ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 2020hc - ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'Ink Cartridge Carriage Stalled' ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์

ปัญหา
แคร่ตลับหมึกติดค้างและไม่ยอมเคลื่อนไปไหน ข้อความแจ้ง 'Ink Cartridge Carriage Stalled' (แคร่ตลับหมึกค้าง) ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ และปุ่ม Power กระพริบแบบเร็วที่เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจเกิดปัญหาต่อไปนี้ร่วมด้วย:
 • กระดาษติด
 • เครื่องไม่ยอมพิมพ์งาน
 • งานพิมพ์หยุดโดยไม่คาดคิด
ข้อสำคัญ: คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา
แนวทางที่หนึ่ง: ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่อีกครั้ง
การปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่อีกครั้ง
 1. กดปุ่ม Power เพื่อปิดเครื่องพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน ให้ปลดสายไฟเพื่อตัดไฟจากเครื่องพิมพ์
 2. รอ 60 วินาที
 3. เสียบสายไฟ จากนั้นกดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง รอจนสิ้นสุดการอุ่นเครื่องก่อนดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์หน้าทดสอบ
ฮาร์ดแวร์จะต้องทำงานได้ถูกต้อง ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ
ข้อสำคัญ: เครื่องพิมพ์จะต้องอยู่ในสถานะพร้อมทำงานขณะที่ไป Power ติดสว่างค้างเป็นสีเขียว หากไฟที่ปุ่ม Power ติดกะพริบ เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์หน้าทดสอบ
 1. ใส่กระดาษธรรมดาขนาด U.S. letter หรือ A4 ลงในถาดป้อนกระดาษหากไม่ได้ใส่ไว้ก่อนแล้ว
 2. กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) ค้างไว้
 3. ขณะกดปุ่ม Power ค้างไว้ ให้เปิดและปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ 10 ครั้ง
  ภาพ: เปิดและปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ 10 ครั้ง
 4. คลายนิ้วจากปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) หน้าทดสอบจะพิมพ์ออกมา
  ภาพ: ตัวอย่างหน้าทดสอบ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สอง: นำกระดาษที่ติดค้างออก
กระดาษที่ติดค้างอาจทำให้แคร่ช่องตลับหมึกติดค้าง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติดค้าง
ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันหรือวัตถุแปลกปลอมออกจากถาดกระดาษ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี่เพื่อนำกระดาษที่ไม่เรียบหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากถาดกระดาษของเครื่องพิมพ์
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสาย USB ออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
 3. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
    คำเตือน
  จะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมมือเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ HP เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 4. นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันออกจากถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันออกจากถาดป้อนกระดาษ
  ภาพ: นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันออกจากถาดป้อนกระดาษ
 5. ตรวจดูด้านในของถาดป้อนกระดาษจากนั้นนำสิ่งแปลกปลอมออก เช่น คลิปหนีบกระดาษหรือวัตถุอื่น ๆ ที่อาจติดค้างอยู่ด้านใน
    บันทึก
  อาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อช่วยส่องเข้าไปด้านใน
  รูปภาพ : ดูด้านในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นนำวัตถุแปลกปลอมออกมา
  ภาพ: ตรวจดูด้านในของถาดป้อนกระดาษ
 6. ใช้นิ้วเพื่อขยับกลไกดึงกระดาษด้านในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นนำวัตถุแปลกปลอมที่พบออก
  รูปภาพ : เลื่อนกลไกดึงกระดาษเข้าไปด้านในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นนำวัตถุแปลกปลอมที่พบออก
  ภาพ: เลื่อนกลไกดึงกระดาษด้านในถาดป้อนกระดาษ
    หมายเหตุ
  จะต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมเหลืออยู่ด้านในถาดป้อนกระดาษเนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดอีกหรือเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ HP
 7. นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันหรือวัตถุแปลกปลอมออกจากถาดจ่ายกระดาษ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันออกจากถาดจ่ายกระดาษ
  ภาพ: นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันออกจากถาดจ่ายกระดาษ
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบและนำกระดาษที่ติดค้างออกจากฐานของเครื่องพิมพ์ HP
 1. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ปลดสาย USB จากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อไว้อยู่เดิม
 3. ปลดสายไฟจากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อไว้อยู่เดิม
 4. พลิกเครื่องพิมพ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงด้านล่างของเครื่อง (ฐานเครื่อง)
    หมายเหตุ
  ก่อนพลิกเครื่องพิมพ์ ให้ใช้มือยึดฝาสแกนเนอร์ไว้
 5. กดแถบที่อยู่ทั้งสองด้านของฝาปิดช่องทำความสะอาดเพื่อเปิดฝาออก จากนั้นเปิดช่องสำหรับทำความสะอาด
  ภาพ: เปิดฝาช่องทำความสะอาด
 6. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ดึงกระดาษที่ติดออก
    หมายเหตุ
  หากกระดาษฉีกขาดขณะนำกระดาษออก ให้ตรวจสอบด้านในฝาปิดเพื่อสังเกตหาเศษกระดาษที่อาจตกค้างอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์ หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
 7. ปิดฝาช่องทำความสะอาดกลับตามเดิม ค่อย ๆ ดันฝาปิดไปด้านหน้าจนกว่าจะเข้าที่
  ภาพ: ปิดฝาช่องทำความสะอาด
    บันทึก
  แถบด้านข้างจะต้องล็อคเข้าที่เพื่อป้องกันกระดาษติดอีก
ขั้นตอนที่สาม: นำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณช่องตลับหมึก
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณช่องตลับหมึก
 1. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ปลดสาย USB จากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อไว้อยู่เดิม
 3. ปลดสายไฟจากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อไว้อยู่เดิม
 4. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 5. นำกระดาษที่ติดในเครื่องพิมพ์ออกอย่างเบามือ
 6. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
ขั้นตอนที่สี่: นำกระดาษที่ติดออกจากถาดจ่ายกระดาษ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากถาดจ่ายกระดาษ
 1. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. ปลดสาย USB จากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อไว้อยู่เดิม
 3. ปลดสายไฟจากด้านหลังเครื่องพิมพ์หากไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อไว้อยู่เดิม
 4. นำกระดาษที่ติดออกจากรับกระดาษออก
  ภาพ: นำกระดาษที่ติดออกจากถาดจ่ายกระดาษ
 5. จับกระดาษที่ติดโดยใช้มือสองข้าง จากนั้นค่อย ๆ ดึงออกจากด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  หากกระดาษขาดขณะนำออก ให้ตรวจสอบว่ามีเศษกระดาษติดค้างในเครื่องพิมพ์หรือไม่ หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
 6. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 7. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ห้า: พิมพ์หน้าทดสอบ
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก ต่อสาย USB จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สาม: ตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าแคร่ตลับหมึกสามารถเคลื่อนได้อย่างอิสระ
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบเส้นทางของแคร่ตลับหมึกว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางของแคร่ตลับหมึก
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยุ่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหรือเต้ารับไฟฟ้า
    คำเตือน
  ให้ถอดสายไฟเพื่อย้ายแคร่ตลับหมึกออกด้วยมือ และรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
 5. ตรวจหากระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมที่อาจกีดขวางแคร่ตลับหมึก จากนั้นนำกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมออก
    หมายเหตุ
  หากกระดาษฉีกขาดเมื่อคุณนำออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อเพราะอาจยังมีกระดาษส่วนที่ขาดติดอยู่ในตัวเครื่องพิมพ์ หากกระดาษยังค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดกระดาษติดค้างได้อีก
 6. เอื้อมมือเข้าไปในเครื่องพิมพ์ผ่านฝาช่องตลับหมึก จากนั้นค่อย ๆ ดันแคร่ให้เคลื่อนที่
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ติดค้างที่กลางเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
 7. นำกระดาษที่ติดค้างหรือกีดขวางอยู่ออก
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคร่ตลับหมึกสามารถเคลื่อนได้อิสระตลอดความกว้างของเครื่องพิมพ์ ดันแคร่ตลับหมึกไปท้างด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดันกลับไปทางขวา
 9. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 10. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 11. เสียบสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือเต้ารับไฟฟ้า
 12. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์หน้าทดสอบ
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สี่: นำตลับหมึกออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
การใส่หรือติดตั้งตลับหมึกไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องแจ้งว่ามีการติดค้างของแคร่ช่องตลับหมึก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดและใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำตลับหมึกออก
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยุ่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. กดตลับหมึกพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : กดตลับหมึกเพื่อคลายล็อค
  ภาพ: กดตลับหมึกเพื่อคลายล็อค
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  กราฟิก: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 4. ตรวจหาสิ่งกีดขวางด้านล่างและบริเวณแคร่ช่องตลับหมึก นำสิ่งกีดขวางที่พบออก อาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อส่องให้เห็นได้ชัดเจน
ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปใหม่
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่ ทวนซ้ำขั้นตอนสำหรับตลับหมึกพิมพ์อื่น ๆ
 1. ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งที่ถูกต้อง
    บันทึก
  ตลับหมึกสามสีติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย ตลับหมึกสีดำติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: การใส่ตลับหมึก
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกกดแน่นเข้าในแคร่ตลับหมึกดี หากตลับหมึกหลวมคลอน ให้ดันเข้าจากนั้นดันขึ้นอย่างเบามือจนกระทั่งตลับหมึกล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ล็อคตลับหมึกเข้าที่
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 3. ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น
 4. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
ขั้นตอนที่สาม: พิมพ์หน้าทดสอบ
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่ห้า: เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง
เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานตามปกติ
ขั้นตอนที่หนึ่ง: เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเสียบเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้าบนผนัง
เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานได้ถูกต้อง
 1. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่อง
 2. ถอดสายไฟจากปลั๊กต่อพ่วงหรือระบบป้องกันไฟกระชาก
 3. เสียบสายไฟเข้าที่เต้ารับไฟฟ้าโดยตรง
 4. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 5. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 6. ลองสั่งงานอีกครั้ง
  หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ลองใช้เต้ารับไฟฟ้าอื่น
  บันทึก
ถ้าเครื่องพิมพ์พิมพ์งานออกได้ขณะที่เสียบปลั๊กกับเต้ารับที่ผนังโดยตรง แสดงว่าปลั๊กพ่วงหรือเครื่องป้องกันไฟกระชากอาจไม่ยอมให้ส่งแรงดันไฟที่เพียงพอไปยังเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์หน้าทดสอบ
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่หก: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่หนึ่ง: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตเครื่องพิมพ์
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. ขณะที่เครื่องเปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่อง
 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 4. รออย่างน้อย 15 วินาที
 5. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
 6. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 7. หากเครื่องไม่เปิดทำงาน ให้กดปุ่ม () เพื่อเปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์หน้าทดสอบ
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หากพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องได้แต่ยังมีปัญหากับตัวเครื่องพิมพ์ ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์
 • หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง แสดงว่ามีปัญหากับชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์ ทำตามขั้นตอนการแก้ไขต่อไป
หากมีปัญหากับส่วนประกอบของเครื่องหรือส่วนประกอบทำงานได้ไม่ถูกต้อง ขั้นตอนต่อไปคือการรับบริการผลิตภัณฑ์
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้วและยังพบปัญหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องเข้ารับบริการ
ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในประกันหรือไม่ หากต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบประกันเครื่อง กรุณาไปที่ HP’s Warranty Check Tool
 • หากเครื่องอยู่ในประกัน กรุณาติดต่อ HP
 • หากเครื่องไม่อยู่ในประกัน อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการจาก HP

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย