ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - ใช้การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB

ใช้การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB

 1. เสียบแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : พอร์ต USB สำหรับการพิมพ์ที่เครื่อง
 2. เมนู แฟลชไดรฟ์ USB จะเปิดขึ้น แตะปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ
  • พิมพ์เอกสาร
  • ดูและพิมพ์ภาพถ่าย
  • สแกนไปยังไดรฟ์ USB
 3. ในการพิมพ์เอกสาร ให้แตะหน้าจอ พิมพ์เอกสาร และแตะชื่อของโฟลเดอร์ในไดรฟ์ USB ที่จัดเก็บเอกสาร เมื่อหน้าจอสรุปเปิดขึ้น คุณสามารถแตะเพื่อปรับการตั้งค่าได้ แตะปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสาร
 4. ในการพิมพ์ภาพถ่าย ให้แตะหน้าจอ ดูและพิมพ์ภาพถ่าย และแตะภาพตัวอย่างเพื่อเลือกภาพถ่ายแต่ละภาพที่คุณต้องการพิมพ์ แตะปุ่ม เสร็จสิ้น เมื่อหน้าจอสรุปเปิดขึ้น คุณสามารถแตะเพื่อปรับการตั้งค่าได้ แตะปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์ภาพถ่าย
 5. นำงานที่พิมพ์แล้วจากถาดกระดาษออก และถอดแฟลชไดรฟ์ USB


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย