ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Officejet 4610 All-in-One, Officejet 4620, Deskjet Ink Advantage 4610 และ Deskjet Ink Advantage 4620 e-All-in-One - การเปลี่ยนตลับหมึก

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุขั้นตอนในการเปลี่ยนตลับหมึก
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดการทำงานหากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ระบุตำแหน่งสล็อตสองช่องที่ด้านข้างของเครื่อง
  รูปภาพ : ช่องด้านข้างของเครื่อง
  ภาพ: ช่องด้านข้างของเครื่อง
 3. สอดนิ้วไว้ในช่องด้านขวาและซ้ายของเครื่อง จากนั้นยกเปิดฝาชองตลับหมึก แคร่จะเคลื่อนไปยังจุดที่สามารถเอื้อมเข้าไปได้สะดวก
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกนิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. กดแถบด้านหน้าของตลับหมึกเดิมเข้าเพื่อนำออก จากนั้นดึงขึ้นที่ตลับหมึกเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 6. ดึงแถบสีส้มย้อนตรง ๆ เพื่อนำตลับหมึกใหม่ออกจากชุดบรรจุ
    หมายเหตุ
  ดึงแถบดึงสีส้มออกให้สุดจนฉลากขาดเล็กน้อยก่อนกดดึงฝาปิดสีส้มออกในขั้นตอนต่อไป ไม่เช่นนั้นหมึกอาจรั่วได้
  รูปภาพ : ดึงแถบสีส้มย้อนตรง ๆ
  ภาพ: ดึงแถบสีส้มย้อนตรง ๆ
 7. บิดฝาปิดสีส้มทวนเข็มนาฬิกาเพื่อกดออกจากตลับหมึก
  รูปภาพ : บิดฝาสีส้มเพื่อหักออกจากตลับหมึก
  ภาพ: บิดฝาสีส้มเพื่อหักออกจากตลับหมึก
 8. จับที่ตลับหมึกเพื่อให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางเครื่อง
 9. จุดสีที่ตลับหมึกกับจุดสีที่แคร่ตลับหมึกจะต้องตรงกัน
 10. เลื่อนตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ กดตลับหมึกลงจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  บันทึก
  จุดสีที่ฉลากของตลับจะต้องตรงกับจุดสีที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 11. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ
 12. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย