ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - ตลับผงหมึก

ภาพตลับผงหมึก

รูปภาพ : ส่วนประกอบตลับหมึก
1
ชิลด์พลาสติก
2
ดรัมส่งภาพ
  หมายเหตุ
อย่าจับลูกกลิ้งสีเขียว เพราะอาจทำให้ตลับหมึกเสียหายได้
3
ชิพหน่วยความจำ

ข้อมูลตลับผงหมึก

สี
หมายเลขตลับหมึก
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับผงหมึกสำรองสีดำ
651A
CE340A
ตลับผงหมึกสำรองสีน้ำเงิน
651A
CE341A
ตลับผงหมึกสำรองสีเหลือง
651A
CE342A
ตลับผงหมึกสำรองสีแดง
651A
CE343A
คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อม: รีไซเคิลตลับผงหมึกโดยใช้โปรแกรมส่งคืนและรีไซเคิลของ HP Planet Partners
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies
อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อมูลอุปกรณ์สิ้นเปลืองล่าสุด ให้ไปที่ www.hp.com/go/lj700colorMFPM775_manuals

รีไซเคิลตลับผงหมึก

ในการรีไซเคิลตลับผงหมึกของแท้ของ HP ให้เก็บตลับหมึกที่ใช้แล้วใส่กล่องที่บรรจุตลับหมึกใหม่มา ใช้ฉลากส่งคืนที่แนบมาเพื่อส่งวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วกลับไปยัง HP เพื่อรีไซเคิล โปรดดูข้อมูลที่ครบถ้วนได้จากคู่มือการรีไซเคิล ซึ่งให้มาพร้อมกับวัสดุสิ้นเปลือง HP ใหม่ทุกรายการ

การจัดเก็บตลับผงหมึก

ห้ามนำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าคุณพร้อมที่จะใช้
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที หากต้องถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ให้คลุมดรัมส่งภาพสีเขียวไว้

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP

Hewlett-Packard Company ไม่แนะนำให้ใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือนำมาผลิตใหม่
บันทึก
ความเสียหายใดก็ตามที่เกิดจากตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP จะไม่อยู่ในการรับประกันและข้อตกลงในการให้บริการของ HP

เปลี่ยนผงตลับหมึก

เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี 4 สี และมีตลับผงหมึกแยกสำหรับแต่ละสี สีดำ (K) สีแดง (M) สีน้ำเงิน (C) และสีเหลือง (Y)
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับผงหมึก
 1. เปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดฝาจนสุดแล้ว
  รูปภาพ : เปิดฝา
 2. จับที่ตัวจับของตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว และดึงออกมา
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากถุงป้องกัน
  รูปภาพ : ตลับผงหมึกใหม่
 4. จับตลับผงหมึกทั้งสองด้าน และเขย่าตลับผงหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วทั้งตลับ
  รูปภาพ : เขย่าตลับผงหมึก
 5. แกะแผ่นพลาสติกออกจากตลับผงหมึกใหม่
  รูปภาพ : ถอดชิลด์
    หมายเหตุ
  หลีกเลี่ยงการถูกแสงเป็นระยะเวลานาน
    หมายเหตุ
  อย่าจับลูกกลิ้งสีเขียว เพราะอาจทำให้ตลับหมึกเสียหายได้
 6. จัดตลับผงหมึกให้ตรงช่อง แล้วใส่ตลับผงหมึกจนกระทั่งเข้าที่
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 7. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย