ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Photosmart 5520 - ข้อผิดพลาด 'Paper Jam' (กระดาษติด) ปรากฏขึ้น

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 5525 และ HP Photosmart 5520, 5521, 5522, 5524 และ 5525 e-All-in-One
ขณะพิมพ์งาน เครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษ และข้อความ Paper Jam (กระดาษติด) ปรากฏขึ้นข้อความ Clear jam, and then press OK (นำกระดาษที่ติดออก จากนั้นกด 'OK' (ตกลง)) ปรากฎขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ไฟปุ่มเปิด/ปิดอาจกะพริบอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน
บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง

ขั้นตอนที่ 1: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อล้างสถานะข้อผิดพลาดใดๆ กับกลไกการพิมพ์
 1. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 3. รออย่างน้อย 15 วินาที
 4. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
 5. เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
 6. เปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบพื้นผิวที่จัดวางเครื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวางอยู่บนพื้นผิวเรียบและได้ระดับเพื่อป้องกันปัญหาในการป้อนกระดาษ
 1. ตรวจสอบว่าพื้นผิวที่เครื่องพิมพ์วางจะต้องเรียบ ได้ระนาบ และแข็งแรง
 2. ตรวจสอบว่าฐานของเครื่องจะต้องไม่วางอยู่บนวัตถุที่อาจทำให้เครื่องเอียง แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม
 3. ดึงถาดกระดาษออกมา
 4. ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด U.S. letter หรือ A4 ลงไปในถาดกระดาษ 10 แผ่น
 5. กดถาดกระดาษกลับเข้าในเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: นำกระดาษที่ติดค้างออก

กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด
เสียบสายไฟและสาย USB กลับเข้าไปใหม่ (หากเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้) แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์ หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบเส้นทางของแคร่ตลับหมึกว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่

ค้นหาและนำกระดาษหรือสิ่งแปลกปลอมที่ขัดขวางการเคลื่อนที่บริเวณแคร่ตลับหมึกด้านในเครื่องพิมพ์ออก
 1. เปิดฝาช่องตลับหมึกโดยเปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ไว้
  เปิดฝาช่องตลับหมึก
 2. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
    คำเตือน
  เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต คุณจะต้องปลดสายไฟก่อนใช้เมื่อเคลื่อนแคร่ตลับหมึกและรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษ
 4. ค่อยๆ ใช้สองมือนำกระดาษออกทั้งแผ่น จากนั้นตรวจหาเศษกระดาษอย่างทั่วถึงสำหรับกระดาษที่อาจขัดขวางแคร่ตลับหมึก หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
 5. เอื้อมเข้าไปด้านในช่องตลับหมึก จากนั้นจึงดันแคร่ตลับหมึกด้วยตัวเอง
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านขวา ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ติดค้างอยู่ด้านซ้าย ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวา
  • หากแคร่ติดค้างอยู่ตรงกลาง ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวา
 6. นำกระดาษที่ติดค้างหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ออก
 7. ตรวจสอบว่าแคร่ตลับหมึกของเครื่องพิมพ์สามารถเลื่อนได้อย่างอิสระตลอดแนว ด้วยการดันแคร่เบาๆ ไปทางซ้ายและทางขวา
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 9. ต่อสายไฟกลับเข้าไป จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบถาดกระดาษ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดกระดาษไม่เสียรูปทรงและตรวจสอบว่าติดตั้งได้ถูกต้องเมื่อปิดการทำงาน
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นปลดสายไฟออก
 2. นำกระดาษออกจากถาดกระดาษ จากนั้นนำถาดออกจากเครื่องพิมพ์
 3. ตรวจสอบว่าถาดเสียรูปทรงหรือไม่โดยการวางไม้บรรทัดหรือวัตถุแนวตรงทาบตามขอบด้านหลัง
  ถาดกระดาษถือว่าเสียรูปทรงหากมีช่องว่างมากกว่า 1 มม. (.04 นิ้ว) ระหว่างไม้บรรทัดและถาดกระดาษ
  ถาดกระดาษเสียรูปทรง
  • หากถาดกระดาษไม่ได้เสียรูปทรง ให้ไปยังขั้นตอนต่อไป
  • หากถาดกระดาษเสียรูปทรง ให้ข้ามไปที่ส่ขั้นตอนสุดท้ายของเอกสารโดยติดต่อ HP เพื่อเปลี่ยนถาดกระดาษ
 4. ใส่ถาดกระดาษเข้าไปใหม่ในเครื่องพิมพ์จนกว่าจะล็อคเข้าที่แน่นหนาดี
 5. ใช้มือของคุณจับยึดฝาปิดสแกนเนอร์ จากนั้นพลิกด้านข้างของเครื่องพิมพ์หันขึ้นเพื่อเข้าถึงด้านล่างเครื่องพิมพ์
 6. ตรวจดูให้แน่ใจว่าแถบพลาสติกที่ถาดกระดาษเสียบอยู่กับช่องติดตั้งอย่างเหมาะสม เปิดและปิดถาดอีกครั้งจนกระทั่งแถบยื่นเข้าไปในช่องติดตั้ง ตามความจำเป็น
  แถบของถาดกระดาษติดตั้งอยู่ในช่องติดตั้งด้านล่างของเครื่องพิมพ์ถูกต้อง
 7. วางเครื่องพิมพ์ลงในตำแหน่งปกติ
 8. ต่อสายไฟกลับเข้าไป จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษและลูกกลิ้งดึงกระดาษ

ขจัดฝุ่นละออง ใยกระดาษ และเศษวัสดุอื่นๆ ออกจากลูกกลิ้งป้อนกระดาษและลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นปลดสายไฟออก
 2. เปิดถาดกระดาษจนกระทั่งสุดระยะ จากนั้นนำกระดาษออก
 3. ใช้มือของคุณจับยึดฝาปิดสแกนเนอร์ จากนั้นพลิกด้านข้างของเครื่องพิมพ์หันขึ้นเพื่อเข้าถึงลูกกลิ้งดึงกระดาษข้างใต้เครื่องพิมพ์
  ลูกกลิ้งดึงกระดาษข้างใต้เครื่องพิมพ์
 4. ใช้ผ้านุ่มที่ไม่ทิ้งเส้นขนชุบน้ำหรือสำลีชุบน้ำกลั่น บีบน้ำออก จากนั้นเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่สะสมตัวบนลูกกลิ้ง
 5. วางด้านหลังของเครื่องพิมพ์นอนลง จากนั้นเปิดฝาช่องตลับหมึก
  เปิดฝาช่องตลับหมึก
 6. ดึงฝาช่องทำความสะอาดขึ้นแล้วดันออกเพื่อนำออกจากตัวเครื่อง
   การนำฝาช่องทำความสะอาดออก
  1. ยกฝาช่องทำความสะอาดขึ้น
  2. ดึงฝาช่องทำความสะอาดออกมา
 7. ใช้ผ้านุ่มหรือสำลีชิ้นใหม่ชุบน้ำบิดหมาด แล้วเช็ดทำความสะอาดลูกกลิ้งเพื่อขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่สะสมตัว
  ลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์
 8. ปล่อยให้ลูกกลิ้งแห้งให้สนิท
 9. ตรวจสอบลูกกลิ้งฝาช่องทำความสะอาด ตรวจสอบว่าสามารถหมุนได้ง่ายและมีแรงสปริงเมื่อกด หากลูกกลิ้งเสียหายหรือขาดหายไป ให้เปลี่ยนฝาช่องปิดใหม่
  ตรวจสอบลูกกลิ้งที่ฝาช่องทำความสะอาด
 10. ติดตั้งฝาช่องทำความสะอาดกลับไปยังข้างหน้าจนกระทั่งล็อคทั้งสองส่วนล็อคเข้าที่
 11. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 12. โหลดกระดาษธรรมดาเข้าในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นกดถาดกระดาษเข้าไปจนสุดระยะ
 13. ต่อสายไฟกลับเข้าไป จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 7: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว
ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย