ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - คุณสมบัติและการตั้งค่าเมาส์ (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10 หรือ 8
เอกสารนี้อธิบายวิธีการใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเมาส์ และวิธีเปลี่ยนหรือปรับการตั้งค่าเมาส์ใน Windows 10 หรือ 8

การใช้เมาส์ของคุณ

เมาส์คืออุปกรณ์พกพาหรือทัชแพดที่ใช้เพื่อทำงานในสภาพแวดล้อม Windows รายการต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันพื้นฐานของเมาส์:
 • ชี้และเลือกออบเจ็กต์บนหน้าจอ
 • เลือกและ/หรือย้ายข้อมูลหรือไฟล์ด้วยการลากและปล่อย
 • เริ่มซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและทางลัด หรือเปิดไฟล์
 • เลื่อนหน้าต่างแอปพลิเคชันหรือหน้าเว็บด้วยการคลิกแถบเลื่อนค้างไว้ หรือเลื่อนล้อเมาส์ (ล้อปุ่มที่ 3 บนเมาส์บางรุ่น)
ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เมาส์ของคุณ

การเปลี่ยนภาพตัวชี้เมาส์ของคุณ

การเปลี่ยนภาพตัวชี้เมาส์ (เคอร์เซอร์):
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Change how the mouse pointer looks (เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของเมาส์พอยเตอร์)
 2. จากหน้าต่าง Mouse Properties (คุณสมบัติของเมาส์) คลิกที่แท็บ Pointers (พอยเตอร์)
  • การเลือกภาพพอยเตอร์ใหม่: จากช่อง Customize (ปรับแต่ง) ให้คลิกที่ฟังก์ชั่นของพอยเตอร์ (เช่น Normal Select (เลือกปกติ)) จากนั้นคลิก Browse (เรียกดู) เลือกตัวเลือกพอยเตอร์จากรายการ
   รูปภาพ : ปรับแต่งคุณสมบัติเมาส์
   ปรับแต่งคุณสมบัติเมาส์
  • การปรับรูปแบบพอยเตอร์ทั้งหมด: คลิกที่ลูกศรลงจากฟิลด์ Scheme (รูปแบบ) จากนั้นเลือกรูปแบบพอยเตอร์ใหม่จากรายการ
 3. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การเปลี่ยนความเร็วตัวชี้เมาส์

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนความเร็วตัวชี้เมาส์:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Change the mouse pointer display or speed (ปรับการแสดงผลหรือความเร็วเมาส์พอยเตอร์) ขึ้นมา
 2. จากหน้าต่าง Mouse Properties (คุณสมบัติของเมาส์) คลิกที่แท็บ Pointers Options (ตัวเลือกพอยเตอร์)
 3. ในฟิลด์ การเคลื่อนที่ คลิกแถบเลื่อนค้างไว้ขณะที่เลื่อนเมาส์ไปด้านขวาหรือซ้ายเพื่อปรับความเร็วของเมาส์
  รูปภาพ : แถบเลื่อนความเร็วตัวชี้ในตัวเลือกตัวชี้
  แถบเลื่อนความเร็วตัวชี้ในตัวเลือกตัวชี้
 4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การปรับเมาส์สำหรับการใช้งานด้วยมือขวาหรือมือซ้าย

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับเมาส์สำหรับการใช้งานด้วยมือขวาหรือมือซ้าย:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Change your mouse settings (เปลี่ยนค่าเมาส์) ขึ้นมา
 2. คลิกที่ลูกศรที่ช่อง Select your primary button เลือกปุ่มหลักของคุณ) จากนั้นเลือก Left (ซ้าย) หากต้องการใช้ปุ่มด้านซ้ายเป็นฟังก์ชั่นหลัก เช่น การเลือกและลากรายการ หรือเลือก Right (ขวา) หากคุณใช้ปุ่มขวาเพื่อเป็นฟังก์ชั่นหลัก
  รูปภาพ : การเปลี่ยนปุ่มเมาส์ (ตัวอย่างใน Windows 10)
  การเปลี่ยนปุ่มเมาส์

การปรับความเร็วในการดับเบิลคลิก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับความเร็วในการดับเบิลคลิกเมาส์ หากคุณต้องการเปิดโฟลเดอร์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวมากกว่าการดับเบิลคลิก โปรดดูส่วนต่อไป การระบุให้คลิกครั้งเดียวหรือดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโฟลเดอร์
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Change the mouse pointer display or speed (ปรับการแสดงผลหรือความเร็วเมาส์พอยเตอร์) ขึ้นมา
 2. จากหน้าต่าง Mouse Properties (คุณสมบัติของเมาส์) คลิกที่แท็บ Buttons (ปุ่มใช้งาน)
 3. ในหัวข้อ Double Click Speed (ความเร็วในการดับเบิลคลิก) คลิกค้างที่แถบเลื่อนขณะเคลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับความเร็วในการดับเบิลคลิก
  รูปภาพ : การปรับความเร็วในการดับเบิลคลิก
  การปรับความเร็วในการดับเบิลคลิก
 4. ทดสอบความเร็วที่ปรับโดยการดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ที่ด้านขวาของแถบเลื่อน
  รูปภาพ : ทดสอบความเร็วในการดับเบิลคลิก
  ทดสอบความเร็วในการดับเบิลคลิก
 5. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การระบุให้คลิกครั้งเดียวหรือดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโฟลเดอร์

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนวิธีคลิกเมาส์ที่ใช้เพื่อเปิดโฟลเดอร์และไฟล์:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Folder Options (ตัวเลือกโฟลเดอร์)
 2. จากหน้าต่าง Folder Options (ตัวเลือกโฟลเดอร์) คลิกที่แท็บ General (ทั่วไป)
 3. ในส่วน คลิกรายการดังต่อไปนี้ ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิกครั้งเดียวเพื่อเปิดรายการ (ชี้เพื่อเลือก)
  • ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดรายการ (คลิกครั้งเดียวเพื่อเลือก)
  รูปภาพ : เลือกตัวเลือกคลิกครั้งเดียวหรือดับเบิลคลิก
  แท็บ General (ทั่วไป) พร้อมตัวเลือกคลิกครั้งเดียวและดับเบิลคลิก
 4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย