ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - HP Embedded Web Server

ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อดูสถานะของเครื่องพิมพ์ กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายเครื่องพิมพ์ และจัดการฟังก์ชันการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณแทนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถทำได้เมื่อใช้ HP Embedded Web Server:
 • ดูข้อมูลสถานะของอุปกรณ์
 • ตรวจสอบอายุใช้งานที่เหลือของอุปกรณ์สิ้นเปลืองอยู่ทั้งหมดและสั่งซื้อใหม่
 • ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าของถาด
 • ดูและเปลี่ยนค่าคอนฟิกสำหรับเมนูบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 • ดูและพิมพ์หน้าภายในต่างๆ
 • รับข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดกับเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์สิ้นเปลือง
 • ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าเครือข่าย
ในการใช้ HP Embedded Web Server เบราเซอร์ของคุณต้องตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 • Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 หรือรุ่นที่สูงกว่า หรือ Netscape 6.2 หรือรุ่นที่สูงกว่า
 • Mac OS X: Safari หรือ Firefox ที่ใช้ Bonjour หรือ IP แอดเดรส
 • Linux: Netscape Navigator เท่านั้น
 • HP-UX 10 และ HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7
HP Embedded Web Server จะทำงานเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ IP HP Embedded Web Server ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ IPX คุณไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถเปิดและใช้งาน HP Embedded Web Server นี้ได้
เมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย HP Embedded Web Server จะใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
เปิด HP Embedded Web Server
 1. ระบุ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ หรือชื่อโฮสต์ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หรือดูหน้าการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์:
  1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม Home (หน้าแรก)
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • การดูแลระบบ
   • รายงาน
   • หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
   • หน้าการกำหนดค่า
  3. เลือกตัวเลือก พิมพ์ หรือ ดู
  4. ค้นหา IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ในหน้า Jetdirect
 2. ในเว็บเบราเซอร์ที่รองรับในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ หรือชื่อโฮสต์ในช่องแอดเดรส/URL
คุณสมบัติ HP Embedded Web Server
แถบ ข้อมูล
แถบ ข้อมูล HP Embedded Web Server
เมนู
คำอธิบาย
สถานะเครื่องพิมพ์
แสดงสถานะเครื่องพิมพ์และแสดงอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ของอุปกรณ์สิ้นเปลือง HP หน้านี้ยังให้ข้อมูลประเภทและขนาดกระดาษสำหรับแต่ละถาด ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น คลิกลิงค์ เปลี่ยนการตั้งค่า
บันทึกงาน
แสดงข้อมูลสรุปของงานทั้งหมดที่เครื่องพิมพ์ได้ดำเนินการ
หน้าการกำหนดค่า
แสดงข้อมูลที่พบในหน้าการกำหนดค่า
หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง
แสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์
หน้าบันทึกการทำงาน
แสดงรายการเกี่ยวกับการทำงานและข้อผิดพลาดทั้งหมดของเครื่อง ใช้ลิงค์ HP Instant Support (ในส่วน ลิงค์อื่นๆ ในหน้า HP Embedded Web Server ทั้งหมด) เพื่อเชื่อมต่อกับชุดของเว็บเพจไดนามิกที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหา เพจนี้จะแสดงบริการเพิ่มเติมที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์
หน้าแสดงการใช้
แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับจำนวนหน้าที่พิมพ์ออกไป โดยจัดกลุ่มตามขนาด ประเภท และทางเดินกระดาษ
ข้อมูลเครื่อง
แสดงชื่อเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ แอดเดรส และข้อมูลรุ่น ในการกำหนดข้อมูลเหล่านี้เอง คลิกเมนู ข้อมูลเครื่อง ในแถบ ทั่วไป
สแนปช็อตแผงควบคุม
แสดงภาพของหน้าจอปัจจุบันบนหน้าจอแผงควบคุม
พิมพ์
อัปโหลดไฟล์พร้อมพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อพิมพ์ เครื่องพิมพ์ใช้การตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นเพื่อพิมพ์ไฟล์
รายงานและหน้าเอกสารที่พิมพ์ได้
แสดงรายการรายงานภายในและหน้าสำหรับเครื่องพิมพ์ เลือกรายการหนึ่งหรือหลายรายการเพื่อพิมพ์
แถบ ทั่วไป
แถบ ทั่วไป HP Embedded Web Server
เมนู
คำอธิบาย
การปรับแต่งแผงควบคุม
เรียงลำดับใหม่ แสดง หรือซ่อนคุณสมบัติในหน้าจอแผงควบคุม และเปลี่ยนภาษาที่เป็นค่าเริ่มต้น
การตั้งค่า Quick Sets
กำหนดค่างานที่สามารถใช้ได้ในบริเวณ การตั้งค่าด่วน ของหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
การแจ้งเตือน
ตั้งค่าอีเมล์แจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
เมนูการดูแลระบบแผงควบคุม
แสดงโครงสร้างเมนูของเมนู การดูแลระบบ บนแผงควบคุม
  บันทึก
คุณสามารถตั้งค่าบนหน้าจอนี้ได้ แต่ HP Embedded Web Server มีตัวเลือกในการตั้งค่าที่ละเอียดกว่าซึ่งสามารถตั้งผ่านเมนู การดูแลระบบ ได้
ส่งอัตโนมัติ
กำหนดให้เครื่องพิมพ์ส่งอีเมล์เกี่ยวกับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สิ้นเปลืองไปยังอีเมล์แอดเดรสที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
แก้ไขลิงค์อื่นๆ
เพิ่มหรือกำหนดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ลิงค์นี้จะปรากฏในส่วน ลิงค์อื่นๆ ในทุกหน้าของ HP Embedded Web Server
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อตลับผงหมึก ข้อมูลนี้ปรากฏในหน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง
ข้อมูลเครื่อง
ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์และกำหนดหมายเลขสินทรัพย์ ใส่ชื่อผู้ติดต่อหลักที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
ภาษา
กำหนดภาษาที่จะแสดงข้อมูลของ HP Embedded Web Server
วันที่และเวลา
ตั้งวันที่และเวลา หรือซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่าย
การตั้งค่าพลังงาน
ตั้งค่าหรือแก้ไขเวลาเริ่มทำงาน เวลาพักเครื่อง และดีเลย์การพักเครื่องของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถตั้งกำหนดเวลาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์หรือวันหยุด คุณยังสามารถเลือกการดำเนินการกับเครื่องพิมพ์ที่จะทำให้เครื่องพิมพ์เริ่มทำงานจากโหมดพักเครื่องได้
การสำรองและการเรียกคืน
สร้างไฟล์สำรองที่มีข้อมูลเครื่องพิมพ์และข้อมูลผู้ใช้ หากจำเป็น คุณสามารถใช้ไฟล์นี้เพื่อเรียกคืนข้อมูลมายังเครื่องพิมพ์ได้
เรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน
เรียกคืนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
โปรแกรมติดตั้งวิธีการแก้ไข
ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่สามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้
การอัปเกรดเฟิร์มแวร์
ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์อัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์
บริการสถิติและโควต้า
แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อเกี่ยวกับบริการสถิติของงานภายนอก
แถบ พิมพ์
แท็บ พิมพ์ HP Embedded Web Server
เมนู
คำอธิบาย
ขอจากการตั้งค่า USB
เปิดหรือปิดเมนู เรียกจาก USB บนแผงควบคุม
จัดการงานที่เก็บไว้
ใช้หรือเลิกใช้คุณสมบัติในการจัดเก็บงานในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ และตัวเลือกการจัดเก็บงาน
ปรับประเภทกระดาษ
หากพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์เมื่อใช้กระดาษบางประเภท คุณสามารถตั้งค่าเองเพื่อใช้แทนค่าโหมดเริ่มต้นจากโรงงานได้
การตั้งค่าการพิมพ์ทั่วไป
ตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด
จัดการถาด
ตั้งค่าสำหรับถาดกระดาษ
แถบ การแก้ปัญหา
แถบ การแก้ปัญหา HP Embedded Web Server
เมนู
คำอธิบาย
การแก้ไขปัญหาทั่วไป
เลือกจากรายงานและการทดสอบต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดกับเครื่องพิมพ์
ขอข้อมูลการวินิจฉัย
  บันทึก
รายการนี้จะใช้ได้เมื่อตั้งรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบจากแท็บ การรักษาความปลอดภัย แล้วเท่านั้น
เอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลเครื่องพิมพ์ไปยังไฟล์ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียด
การอัปเกรดเฟิร์มแวร์
ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์อัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์
เรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน
เรียกคืนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไปที่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
แถบ การรักษาความปลอดภัย
แถบ การรักษาความปลอดภัย เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวของ HP
เมนู
คำอธิบาย
การรักษาความปลอดภัยทั่วไป
กำหนดรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเพื่อให้คุณสามารถจำกัดการเข้าใช้คุณสมบัติบางอย่างในเครื่องพิมพ์ได้
ตั้งค่ารหัสผ่าน PJL สำหรับการประมวลผลคำสั่ง PJL
ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงระบบไฟล์และอัปเกรดเฟิร์มแวร์
เปิดหรือปิดพอร์ตโฮสต์ USB บนแผงควบคุมหรือพอร์ตการเชื่อมต่อ USB บนฟอร์แมตเตอร์สำหรับการพิมพ์โดยตรงจากคอมพิวเตอร์
ดูสถานะของการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด
การควบคุมการเข้าถึง
กำหนดการเข้าใช้ฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์สำหรับบุคคลหรือกลุ่มที่จำเพาะเจาะจง และตั้งค่าแอคเคาท์ผู้ใช้ และเลือกวิธีที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เครื่องพิมพ์
การป้องกันข้อมูลที่จับเก็บไว้
กำหนดและจัดการฮาร์ดไดรฟ์ภายในสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์นี้มีฮาร์ดไดรฟ์ที่เข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
กำหนดการตั้งค่าสำหรับงานที่จัดเก็บในฮาร์ดไดรฟ์ของเครื่องพิมพ์
การจัดการใบรับรอง
ติดตั้งและจัดการใบรับรองการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าใช้เครื่องพิมพ์และเครือข่าย
การทดสอบตัวเอง
ตรวจสอบว่าฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยทำงานอยู่ตามพารามิเตอร์ที่คาดไว้
แถบ HP Web Services
ใช้แถบ HP Web Services เพื่อกำหนดค่าและเปิดใช้ HP Web Services สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ คุณต้องเปิดใช้ HP Web Services เพื่อใช้คุณสมบัติ HP ePrint
แถบ เครือข่าย
ใช้แท็บ เครือข่าย เพื่อกำหนดค่าและรักษาความปลอดภัยการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย IP แท็บนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายประเภทอื่นอยู่แล้ว
รายการ ลิงค์อื่นๆ
  บันทึก
คุณสามารถกำหนดได้ว่าลิงค์ใดจะปรากฏในรายการ ลิงค์อื่นๆ โดยใช้เมนู แก้ไขลิงค์อื่นๆ บนแท็บ ทั่วไป ลิงค์ต่อไปนี้คือลิงค์เริ่มต้น
รายการ ลิงค์อื่นๆ ของ HP Embedded Web Server
เมนู
คำอธิบาย
HP Instant Support
ให้คุณเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์ HP เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์
เลือกซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ HP SureSupply ซึ่งคุณจะได้รับข้อมูลต่างๆ ในการเลือกซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HP เช่น ตลับผงหมึกและกระดาษ
การสนับสนุนเครื่องพิมพ์
ให้คุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์สนับสนุนของเครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถค้นหาความช่วยเหลือในหัวข้อต่างๆ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย