ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro MFP M521 and HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570 - งานพิมพ์เพิ่มเติม (Windows)

ยกเลิกงานพิมพ์ (Windows)

 1. หากงานพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่ ให้ยกเลิกโดยการกดปุ่ม ยกเลิก บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  หากงานพิมพ์ดำเนินการไปมากแล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกงานพิมพ์นั้น
  บันทึก
  การกดปุ่ม ยกเลิก จะลบงานที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ ในกรณีที่มีงานกำลังดำเนินการอยู่หลายงาน การกดปุ่ม ยกเลิก จะลบงานที่แสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 2. และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากโปรแกรมหรือคิวการพิมพ์ได้
  • โปรแกรมซอฟต์แวร์: โดยทั่วไป กล่องโต้ตอบจะแสดงชั่วครู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้
  • คิวการพิมพ์ของ Windows: หากมีงานพิมพ์กำลังรออยู่ในคิวการพิมพ์ (หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์) หรือที่เก็บพักการพิมพ์ ให้ลบงานพิมพ์ในที่ดังกล่าว
   • Windows XP, Server 2003 หรือ Server 2008: คลิก เริ่ม คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่งานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก ยกเลิก
   • Windows Vista: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้า คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่งานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)
   • Windows 7: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้า แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่งานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

เลือกขนาดกระดาษ (Windows)

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
 3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ
 5. คลิกปุ่ม ตกลง
 6. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน

เลือกขนาดกระดาษที่กำหนดเอง (Windows)

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
 3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. คลิกปุ่ม กำหนดเอง
 5. พิมพ์ชื่อสำหรับขนาดที่กำหนดเองและระบุขนาด
  • ด้านกว้างคือขอบด้านสั้นของกระดาษ
  • ด้านยาวคือขอบด้านยาวของกระดาษ
 6. คลิกปุ่ม บันทึก แล้วคลิกปุ่ม ปิด
 7. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน

พิมพ์ลายน้ำ (Windows)

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
 3. คลิกแถบ ลักษณะ
 4. เลือกลายน้ำจากรายการแบบดรอปดาวน์ ลายน้ำ
  หรือหากต้องการเพิ่มลายน้ำใหม่ในรายการ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ระบุการตั้งค่าสำหรับลายน้ำ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง
 5. ในการพิมพ์ลายน้ำในหน้าแรกเท่านั้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย หน้าแรกเท่านั้น มิฉะนั้น เครื่องจะพิมพ์ลายน้ำบนหน้าแต่ละหน้า
 6. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย