ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - ถาด 2 และถาด 3

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ
หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด สำหรับกระดาษที่สั้น/แคบและหนา/มัน ให้ใส่กระดาษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
ความจุถาด 2 และถาด 3
ชนิดกระดาษ
ข้อกำหนด
ปริมาณ
กระดาษ
ช่วง:
60 g/m2 ถึง 130 g/m2
เทียบเท่ากับกระดาษ 75 g/m2 จำนวน 250 แผ่น
การวางแนวกระดาษในถาด 2 และถาด 3
การพิมพ์งานด้านเดียว
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติและโหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือก
ซองจดหมาย
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด
รูปภาพ : แนวกระดาษ
หงายหน้าขึ้น
หันท้ายกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด
รูปภาพ : แนวกระดาษ
พิมพ์ซองจดหมายจากถาด 1 เท่านั้น
ใส่ถาด 2 และ ถาด 3
 1. เปิดถาดใส่กระดาษ
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นกระดาษให้ตรงกับขนาดกระดาษที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจดูให้แน่ใจว่ามุมทั้งสี่ด้านของปึกกระดาษราบตรงและด้านบนของปึกกระดาษไม่สูงเกินเครื่องหมายแสดงความสูงสูงสุด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย