ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Officejet 150 Mobile All-in-One (L511) - การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ปัญหา

คุณภาพงานพิมพ์หรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
บันทึก
แนวทางแก้ไขต่อไปนี้บางส่วนอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ HP เวอร์ชั่นเต็ม หากคุณไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเต็มไว้ขณะติดตั้งเครื่องให้ไปที่ เรียกค้นซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเต็ม
ข้อสำคัญ: คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

บันทึก
คำแนะนำต่อไปนี้เป็นข้อมูลในกรณีที่คุณใช้ตลับหมึกแท้ของ HP เท่านั้น
HP ขอแนะนำให้คุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับบรรจุหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึก HP แบบเติม หากคุณไม่ได้ใช้ตลับหมึก HP แท้ แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สอง: ปล่อยให้ All-in-One ได้พักครู่หนึ่ง

บางครั้งหากปล่อยเครื่องไว้เฉย ๆ สักระยะอาจแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้เช่นกัน ลองเว้นระยะเวลาไว้ 40 นาที จากนั้นลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สาม: ตรวจสอบกระดาษ

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ลองพิมพ์โดยใช้กระดาษที่เหมาะสม
บันทึก
ดูรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบประเภทกระดาษที่เครื่องรองรับ
 • กระดาษหลายชนิดกำหนดด้านสำหรับพิมพ์และห้ามพิมพ์ไว้ ใส่กระดาษโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หันเข้าหาคุณ
 • ตั้งประเภทกระดาษที่ถูกต้อง สำหรับงานพิมพ์ สำหรับเอกสารทั่วไป สามารถใช้กระดาษปกติได้โดยไม่มีปัญหา สำหรับเอกสารที่พิมพ์เข้ม เช่น มีกราฟิกหรือภาพถ่าย ให้ใช้กระดาษ HP Advanced เพื่อให้ผลงานพิมพ์ดีที่สุด
 • อย่าทิ้งกระดาษภาพถ่ายไว้ในถาดกระดาษเกินกว่า 5-30 นาที ทิ้งกระดาษภาพถ่ายไว้ในถาดเมื่อต้องการพิมพ์งานเท่านั้น จัดเก็บกระดาษภาพถ่ายในถุงแบบซีลใหม่ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน หากกระดาษภาพถ่ายค้างอยู่ในถาดนานเกินไป ปฏิกิริยาระหว่างลูกกลิ้งกระดาษและกระดาษภาพถ่ายอาจเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดเส้นหรือริ้วรอยในภาพที่จัดพิมพ์
 • หากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ลองใช้กระดาษประเภทอื่น หมึกจะไม่เลอะง่ายสำหรับกระดาษหนา กระดาษที่ซึมซับหมึกพิมพ์ได้ไม่ดีอาจทำให้หมึกไหลหรือเยิ้ม HP ออกแบบหมึกและกระดาษสำหรับใช้งานร่วมกัน
บันทึก
การใช้กระดาษที่ไม่เหมาะสมมักทำให้เกิดเส้นแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ ไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกเพื่อแก้ไขเส้นริ้วตามแนวตั้ง
ตัวอย่างเส้นริ้วตามแนวนอนและแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
รูปภาพ : เส้นริ้วแนวนอนที่ผลงานพิมพ์
ภาพ: เส้นริ้วตามแนวนอน
รูปภาพ : เส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
ภาพ: เส้นริ้วตามแนวตั้ง
ทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ หากผลงานพิมพ์มีเส้นริ้วแนวนอนหรือมีปัญหาคุณภาพการพิมพ์นอกเหนือจากเส้นริ้วแนวตั้ง
อย่าเปลี่ยนตลับหมึกหากมีเส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ ให้ตรวจสอบกระดาษตามที่ระบุไปก่อนหน้านี้ในเอกสารชุดนี้แทน
หลังจากตรวจสอบว่าเลือกกระดาษได้ถูกต้องสำหรับงานพิมพ์ ให้ลองสั่งพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่สี่: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้เหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณหรือไม่
 1. ตรวจสอบเอกสารหรือภาพที่พยายามพิมพ์ขณะเกิดปัญหาขึ้น
 2. คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์) กล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) จะปรากฏขึ้น
 3. เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) กล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ)
 5. จากส่วนแสดงรายการ Paper type (ประเภทกระดาษ) เลือก More (เพิ่มเติม) กล่องโต้ตอบ Type is (ประเภท) จะปรากฏขึ้น
 6. คลิกเลือกประเภทกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่อง จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกรายการที่เลือก
 7. จากส่วนแสดงรายการ Size (ขนาด) เลือกขนาดกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่ใส่ในเครื่อง เช่น หากใส่กระดาษ Legal ในเครื่อง ให้เลือก Legal 8.5x14in
 8. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปรับใช้ค่าปรับตั้ง
 9. คลิก OK (ตกลง) จาก Print (พิมพ์) ในกล่องโต้ตอบเพื่อเริ่มการพิมพ์งาน
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่ห้า: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณในเครื่องพิมพ์ แล้วจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อยออกตามผลการตรวจสอบที่ได้
บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. ใส่กระดาษเปล่าสีขาวที่ไม่ได้ใช้ในถาดกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง เลือกลูกศรขวา () เพื่อแสดงหน้าจอหน้าจอเรียกค้นที่สอง
 3. เลือก Ink Status (สถานะหมึก) ()
  ระดับหมึกโดยประมาณจะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่อง
  รูปภาพ : ตัวอย่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
  ภาพ: ตัวอย่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

แนวทางที่เจ็ด: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาเปลี่ยนตลับหมึกที่ตรงกับปัญหาที่พบในรายงานทดสอบ เช่น หากแถบสีมีปัญหา ให้เปลี่ยนตลับหมึกสี ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกนิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
  ภาพ: เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
 3. ยกขาล็อคตลับหมึก จากนั้นค่อย ๆ นำตลับหมึกออกจากแคร่ตลับหมึก
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปกันรอยออก
    หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสที่หน้าสัมผัสทองแดงด้านหลังของตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึกที่ด้านล่างของแคร่ตลับหมึกพิมพ์ การสัมผัสที่หน้าสัมผัสหรือหัวฉีดอาจทำให้ตลับหมึกเสียหายได้
  รูปภาพ : ดึงเทปป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ดึงเทปป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์
 5. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้ากับช่องติดตั้ง
  บันทึก
  ใส่ตลับหมึกสามสีที่ช่องด้านซ้ายและตลับหมึกสีดำหรือตลับหมึกภาพถ่ายเข้าที่ช่องด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
 6. ปิดล็อคแคร่ตลับหมึก กดขาล็อคลงเพื่อให้ราบกับตลับหมึก
  รูปภาพ : ปิดล็อคแคร่ตลับหมึก
  ภาพ: ปิดล็อคแคร่ตลับหมึก
 7. ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า จากนั้นปล่อยให้เครื่องเริ่มการทำงานให้เสร็จสิ้นก่อนสั่งงานใด ๆ
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
  ภาพ: ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า

ขั้นตอนที่สอง: จัดเรียงตลับหมึก

หลังจากติดตั้งตลับหมึกใหม่ ให้จัดเรียงตลับหมึกเพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพมากที่สุด
 1. ใส่กระดาษเปล่าสีขาวที่ไม่ได้ใช้ในถาดกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง เลือกลูกศรขวา () เพื่อแสดงหน้าจอหน้าจอเรียกค้นที่สอง
 3. เลือก Setup () (ตั้งค่า)
 4. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) พิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก

ขั้นตอนที่สาม: ทดลองพิมพ์งาน

ลองพิมพ์เอกสารอื่น จากนั้นตรวจสอบว่าคุณภาพการพิมพ์เป็นที่น่าพอใจหรือไม่
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป

แนวทางที่แปด: การรับบริการเครื่อง All-in-One

บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย