ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - ใช้การพิมพ์ด้วย USB ที่เข้าถึงง่าย

เครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติการพิมพ์ด้วย USB ที่เข้าถึงง่าย คุณจึงสามารถพิมพ์ไฟล์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องส่งจากคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ยอมรับแฟลชไดรฟ์ USB มาตรฐานในพอร์ต USB ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์ไฟล์ประเภทต่อไปนี้ได้:
 • .pdf
 • .prn
 • .pcl
 • .ps
 • .cht
ก่อนที่จะสามารถใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้งานพอร์ต USB ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานพอร์ตจากเมนูบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์:
 1. เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • การตั้งค่าทั่วไป
  • ใช้การเรียกจาก USB
 3. เลือกตัวเลือก ใช้งาน แล้วแตะปุ่ม บันทึก

พิมพ์เอกสารด้วย USB ที่เข้าถึงง่าย

 1. เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านซ้ายของแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  คุณอาจต้องแกะฝาครอบออกจากพอร์ต USB ดึงฝาครอบออกมาตรงๆ เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบ USB
 2. เครื่องพิมพ์ตรวจพบแฟลชไดรฟ์ USB แตะปุ่ม OK เพื่อเข้าไปยังไดรฟ์ หรือหากเครื่องถาม ให้เลือกตัวเลือก เรียกจาก USB จากรายการแอปพลิเคชันที่มี หน้าจอ เรียกจาก USB เปิดขึ้น
 3. เลือกชื่อเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์
  บันทึก
  เอกสารอาจอยู่ในโฟลเดอร์ เปิดโฟลเดอร์หากจำเป็น
 4. ในการปรับเปลี่ยนจำนวนสำเนา ให้แตะฟิลด์ สำเนา แล้วใช้แผงปุ่มกดเพื่อเลือกจำนวนสำเนา
 5. แตะปุ่ม เริ่ม เพื่อพิมพ์เอกสาร


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย