ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Officejet 150 Mobile All-in-One (L511) - การติดตั้งผลิตภัณฑ์ (ฮาร์ดแวร์)

การติดตั้ง All-in-One
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ
อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์
ขั้นตอนที่สอง: การนำ All-in-One ออกจากกล่องบรรจุ
 1. นำเทปกาวและฟิล์มป้องกันออกจากด้านนอกของตัวเครื่อง
  รูปภาพ : ลอกเทปบรรจุภัณฑ์ออก
  ภาพ: ลอกเทปบรรจุภัณฑ์ออก
 2. ยกถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ยกถาดกระดาษ
  ภาพ: ยกถาดกระดาษ
 3. ลอกเทปบรรจุภัณฑ์จากด้านในเครื่อง
  รูปภาพ : ลอกเทปบรรจุภัณฑ์จากด้านในเครื่อง
  ภาพ: ลอกเทปบรรจุภัณฑ์จากด้านในเครื่อง
ขั้นตอนที่สาม: ต่อสายไฟและแหล่งจ่ายไฟ
 1. ต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
 2. ต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 3. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อกราวด์
  รูปภาพ : ต่อสายไฟและแหล่งจ่ายไฟ
  ภาพ: ต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 1. ต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
 2. ต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 3. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนัง
ขั้นตอนที่สี่: เปิดเครื่อง
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
  รูปภาพ : กดปุ่ม Power
  ภาพ: กดปุ่ม Power
 2. รอจนกระทั่งเครื่องนิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ เครื่องอาจต้องใช้เวลา 15 นาทีขึ้นไปก่อนพร้อมทำงาน
ขั้นตอนที่ห้า: กำหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาค
 1. ยกฝาครอบด้านขวาของแผงควบคุม จากนั้นยกแผงควบคุมเข้าที่
  รูปภาพ : ยกแผงควบคุม
  ภาพ: ยกแผงควบคุม
    บันทึก
  กดแผงควบคุมลง ยกแป้นขึ้น จากนั้นกดแผงควบคุมลง
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง เลือกลูกศรขวา () เพื่อแสดงหน้าจอหน้าจอเรียกค้นที่สอง
 3. เลือก Setup (ตั้งค่า) () เลือก Preferences (ค่าปรับแต่ง) จากนั้นเลือก Language (ภาษา)
 4. ในกรณีที่จำเป็นให้กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อยังไปภาษาที่คุณต้องการ
 5. เลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นเลือก Yes (ใช่) เพื่อยืนยันตัวเลือกที่ต้องการ เครื่องจะกลับไปที่เมนู Preferences (ค่าปรับแต่ง)
 6. จากเมนู Preferences (ค่าปรับแต่ง) เลือก Country/Region (ประเทศ/ภูมิภาค) จากนั้นเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการ
 7. เลือก Yes (ใช่) เพื่อยืนยันรายการที่ต้องการ จากนั้นกดเลือกไอคอน Home () เพื่อกลับไปที่เมนูหลัก
 1. ยกถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ยกถาดกระดาษ
  ภาพ: ยกถาดกระดาษ
 2. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดการทำงานหากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 3. ยกแผงควบคุมโดยใช้ขาล็อคแผงควบคุมทางด้านขวา
  รูปภาพ : ยกแผงควบคุม
  ภาพ: ยกแผงควบคุม
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกให้สุด
    บันทึก
  หากกำลังใส่สื่อพิมพ์ขนาดใหญ่ ให้ดึงส่วนรองกระดาษเสริมออกมา
 5. เคาะปึกกระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้บนพื้นแข็งเพื่อจัดให้ขอบกระดาษเสมอกัน
 6. ใส่ปึกกระดาษในถาดกระดาษ ปรับตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับด้านข้างของกระดาษแต่ไม่มากจนเกินไป
  รูปภาพ : ใส่กระดาษธรรมดา
  ภาพ: ใส่กระดาษธรรมดา
ขั้นตอนที่เจ็ด: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดการทำงานหากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกนิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
  ภาพ: เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
 3. ยกล็อคตลับหมึกขึ้น
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปกันรอยออก
    หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสที่หน้าสัมผัสทองแดงด้านหลังของตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึกที่ด้านล่างของแคร่ตลับหมึกพิมพ์ การสัมผัสที่หน้าสัมผัสหรือหัวฉีดอาจทำให้ตลับหมึกเสียหายได้
  รูปภาพ : ดึงเทปป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ดึงเทปป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์
 5. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้ากับช่องติดตั้ง
    บันทึก
  ใส่ตลับหมึกสามสีที่ช่องด้านซ้ายและตลับหมึกสีดำหรือตลับหมึกภาพถ่ายเข้าที่ช่องด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
 6. ปิดล็อคแคร่ตลับหมึก กดขาล็อคลงเพื่อให้ราบกับตลับหมึก
  รูปภาพ : ปิดล็อคแคร่ตลับหมึก
  ภาพ: ปิดล็อคแคร่ตลับหมึก
 7. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อื่นตามความเหมาะสม
 8. ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า จากนั้นปล่อยให้เครื่องเริ่มการทำงานให้เสร็จสิ้นก่อนสั่งงานใด ๆ
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
  ภาพ: ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
ขั้นตอนที่แปด: จัดเรียงตลับหมึก
หลังจากติดตั้งตลับหมึกใหม่ ให้จัดเรียงตลับหมึกเพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพมากที่สุด
 1. ใส่กระดาษเปล่าสีขาวที่ไม่ได้ใช้ในถาดกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง เลือกลูกศรขวา () เพื่อแสดงหน้าจอหน้าจอเรียกค้นที่สอง
 3. เลือก Setup () (ตั้งค่า)
 4. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) พิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก

ประเทศ: Flag ไทย