ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP PC - การใช้ Microsoft System Restore (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10 และ Windows 8
เอกสารนี้อธิบายวิธีการใช้และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ System Restore ใน Windows 10 และ Windows 8
สำหรับ คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ หากไม่ได้เปิดใช้งานตัวเลือก หรือไม่มีการคืนค่าตามที่คาดหวัง โปรดติดต่อแผนกไอทีของบริษัทของคุณ หรือฝ่ายบริการไอทีในท้องถิ่น เนื่องจากอาจมีการเขียนทับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อจำกัดวัตถุนโยบายสากล (GPO)
เกี่ยวกับการคืนค่าระบบ
System Restore เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน Windows 10 และ Windows 8 ทุกเวอร์ชัjน โดยจะสร้างจุดกู้ข้อมูล โดยเป็นหน่วยความจำของไฟล์ระบบและค่าปรับตั้งต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ ในช่วงเวลาที่กำหนด คุณยังสามารถสร้างจุดคืนค่าด้วยตนเองได้อีกด้วย จากนั้น เมื่อคุณใช้การคืนค่าระบบเพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น การคืนค่าระบบจะคืนการทำงานของคอมพิวเตอร์ไปยังไฟล์และการตั้งค่าจากจุดคืนค่านั้น ไฟล์และเอกสารส่วนบุคคลของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
คุณยังสามารถยกเลิก System Restore ได้ หากการคืนค่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือทำให้ปัญหาแย่ลง
  บันทึก
กราฟิกและข้อมูลในเอกสารชุดนี้และวิดีโอที่เชื่อมโยงอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่น Windows ที่คุณใช้
ความแตกต่างระหว่างการคืนค่าระบบและ HP Recovery Manager
ผู้ใช้อาจมีความสับสนระหว่างการคืนค่าระบบของ Microsoft กับซอฟต์แวร์ HP Recovery Manager
 • การคืนค่าระบบ จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนไฟล์ระบบของ Microsoft Windows เป็นการกำหนดค่าที่ใช้งานอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมล เอกสาร หรือรูปภาพจะไม่สูญหายหรือเปลี่ยนแปลง
 • HP Recovery Manager จะช่วยให้คุณสามารถคืนค่าการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โดยจะมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการเริ่มต้นใหม่ (เช่น Windows) และลบซอฟต์แวร์และไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ทั้งหมดออก เมื่อการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ จะมีเพียงซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้นที่ให้ใช้งาน คุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมและไฟล์ส่วนบุคคลที่สำรองข้อมูลไว้ใหม่
เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเกิดปัญหาขึ้น คุณควรคืนค่าระบบเพื่อลองแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะใช้ HP Recovery Manager เพื่อกู้คืนข้อมูลทั้งหมด
เปิดใช้ System Restore
Microsoft System Restore เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นในคอมพิวเตอร์ HP ส่วนใหญ่ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งนี้ Microsoft System Restore สามารถปิดใช้งานได้ และอาจทำให้เกิดปัญหาหากคุณพยายามกู้ข้อมูลจากจุดกู้ข้อมูลก่อนหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าเปิด System Restore ไว้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
  รูปภาพ : การสร้างจุดคืนค่า
  การสร้างจุดคืนค่า
  System Properties (คุณสมบัติระบบ) พร้อมกับแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) ถูกเลือก
 3. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) เลือกฮาร์ดไดร์ฟของคุณ จากนั้นคลิก Configure (กำหนดค่า)
  รูปภาพ : คุณสมบัติระบบ
   หน้าต่างคุณสมบัติเครื่อง (System Properties)
  หน้าต่าง System Protection for Local Disk (การปกป้องระบบสำหรับดิสก์ภายใน) จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิก Turn on system protection (เปิดการป้องกันระบบ) จากนั้นคลิกที่OK (ตกลง)
  รูปภาพ : การเปิดใช้การป้องกันระบบ
  หน้าต่าง System Protection from Local Disk (การป้องกันระบบสำหรับดิสก์ภายใน) ที่เลือก Turn on system protection (เปิดส่วนป้องกันระบบ) ไว้ และข้อความ OK (ตกลง) ถูกเลือกอยู่
สร้างจุดกู้ข้อมูล
Windows จะสร้างจุดกู้ข้อมูลโดยอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด และก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ หากต้องการกำหนดจุดคืนค่าเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
  รูปภาพ : การสร้างจุดคืนค่า
  การสร้างจุดคืนค่า
  System Properties (คุณสมบัติระบบ) พร้อมกับแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) ถูกเลือก
 3. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) คลิก Create (สร้าง)
  รูปภาพ : คุณสมบัติระบบ
  หน้าต่างคุณสมบัติเครื่อง (System Properties)
  หน้าต่าง Create a restore point (สร้างจุดคืนค่า) จะเปิดขึ้น
 4. ในกล่องข้อความ พิมพ์ชื่อที่เป็นคำอธิบายสำหรับจุดคืนค่าที่จะช่วยให้คุณจำได้เมื่อคุณสร้างจุดคืนค่า จากนั้นคลิก Create (จัดทำ)
  รูปภาพ : การสร้างจุดคืนค่า
  หน้าต่าง System Protection Create a restore point (สร้างจุดคืนค่า)
  คอมพิวเตอร์จะสร้างจุดคืนค่า
  รูปภาพ : กำลังสร้างจุดคืนค่าระบบ
  หน้าต่าง System Protection (ส่วนป้องกันระบบ) แสดงแถบสถานะการจัดทำจุดคืนค่าข้อมูล
 5. หลังจากหน้าต่างปรากฏขึ้นระบุว่าจัดทำจุดคืนค่าเสร็จสิ้น คลิก Close (ปิด)
  รูปภาพ : ข้อความระบุความสำเร็จ
  ข้อความแสดงการดำเนินการเสร็จสิ้นของหน้าต่าง System Protection (ส่วนป้องกันระบบ)
กู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เมื่อ Windows เริ่มการทำงานตามปกติ
หากคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง คุณสามารถคืนค่ากลับไปยังจุดก่อนหน้าในช่วงที่คอมพิวเตอร์ยังใช้การได้ดี ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการคืนค่าการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ
 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
  รูปภาพ : การสร้างจุดคืนค่า
  การสร้างจุดคืนค่า
  System Properties (คุณสมบัติระบบ) พร้อมกับแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) ถูกเลือก
 3. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) คลิก System Restore (คืนค่าระบบ)
  รูปภาพ : การเลือก System Restore (คืนค่าระบบ) บนแท็บง System Protection (การป้องกันระบบ)
  การเลือก System Restore (คืนค่าระบบ) บนแท็บง System Protection (การป้องกันระบบ)
  หน้าต่างการคืนค่าระบบจะเปิดขึ้น
 4. คลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : หน้าต่าง System Restore (คืนค่าระบบ)
  หน้าต่าง System Restore พร้อมข้อความ Next (ถัดไป) ในกรอบสีแดง
 5. คลิก Restore Point (จุดคืนค่า) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก Next (ถัดไป)
  หน้าต่างยืนยันจะเปิดขึ้นมา
 6. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังจุดก่อนหน้า
  รูปภาพ : ยืนยันจุดคืนค่าของคุณ
  หน้าต่าง Confirm your restore point System Properties (ยืนยันจุดคืนข้อมูลของคุณ) ที่เลือก Finish (เสร็จสิ้น) ไว้
 7. อย่าขัดจังหวะการคืนค่าระบบหลังจากที่เริ่มทำงานแล้ว การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฮาร์ดไดรฟ์เสียหายและสร้างปัญหาเพิ่มเติมได้ คลิก Yes (ใช่) ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้นมา
  รูปภาพ : คำเตือนไม่ให้ขัดจังหวะ
  คำเตือนที่ปรากฏขึ้นก่อนเริ่มการทำงานของ System Restore
 8. การคืนค่าระบบจะคืนค่าการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไปยังช่วงเวลาก่อนหน้าและรีสตาร์ท
กู้คืนคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ Windows ไม่เริ่มการทำงานตามปกติ
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ Windows ไม่เปิดขึ้นตามปกติ
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และรออย่างน้อย 5 วินาทีขณะที่คอมพิวเตอร์ปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์
 2. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่มF11ซ้ำ ๆ ประมาณทุกวินาทีจนกระทั่งหน้าจอโหลด Windows ปรากฏขึ้น
 3. หากหน้าจอเลือกภาษาเปิดขึ้นมา ให้เลือกภาษาที่ต้องการใช้เพื่อดำเนินการต่อ
 4. จากหน้าจอ Choose your keyboard layout (เลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณ) เลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่ตรงกับประเภทแป้นพิมพ์ของคุณ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณ
  หน้าจอ Choose your keyboard layout (เลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณ)
 5. ที่หน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) คลิกที่ Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)
  รูปภาพ : เลือกตัวเลือกที่ต้องการ
  หน้าจอ Choose an Option (เลือกตัวเลือก) ที่เลือก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา) ไว้
 6. จากหน้าจอ Troubleshoot (แก้ไขปัญหา) คลิก Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง)
  รูปภาพ : แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
  หน้าจอแก้ไขปัญหาที่เลือกตัวเลือกขั้นสูงไว้
 7. จากหน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) คลิก System Restore (กู้คืนระบบ)
  รูปภาพ : Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
  หน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) ที่เลือก System Restore ไว้
 8. คลิก Windows 8 คลิก Windows 8.1 หรือคลิก Windows 10 เป็นระบบปฏิบัติการเป้าหมาย
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเลือกระบบปฏิบัติการเป้าหมายใน Windows 8.1
  หน้าจอ System Restore ที่เลือกระบบปฏิบัติการเป้าหมายไว้
  หน้าต่างการคืนค่าระบบจะเปิดขึ้น
 9. คลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : หน้าต่างการคืนค่าระบบ
  หน้าต่าง System Restore โดยข้อความ Next (ถัดไป) อยู่ในกรอบสีแดง
 10. คลิก Restore Point (จุดคืนค่า) ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  หน้าต่างยืนยันจุดคืนค่าจะเปิดขึ้น
 11. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังจุดก่อนหน้า
  รูปภาพ : ยืนยันจุดคืนค่าของคุณ
  หน้าต่าง Confirm your restore point (ยืนยันจุดคืนข้อมูลของคุณ) ที่มีข้อความ Finish (เสร็จสิ้น) ในกรอบสีแดง
 12. อย่าขัดจังหวะการคืนค่าระบบหลังจากที่เริ่มทำงานแล้ว การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฮาร์ดไดรฟ์เสียหายและสร้างปัญหาเพิ่มเติมได้ คลิก Yes (ใช่) ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้นมา
  รูปภาพ : คำเตือนไม่ให้ขัดจังหวะ
  คำเตือนที่ปรากฏขึ้นก่อนเริ่มการทำงานของ System Restore
 13. การคืนค่าระบบจะคืนค่าการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไปยังช่วงเวลาก่อนหน้าและรีสตาร์ท
เลิกทำการคืนค่าระบบ
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยกเลิกการคืนค่า และทำให้ไฟล์และโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สภาพก่อนที่คุณจะใช้การคืนค่าระบบ
 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
  รูปภาพ : การสร้างจุดคืนค่า
  การสร้างจุดคืนค่า
  System Properties (คุณสมบัติระบบ) พร้อมกับแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) ถูกเลือก
 3. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) คลิก System Restore (คืนค่าระบบ)
  รูปภาพ : คุณสมบัติระบบ
  หน้าต่างคุณสมบัติเครื่อง (System Properties)
  หน้าต่างการคืนค่าระบบจะเปิดขึ้น
 4. เลือก Undo System Restore (เลิกทำการคืนค่าระบบ) แล้วคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : เลิกทำการคืนค่าระบบ
  หน้าจอเพื่อยกเลิก System Restore ที่เลือก Next (ถัดไป) อยู่
 5. ตรวจสอบดูว่าวันที่และเวลาถูกต้อง แล้วคลิก Finish (เสร็จสิ้น)
  รูปภาพ : ยืนยันการเลิกทำการคืนค่า
  หน้าต่าง Confirm your restore point (ยืนยันจุดคืนข้อมูลของคุณ) ที่เลือก Finish (เสร็จสิ้น) ไว้
 6. อย่าขัดจังหวะการคืนค่าระบบหลังจากที่เริ่มทำงานแล้ว การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฮาร์ดไดรฟ์เสียหายและสร้างปัญหาเพิ่มเติมได้ คลิก Yes (ใช่) ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้นมา
  รูปภาพ : การเลือก Yes (ใช่) ในการแจ้งเตือน Do not interrupt (ห้ามขัดจังหวะการทำงาน)
  คำเตือนที่ปรากฏขึ้นก่อนเริ่มการทำงานของ System Restore
 7. การคืนค่าระบบจะยกเลิกการคืนค่าและรีสตาร์ท
การลบจุดคืนค่า
คุณสามารถลบจุดคืนค่าระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถลบจุดคืนค่าทั้งหมดหรือยกเว้นเฉพาะจุดคืนค่าล่าสุดได้หากต้องการ คุณไม่สามารถลบจุดคืนค่าทั้งหมด แต่เหลือไว้เฉพาะจุดคืนค่าที่อยู่ก่อนจุดคืนค่าล่าสุด พื้นที่ว่างของดิสก์จะถูกใช้อีกครั้งเมื่อคอมพิวเตอร์จัดทำจุดคืนค่าใหม่
  บันทึก
ขณะลบจุดคืนค่า คอมพิวเตอร์จะลบไฟล์เวอร์ชั่นก่อนหน้า
การลบจุดคืนค่าทั้งหมด
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบจุดคืนค่าทางระบบทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
  รูปภาพ : การสร้างจุดคืนค่า
  การสร้างจุดคืนค่า
  System Properties (คุณสมบัติระบบ) พร้อมกับแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) ถูกเลือก
 3. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) คลิกเลือก System Restore (กู้คืนระบบ) เพื่อดูจุดกู้คืนในปัจจุบันทั้งหมด จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : คลิก System Restore (กู้คืนระบบ)
  คลิก System Restore (กู้คืนระบบ)
 4. รายการจุดกู้คืนปัจจุบันทั้งหมดจะปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดคืนค่าเหล่านี้เป็นจุดคืนค่าที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก Cancel (ยกเลิก) เพื่อปิดหน้าต่าง
  รูปภาพ : รายการจุดกู้ข้อมูลในปัจจุบัน
  รายการจุดคืนค่าข้อมูลในปัจจุบัน
 5. จากแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) คลิก Configure (กำหนดค่า)
  รูปภาพ : System Properties (คุณสมบัติระบบ)
   หน้าต่าง System Properties (คุณสมบัติระบบ)
 6. จากหน้าต่าง System Protection (การป้องกันระบบ) คลิก Delete (ลบ) ซึ่งอยู่ติดกับ Delete all restore points for this drive (ลบจุดกู้คืนทั้งหมดสำหรับไดร์ฟนี้)
  รูปภาพ : Delete all restore points for this drive (ลบจุดกู้คืนทั้งหมดสำหรับไดร์ฟนี้ยกเว้นตัวล่าสุด)
  Delete all restore points for this drive (ลบจุดกู้คืนทั้งหมดสำหรับไดร์ฟนี้ยกเว้นตัวล่าสุด)
 7. เมื่อได้รับแจ้ง คลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
    บันทึก
  หลังจากลบจุดกู้ืคืนแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกคืนจุดกู้คืนเหล่านี้ได้
  รูปภาพ : Continue (ดำเนินการต่อ)
  Continue (ดำเนินการต่อ)
Deleting all but the most recent restore point (ลบจุดกู้คืนทั้งหมดสำหรับไดร์ฟนี้ยกเว้นตัวล่าสุด)
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบจุดกู้คืนทั้งหมดยกเว้นตัวล่าสุด
 1. จากทาสก์บาร์ในหน้าจอเดสก์ทอป คลิกที่ File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์)
  รูปภาพ : การเปิด File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์) จากทาสก์บาร์
  File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์)
 2. คลิก This PC (PC เครื่องนี้) คลิกขวาที่ไดร์ฟ C: จากนั้นเลือก Properties (คุณสมบัติ)
  รูปภาพ : ดูใน C: คุณสมบัติ Drive (ไดร์ฟ)
  ดูใน C: คุณสมบัติ Drive (ไดร์ฟ)
 3. จากหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ) คลิก Disk Cleanup
  รูปภาพ : คลิกที่ Disk Cleanup
  Properties (คุณสมบัติ) ที่เลือก Disk Cleanup (ทำความสะอาดดิสก์) ไว้
 4. เมื่อหน้าต่าง Disk Cleanup (ทำความสะอาดดิสก์) เปิดขึ้นมา ให้คลิกที่ Clean up system files (ล้างไฟล์ระบบ)
  รูปภาพ : การเลือกตัวเลือกเพื่อล้างไฟล์ระบบ
  การเลือกตัวเลือกเพื่อล้างไฟล์ระบบ
 5. จากหน้าต่าง Disk Cleanup (ทำความสะอาดดิสก์) คลิกที่แท็บ More Options (ตัวเลือกเพิ่มเติม) จากนั้นคลิก Clean up (ล้าง) จากหัวข้อ System Restore and Shadow Copies (การกู้ระบบและสำเนาข้อมูล)
  รูปภาพ : การล้างไฟล์ System Restore (กู้คืนระบบ)
  การล้างไฟล์ System Restore (กู้คืนระบบ)
 6. เมื่อได้รับแจ้ง ให้คลิกที่ Delete (ลบ)
    บันทึก
  หลังจากลบจุดกู้ืคืนแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกคืนจุดกู้คืนเหล่านี้ได้
  รูปภาพ : คลิก Delete (ลบ)
  Are you sure you want to deleted (แน่ใจว่าต้องการลบหรือไม่) ที่เลือก Delete (ลบ) ไว้
สิ่งที่ต้องทำเมื่อการคืนค่าระบบล้มเหลว
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้หากการคืนค่าระบบไม่สามารถสร้างจุดคืนค่าหรือไม่สามารถคืนค่าระบบ
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ปิดใช้งานการป้องกันการสแกนไวรัส
ซอฟต์แวร์การสแกนมัลแวร์อาจมีระบบป้องกันภายในที่ป้องกันไม่ให้โปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รวมถึงการคืนค่าระบบ เมื่อการคืนค่าระบบไม่สามารถใช้ไฟล์ของซอฟต์แวร์การสแกน การคืนค่าระบบก็จะทำงานไม่สำเร็จและจะแสดงข้อความต่อไปนี้:
รูปภาพ : Error: การคืนค่าระบบไม่เสร็จสมบูรณ์
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของ System Restore
เพื่อให้การคืนค่าระบบของคุณเสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดใช้งานการสแกนไวรัสและการป้องกันภายในชั่วคราว ทำได้โดยทำตามคำแนะนำด้านล่าง
โปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนใหญ่จะมีไอคอนซิสเต็มเทรย์ ในกรณีนี้ ให้สลับไปที่มุมมองเดสก์ทอป จากนั้นคลิกขวาที่ไอคอนซิสเต็มเทรย์สำหรับโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อค้นหาตัวเลือกให้คุณสามารถปิดการสแกนหรือป้องกันไวรัสไว้ชั่วคราว แนะนำให้ถอดปลั๊กสายเครือข่ายและตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตขณะปิดระบบป้องกันไวรัสไว้
ขั้นตอนที่สอง: เปิดใช้งานการคืนค่าระบบ
หาก System Restore ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่า System Restore เปิดใช้และทำงานได้
 1. บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 2. จาก Windows ให้ค้นหา restore (กู้ข้อมูล) จากนั้นเปิด Create a restore point (จัดทำจุดกู้ข้อมูล) จากรายการผลการค้นหา
 3. จากหน้าต่าง System Properties (คุณสมบัติระบบ) ของแท็บ System Protection (การป้องกันระบบ) เลือกฮาร์ดไดร์ฟของคุณ จากนั้นคลิก Configure (กำหนดค่า)
  รูปภาพ : คุณสมบัติระบบ
   หน้าต่าง System Properties (คุณสมบัติระบบ)
  หน้าต่าง System Protection for Local Disk (การปกป้องระบบสำหรับดิสก์ภายใน) จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิก Turn on system protection(เปิดการป้องกันระบบ) จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง)
  รูปภาพ : การป้องกันระบบสำหรับระบบปฏิบัติการ
  หน้าต่าง System Protection from Local Disk (การป้องกันระบบสำหรับดิสก์ภายใน) ที่เลือก Turn on system protection (เปิดส่วนป้องกันระบบ) และ OK (ตกลง) ไว้
ขั้นตอนที่สาม: สร้างจุดคืนค่า
หากไม่มีจุดคืนค่าในคอมพิวเตอร์ System Restore จะไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น ข้อผิดพลาด No restore points have been created on your computer's system drive (ไม่มีจุดคืนค่าจัดทำไว้สำหรับไดร์ฟในคอมพิวเตอร์) จะปรากฏขึ้น
รูปภาพ : Error: No restore points have been created (ไม่มีจุดคืนค่าจัดทำไว้)
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีจุดกู้ข้อมูลจัดทำไว้ในคอมพิวเตอร์
ข้อความนี้ยังใช้เพื่อแจ้งว่าไม่มีข้อมูลสำหรับคืนค่า และคุณไม่สามารถคืนค่าเป็นจุดคืนค่าก่อนหน้าได้ ทั้งนี้อาจสามารถจัดทำจุดคืนค่าได้จากระบบคืนค่าข้อมูลในปัจจุบันโดยอาศัยไฟล์ระบบที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ขั้นตอนนี้อาจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยการปรับโครงสร้างไฟล์ใหม่ ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ จัดทำจุดคืนค่า เพื่อจัดทำจุดคืนค่าขึ้น
ขั้นตอนที่สี่: เรียกใช้ System Restore จากหน้าจอเริ่มการทำงาน
ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ กู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ Windows ไม่สามารถเริ่มการทำงานตามปกติ เพื่อกู้คืนคอมพิวเตอร์ขณะที่ไม่อยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows ตามปกติ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย