ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro 200 color MFP M276 - แก้ปัญหากระดาษติดขัด

ตำแหน่งที่กระดาษติด
กระดาษอาจติดในบริเวณต่อไปนี้
  รูปภาพ : ตำแหน่งที่กระดาษติด
 1. อุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. ถาดกระดาษออก
 3. ฝาด้านหลัง
 4. ถาดป้อนกระดาษ
หลังจากที่เกิดปัญหากระดาษติด อาจทำให้มีผงหมึกหลุดติดภายในเครื่องพิมพ์ได้ ซึ่งปัญหานี้จะหายไปเองหลังจากที่พิมพ์งานไปประมาณ 2-3 แผ่น
ดึงกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง
 2. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. ยกชุดลูกกลิ้งอุปกรณ์ป้อนกระดาษขึ้น แล้วค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : ยกลูกกลิ้งขึ้น และดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
 4. ปิดชุดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ แล้วปิดฝาครอบอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 5. เปิดฝาสแกนเนอร์ หากกระดาษติดด้านหลังแผ่นพลาสติกสีขาว ให้ค่อยๆ ดึงออกมา
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
ดึงกระดาษที่ติดอยู่ในถาดป้อนกระดาษออก
  หมายเหตุ
ห้ามใช้ของมีคม เช่น คีม หรือคีมปากแหลมเพื่อแก้ปัญหากระดาษติด ความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคมไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกัน
ในการนำกระดาษที่ติดออกมา ให้ดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ในแนวตรง การดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ในแนวเอียงอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
  บันทึก
ขั้นตอนต่อไปนี้บางขั้นตอนอาจไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่กระดาษติด
 1. ดึงถาดออก แล้วยกฝาครอบเพื่อดึงกระดาษติดขึ้นเหนือถาด
  รูปภาพ : ดึงถาดกระดาษออก
 2. ใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
 3. เปลี่ยนถาดกระดาษ
  รูปภาพ : เปลี่ยนถาดกระดาษ
 4. กดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์ต่อ
การนำกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออก
  หมายเหตุ
ห้ามใช้ของมีคม เช่น คีม หรือคีมปากแหลมเพื่อแก้ปัญหากระดาษติด ความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคมไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกัน
 1. ใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
การนำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านหลัง
 1. เปิดฝาปิดด้านหลัง
    หมายเหตุ
  ฟิวเซอร์อยู่ที่ด้านบนของฝาด้านหลังจะร้อนจัด อย่าเข้าไปในพื้นที่ด้านบนของฝาด้านหลังจนกว่าฟิวเซอร์จะเย็นลง
  รูปภาพ : เปิดฝาปิดด้านหลัง
 2. ใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  หากกระดาษขาด ให้นำเศษกระดาษออกให้หมดก่อนดำเนินการต่อ ห้ามใช้วัตถุมีคมนำเอาเศษกระดาษออกมา
  รูปภาพ : ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
 3. ปิดฝาปิดด้านหลัง
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดด้านหลัง

ประเทศ: Flag ไทย