ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525, HP LaserJet Enterprise Color flow MFP M575c, and HP LaserJet Enterprise700 Color MFP M775 - การตั้งค่าการประหยัด

ปรับความเร็วหรือการใช้พลังงานให้ดีที่สุด
ตามค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์จะอุ่นเครื่องไว้ระหว่างงานเพื่อให้ความเร็วที่ดีที่สุด และพิมพ์หน้าแรกของงานได้เร็วขึ้น คุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เย็นลงระหว่างงานได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน
 1. เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • การตั้งค่าทั่วไป
  • การตั้งค่าพลังงาน
  • ความเร็ว/การใช้พลังงานที่เหมาะสม
 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะปุ่ม บันทึก
ตั้งค่าโหมดพักเครื่อง
 1. เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • การตั้งค่าทั่วไป
  • การตั้งค่าพลังงาน
  • การตั้งค่าตัวจับเวลาพักเครื่อง
  • โหมดพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก
 3. เลือกระยะเวลาที่เหมาะสม แล้วแตะปุ่ม บันทึก
    บันทึก
  เวลาเริ่มต้นของโหมดพักเครื่องคือ 30 นาที
    บันทึก
  ขณะที่เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่อง ไฟของปุ่มเปิดปิดจะกระพริบ
ตั้งค่ากำหนดเวลาพักเครื่อง
  บันทึก
คุณต้องกำหนดการตั้งค่าวันที่และเวลาก่อนจะใช้คุณสมบัติ กำหนดเวลาพักเครื่อง
 1. เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • การตั้งค่าทั่วไป
  • การตั้งค่าวันที่/เวลา
 3. เปิดเมนู รูปแบบวันที่/เวลา และกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้:
  • รูปแบบวันที่
  • รูปแบบเวลา
 4. แตะปุ่ม บันทึก
 5. เปิดเมนู วันที่/เวลา และกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้
  • วันที่
  • เวลา
  • โซนเวลา
  หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่ใช้การปรับเวลา Daylight Savings Time ให้เลือกกล่อง ปรับสำหรับ Daylight Savings
 6. แตะปุ่ม บันทึก
 7. แตะปุ่มลูกศรสีดำเพื่อกลับไปที่หน้าจอ การดูแลระบบ
 8. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • การตั้งค่าทั่วไป
  • การตั้งค่าพลังงาน
  • กำหนดเวลาพักเครื่อง
 9. แตะปุ่ม เพิ่ม แล้วเลือกประเภทการทำงานเพื่อกำหนดเวลา: เริ่มทำงาน หรือ พักเครื่อง
 10. กำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้
  • เวลา
  • จำนวนวันที่เกิดเหตุการณ์
 11. แตะปุ่ม OK และแตะปุ่ม บันทึก

ประเทศ: Flag ไทย