ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

พีซี HP - การใช้ Recovery Manager เพื่อคืนค่าซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ (Windows 8)

เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับพีซีของ HP และ Compaq ที่มี Windows 8 ติดตั้งอยู่
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ตามค่าเริ่มต้นจากโรงงานกลับเข้าไปใหม่
บันทึก
หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบประกอบตามสั่ง คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์บางตัวใหม่ โดยใช้ดิสก์ติดตั้งซอฟต์แวร์เฉพาะที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ใช้ข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้เพื่อช่วยในการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์ใหม่ ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป

ติดตั้งแอพพลิเคชั่นและไดร์เวอร์ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจาก HP ใหม่

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นและไดร์เวอร์ที่ติดตั้งจากโรงงานใหม่

ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ในคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปจาก HP ใหม่

ทำตามขั้นตอนในหัวข้อต่อไปนี้ตามการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์ใหม่ที่ต้องการในคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปจาก HP ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย