ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

    HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP Officejet 150 Mobile All-in-One (L511) - ข้อความ 'Ink Cartridges Depleted' ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม

ปัญหา
ข้อความ 'Ink Cartridges Depleted' (หมึกหมด) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่อง
หากคุณใช้ตลับหมึกเติมหรือที่ผลิตเทียบ ข้อความ 'Ink Cartridges Depleted' (หมึกหมด) อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือแสดงข้อมูลผิดพลาด
หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้เปลี่ยนตลับหมึกโดยตรวจสอบรายละเอียดจากหัวข้อ ข้อมูลการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เอกสารดังกล่าวระบุขั้นตอนในการจัดพิมพ์ รายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ ซึ่งสามารถใช้เพื่อตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่อง
การแก้ปัญหา
กด OK (ตกลง) ที่แผงควบคุมเครื่องเพื่อทำการพิมพ์ต่อไป
  บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหน้าพิมพ์ของตลับหมึกและการใช้หมึกได้จากหัวข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับหมึกพิมพ์ ในเว็บไซต์ของ HP

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย