ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อเสนอแนะ

ข้อความ 'Paper Jam', 'Pick Motor Stall' หรือ 'Switch Motor Stall' ปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet 150 Mobile All-in-One (L511)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet 150 Mobile All-in-One (L511)
ข้อความ 'Paper Jam', 'Pick Motor Stall' หรือ 'Switch Motor Stall' ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง
ข้อสำคัญ: คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ปิดอุปกรณ์ All-in-One แล้วเปิดอีกครั้ง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่

ขั้นตอนที่ 1: ปิดแล้วเปิดเครื่อง All-in-One ใหม่

 1. กดปุ่ม Power เพื่อปิดเครื่องพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์ไม่ปิดทำงาน ให้เข้าสู่ขั้นตอนแก้ไขปัญหาถัดไป
 2. รอ 60 วินาที
 3. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 1. ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง เลือกลูกศรขวา () เพื่อแสดงหน้าจอหน้าจอเรียกค้นที่สอง
 3. เลือก Setup (ตั้งค่า) () จากนั้นกดเลือก Reports (รายงาน)
 4. เลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) หน้าเอกสารทดสอบจะจัดพิมพ์ออกมา
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่สอง: นำกระดาษที่ติดอยู่ออก

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่อ

วิดีโอแสดงการแก้ไขปัญหากระดาษติด

วิดีโอชุดนี้สาธิตวิธีการแก้ไขปัญหากระดาษติดข้างใน
บันทึก
วิดีโอชุดนี้แสดงเครื่องพิมพ์ HP Officejet 150 Mobile All-in-One (L511) แต่ขั้นตอนจะไม่ต่างจากเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube

ขั้นตอนที่ 1: นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันออก

นำกระดาษที่ซ้อนไม่ติดกันออกจากถาดป้อนกระดาษและถาดจ่ายกระดาษ
  หมายเหตุ
อย่าสอดมือเข้าไปในถาดป้อนกระดาษ ใช้คีมเพื่อนำกระดาษที่เอื้อมหยิบได้ยากออก ระวังอย่าให้เครื่องพิมพ์เกิดรอยขีดข่วนด้านใน

ขั้นตอนที่ 2: นำกระดาษที่ติดออกจากช่องจ่ายกระดาษ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากด้านหน้าของเครื่อง
 1. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อปิดเครื่อง
 2. หากมีแบตเตอรี่ใส่ไว้ ให้นำออกด้วย
 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 4. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดค้างหรือเศษกระดาษที่มองเห็นได้ออกจากช่องจ่ายกระดาษ ใช้สองมือดึงกระดาษทั้งแผ่นเพื่อไม่ให้กระดาษขาด
  บันทึก
  ใช้ไฟฉายตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อต่าง ๆ ว่ามีเศษกระดาษหลงเหลืออยู่ในช่องจ่ายกระดาษหรือไม่ หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่อง อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
 5. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
 6. หากเครื่องไม่เปิดทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
 7. ใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  ภาพ: ใส่กระดาษ
 8. กด OK (ตกลง) ที่จอแสดงผลแผงควบคุมเพื่อพิมพ์งานปัจจุบันต่อไป เครื่องจะพิมพ์งานพิมพ์หน้าถัดไปต่อจากนี้ ส่งข้อมูลหน้าเอกสารที่กระดาษติดไปยังเครื่องใหม่

ขั้นตอนที่ 3: นำกระดาษที่ติดออกจากด้านในช่องเปิดด้านหน้า

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
 1. นำกระดาษที่ซ้อนไม่ติดกันออกจากถาดป้อนกระดาษและถาดจ่ายกระดาษ
 2. หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้เปิดทำงานอยู่ ให้กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดทำงาน
 3. เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
  ภาพ: เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
 4. รอให้แคร่เคลื่อนไปที่กลางเครื่อง
 5. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
    คำเตือน
  ให้ถอดสายไฟเพื่อย้ายแคร่ตลับหมึกออกด้วยมือ และรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
 6. เลื่อนแคร่ตลับหมึกไปทางด้านซ้าย ค่อย ๆ นำกระดาษออกจากลูกกลิ้งกระดาษ จากนั้น ตรวจสอบว่ามีเศษกระดาษติดภายในเครื่องพิมพ์หรือไม่
  เพื่อไม่ให้กระดาษขาด ใช้สองมือดึงกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างเศษกระดาษที่ขาดติดอยู่ในลูกกลิ้งเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ตัวอย่างเศษกระดาษที่ขาดติดอยู่ในลูกกลิ้งเครื่องพิมพ์
 7. เลื่อนแคร่ตลับหมึกไปทางด้านขวา และจากนั้น นำกระดาษที่ติดออกทางด้านซ้ายของช่องตลับหมึกออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างกระดาษที่ติดทางด้านซ้ายของช่องตลับหมึก
  ภาพ: ตัวอย่างกระดาษที่ติดทางด้านซ้ายของช่องตลับหมึก
  บันทึก
  ใช้ไฟฉายเพื่อส่องหาเศษกระดาษที่อาจติดค้างด้านในเครื่องพิมพ์ หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
 8. เลื่อนแคร่ตลับหมึกไปทางด้านซ้าย และจากนั้น นำกระดาษที่ติดออกทางด้านขวาของช่องตลับหมึกออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างกระดาษที่ติดทางด้านขวาของช่องตลับหมึก
  ภาพ: ตัวอย่างกระดาษที่ติดทางด้านขวาของช่องตลับหมึก
 9. ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
 10. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
 11. หากเครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงาน ให้กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่อง
 12. ใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 13. กด OK บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปัจจุบันต่อ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่อ
 • หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: นำกระดาษที่ติดออกจากสแกนเนอร์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากสแกนเนอร์
 1. หากเครื่องไม่ได้ปิดการทำงานไว้ ให้กดปุ่ม Power () เพื่อปิดการทำงาน
 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 3. ยกขาล็อคเพื่อปลดล็อคแผ่นกระจกสแกน
  รูปภาพ : ยกขาล็อคเพื่อปลดล็อคแผ่นกระจกสแกน
  ภาพ: ยกขาล็อคเพื่อปลดล็อคแผ่นกระจกสแกน
 4. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดหรือเศษกระดาษออกจากด้านหลังของแผงควบคุม ใช้สองมือดึงกระดาษทั้งแผ่นเพื่อไม่ให้กระดาษขาด
  รูปภาพ : นำกระดาษออกจากสแกนเนอร์
  ภาพ: นำกระดาษออกจากสแกนเนอร์
 5. หลังจากนำกระดาษที่ติดออกจากสแกนเนอร์หมดแล้ว ให้มองหาจุดนูนสองจุดที่แผ่นกระจกสแกนเนอร์
  บันทึก
  จุดนูนดังกล่าวจะอยู่ที่ด้านข้างของแผ่นกระจกสแกนเนอร์ด้านหลังแผงควบคุม
 6. อาศัยจุดนูนสองจุดค่อย ๆ ยกแผ่นกระจกสแกนเนอร์โดยใช้มือสองข้างจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 7. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
 8. หากเครื่องไม่เปิดทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
 9. ดูที่แผงควบคุมว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาด ‘Close the scanner glass door, located behind the control panel.’ (ปิดฝากระจกสแกนเนอร์ด้านหลังแผงควบคุม" ปรากฏอยู่หรือไม่
  • หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม ให้ทวนซ้ำขั้นตอนเพื่อปิดฝากระจกสแกนเนอร์จนกว่าข้อผิดพลาดจะหายไป
  • หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดไม่ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
 10. ใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  ภาพ: ใส่กระดาษ
 11. กด OK (ตกลง) ที่จอแสดงผลแผงควบคุมเพื่อพิมพ์งานปัจจุบันต่อไป เครื่องจะพิมพ์งานพิมพ์หน้าถัดไปต่อจากนี้ ส่งข้อมูลหน้าเอกสารที่กระดาษติดไปยังเครื่องใหม่
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่อ
 • หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่สาม: ตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางในเครื่องพิมพ์หรือไม่ และตรวจสอบว่าแคร่ตลับหมึกเคลื่อนที่ได้ตามปกติ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเส้นทางของแคร่ตลับหมึกว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่

 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดการทำงานหากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
  ภาพ: เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
 3. รอให้แคร่เคลื่อนไปที่กลางเครื่อง
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
    คำเตือน
  ให้ถอดสายไฟเพื่อย้ายแคร่ตลับหมึกออกด้วยมือ และรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
 5. ตลับหมึกจะต้องล็อคอยุ่กับแคร่ตลับหมึก และล็อคตลับหมึกจะต้องกดล็อคอยู่ กดขาล็อคลงเพื่อให้ราบกับตลับหมึก
  รูปภาพ : ล็อคตลับหมึกจะต้องปิดและกดราบอยู่
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกจะต้องปิดและกดราบอยู่
 6. นำกระดาษหรือสิ่งกีดขวางแคร่ตลับหมึกออก
  บันทึก
  ใช้ไฟฉายส่องหาเศษกระดาษหรือสิ่งแปลกปลอมบริเวณแคร่ตลับหมึก หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่อง อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
 7. เอื้อมเข้าด้านในเครื่องผ่านช่องด้านหน้า จากนั้นนำแคร่ตลับหมึกออก
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านขวาของเครื่อง ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านซ้ายของเครื่อง
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านซ้ายของเครื่อง ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่อง
  • หากแคร่ติดค้างที่กลางเครื่อง ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่อง
 8. นำเศษกระดาษหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากบริเวณแคร่ตลับหมึก
 9. ตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกของเครื่องพิมพ์สามารถเลื่อนได้อย่างอิสระตลอดแนวความกว้างของเครื่องพิมพ์ ด้วยการดันช่องตลับหมึกเบา ๆ ไปทางซ้ายและทางขวา
 10. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
 11. ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
 12. หากเครื่องไม่เปิดทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
 13. ใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  ภาพ: ใส่กระดาษ
 14. กด OK (ตกลง) ที่จอแสดงผลแผงควบคุมเพื่อพิมพ์งานปัจจุบันต่อไป เครื่องจะพิมพ์งานพิมพ์หน้าถัดไปต่อจากนี้ ส่งข้อมูลหน้าเอกสารที่กระดาษติดไปยังเครื่องใหม่

ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่สี่: ทำความสะอาดลูกกลิ้งกระดาษ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งกระดาษเพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือเศษกระดาษออก

ขั้นตอนที่ 1: ทำความสะอาดลูกกลิ้ง

 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • ผ้าที่ไม่มีขน หรือวัสดุนุ่ม ๆ ที่จะไม่ขาดหรือมีเส้นใยหลุดออกมา
  • น้ำกลั่น น้ำกรองหรือน้ำบรรจุขวด (น้ำก๊อกอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้)
 2. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อปิดเครื่อง
 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 4. เปิดช่องจ่ายกระดาษด้านหน้าของเครื่อง จากนั้นมองหาลูกกลิ้งกระดาษ
  รูปภาพ : ลูกกลิ้งช่องจ่ายกระดาษ
  ภาพ: ลูกกลิ้งช่องจ่ายกระดาษ
 5. ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขุยชุบน้ำบรรจุขวดหรือน้ำกลั่นให้หมาด จากนั้นบิดผ้าให้แห้ง
 6. กดผ้ากับลูกกลิ้งป้อนกระดาษและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
 7. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 ถึง 15 นาที
 8. ปิดช่องจ่ายกระดาษ
 9. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
 10. หากเครื่องไม่เปิดทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิด () เพื่อเปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่ห้า: รีเซ็ต All-in-One

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: รีเซ็ต All-in-One

 1. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 3. รออย่างน้อย 15 วินาที
 4. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
 5. เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
 6. เปิดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่หก: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย