ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP - ทำสำเนาต้นฉบับหลายหน้า

ทำสำเนาต้นฉบับหลายหน้า

อุปกรณ์ป้อนกระดาษบรรจุกระดาษได้ถึง 100 หน้า (โดยขึ้นกับความหนาของแต่ละหน้า)
 1. วางเอกสารลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษโดยหงายหน้ากระดาษขึ้น ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 2. แตะปุ่ม สำเนา ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปุ่ม สำเนา
 3. แตะฟิลด์ สำเนา เพื่อเปิดแป้นพิมพ์
  รูปภาพ : ปุ่ม เริ่ม
 4. ป้อนจำนวนสำเนา แล้วแตะปุ่ม OK
  รูปภาพ : ใช้แผงปุ่มกดเพื่อเลือกจำนวนสำเนา
 5. แตะปุ่ม เริ่ม
  รูปภาพ : ปุ่ม เริ่ม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย