันทึก
  หลังจากลบจุดกู้ืคืนแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกคืนจุดกู้คืนเหล่านี้ได้
  Continue (ดำเนินการต่อ)

Deleting all but the most recent restore point (ลบจุดกู้คืนทั้งหมดสำหรับไดร์ฟนี้ยกเว้นตัวล่าสุด)

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบจุดกู้คืนทั้งหมดยกเว้นตัวล่าสุด
 1. จากทาสก์บาร์ในหน้าจอเดสก์ทอป คลิกที่ File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์)
  File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์)
 2. คลิก This PC (PC เครื่องนี้) คลิกขวาที่ไดร์ฟ C: จากนั้นเลือก Properties (คุณสมบัติ)
  ดูใน C: คุณสมบัติ Drive (ไดร์ฟ)
 3. จากหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ) คลิก Disk Cleanup
  Properties (คุณสมบัติ) ที่เลือก Disk Cleanup (ทำความสะอาดดิสก์) ไว้
 4. เมื่อหน้าต่าง Disk Cleanup (ทำความสะอาดดิสก์) เปิดขึ้นมา ให้คลิกที่ Clean up system files (ล้างไฟล์ระบบ)
  การเลือกตัวเลือกเพื่อล้างไฟล์ระบบ
 5. จากหน้าต่าง Disk Cleanup (ทำความสะอาดดิสก์) คลิกที่แท็บ More Options (ตัวเลือกเพิ่มเติม) จากนั้นคลิก Clean up (ล้าง) จากหัวข้อ System Restore and Shadow Copies (การกู้ระบบและสำเนาข้อมูล)
  การล้างไฟล์ System Restore (กู้คืนระบบ)
 6. เมื่อได้รับแจ้ง ให้คลิกที่ Delete (ลบ)
  บันทึก
  หลังจากลบจุดกู้ืคืนแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกคืนจุดกู้คืนเหล่านี้ได้
  Are you sure you want to deleted (แน่ใจว่าต้องการลบหรือไม่) ที่เลือก Delete (ลบ) ไว้

สิ่งที่ต้องทำเมื่อการคืนค่าระบบล้มเหลว

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้หากการคืนค่าระบบไม่สามารถสร้างจุดคืนค่าหรือไม่สามารถคืนค่าระบบ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ปิดใช้งานการป้องกันการสแกนไวรัส

ซอฟต์แวร์การสแกนมัลแวร์อาจมีระบบป้องกันภายในที่ป้องกันไม่ให้โปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รวมถึงการคืนค่าระบบ เมื่อการคืนค่าระบบไม่สามารถใช้ไฟล์ของซอฟต์แวร์การสแกน การคืนค่าระบบก็จะทำงานไม่สำเร็จและจะแสดงข้อความต่อไปนี้:
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของ System Restore
เพื่อให้การคืนค่าระบบของคุณเสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดใช้งานการสแกนไวรัสและการป้องกันภายในชั่วคราว ทำได้โดยทำตามคำแนะนำด้านล่าง

วิดีโอนี้แสดงวิธีปิดใช้งานการป้องกันด้วยการสแกนไวรัสใน Windows 8

โปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนใหญ่จะมีไอคอนซิสเต็มเทรย์ ในกรณีนี้ ให้สลับไปที่มุมมองเดสก์ทอป จากนั้นคลิกขวาที่ไอคอนซิสเต็มเทรย์สำหรับโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อค้นหาตัวเลือกให้คุณสามารถปิดการสแกนหรือป้องกันไวรัสไว้ชั่วคราว แนะนำให้ถอดปลั๊กสายเครือข่ายและตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตขณะปิดระบบป้องกันไวรัสไว้

ขั้นตอนที่สอง: เปิดใช้งานการคืนค่าระบบ

หาก System Restore ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่า System Restore เปิดใช้และทำงานได้
 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
 3. จากหน้าต่าง System Properties (คุณสมบัติระบบ) ของแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) เลือกฮาร์ดไดร์ฟของคุณ จากนั้นคลิก Configure (กำหนดค่า)
   หน้าต่าง System Properties (คุณสมบัติระบบ)
  หน้าต่าง System Protection for Local Disk (การปกป้องระบบสำหรับดิสก์ภายใน) จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิก Turn on system protection(เปิดการป้องกันระบบ) จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง)
  หน้าต่าง System Protection from Local Disk (การป้องกันระบบสำหรับดิสก์ภายใน) ที่เลือก Turn on system protection (เปิดส่วนป้องกันระบบ) และ OK (ตกลง) ไว้

ขั้นตอนที่สาม: สร้างจุดคืนค่า

หากไม่มีจุดคืนค่าในคอมพิวเตอร์ System Restore จะไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น ข้อผิดพลาด No restore points have been created on your computer's system drive (ไม่มีจุดคืนค่าจัดทำไว้สำหรับไดร์ฟในคอมพิวเตอร์) จะปรากฏขึ้น
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีจุดกู้ข้อมูลจัดทำไว้ในคอมพิวเตอร์
ข้อความนี้ยังใช้เพื่อแจ้งว่าไม่มีข้อมูลสำหรับคืนค่า และคุณไม่สามารถคืนค่าเป็นจุดคืนค่าก่อนหน้าได้ ทั้งนี้อาจสามารถจัดทำจุดคืนค่าได้จากระบบคืนค่าข้อมูลในปัจจุบันโดยอาศัยไฟล์ระบบที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ขั้นตอนนี้อาจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยการปรับโครงสร้างไฟล์ใหม่ ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ จัดทำจุดคืนค่า เพื่อจัดทำจุดคืนค่าขึ้น

ขั้นตอนที่สี่: เรียกใช้ System Restore จากหน้าจอเริ่มการทำงาน

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ กู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ Windows ไม่สามารถเริ่มการทำงานตามปกติ เพื่อกู้คืนคอมพิวเตอร์ขณะที่ไม่อยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows ตามปกติ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย