ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet และ Photosmart 5520 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 5525 และ HP Photosmart 5520, 5521, 5522, 5524 และ 5525 e-All-in-One
เอกสารชุดนี้ระบุขั้นตอนในการใส่คืนตลับหมึก

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 4. นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 5. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีส้มย้อนกลับไปตรง ๆ เพื่อแกะห่อพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพ์
    หมายเหตุ
  ดึงแถบดึงสีส้มและห่อพลาสติกออกก่อนนำฝาสีส้มออกในขั้นตอนต่อไป ไม่เช่นนั้นหมึกอาจรั่วจากตลับหมึก ขณะนำห่อพลาสติกออก ฉลากกระดาษที่ด้านบนของตลับหมึกจะฉีกออกเล็กน้อยเพือช่วยในการระบายอากาศ
   ดึงแถบสีส้มที่ซองย้อนตรง ๆ
 6. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง จากนั้นบิดฝาสีส้มทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหักออกจากตลับหมึก
   การบิดฝาสีส้มเพื่อหักออกจากตลับหมึก
 7. ค่อย ๆ ดันแถบยื่นบนตลับหมึกออก
    หมายเหตุ
  ระวังอย่าดันแถบยื่นเกินกว่า 1.27 ซม. (0.5 นิ้ว) การดันแถบยื่นมากเกินไปอาจทำให้ตลับหมึกได้รับความเสียหายหรือทำให้วัสดุแตกหักได้
   ค่อย ๆ ดันแถบยื่นออกจากตลับหมึก
  1. ดันแถบยื่นออกจากตลับหมึก
  2. อย่าง้างแถบตลับหมึกเกินกว่า 1.27 ซม. (0.5 นิ้ว)
 8. เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นกดลงที่ตลับหมึกจนกระทั่งล็อคเข้าที่
   การใส่ตลับหมึก
 9. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่อื่น ๆ
 10. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย