ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

ข้อความ 'Out of Paper' (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่สามารถดึงกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3520 และ Deskjet Ink Advantage 3520 e-All-in-One

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3520, 3521, 3522, 3524, 3526 และ Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One
ข้อความ 'Out of paper' (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม โดยเครื่องไม่ยอมดึงหรือป้อนกระดาษ เครื่องอาจเกิดเสียงเหมือนกำลังพิมพ์งาน แต่ไม่มีกระดาษเคลื่อนผ่านลูกกลิ้ง
วิดีโอต่อไปนี้สาธิตการจัดการเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงหรือป้อนกระดาษ
  บันทึก
วิดีโอนี้สาธิตโดยการใช้เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3520 e-All-in-One แต่ขั้นตอนยังคงเหมือนกันสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
แนวทางที่หนึ่ง: รีเซ็ต All-in-One
การรีเซ็ตเครื่องพิมพ์อาจทำให้ปัญหาในการป้อนกระดาษหายไปได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตเครื่องพิมพ์
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. ขณะที่เครื่องเปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่อง
 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 4. รออย่างน้อย 15 วินาที
 5. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
 6. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 7. หากเครื่องไม่เปิดทำงาน ให้กดปุ่ม () เพื่อเปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์หน้าทดสอบ
ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ
 1. จากแผงควบคุมเครื่อง ให้กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 2. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 3. กด OK (ตกลง) เพื่อเลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) ผลิตภัณฑ์จะพิมพ์รายงานสถานะออกมา
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก ต่อสาย USB จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
  บันทึก
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ให้ไปที่ HP Home & Home Office
ปัญหาในการป้อนกระดาษอาจเกิดขึ้นจากกระดาษขาด มีฝุ่น ม้วน ยับหรืองอ คุณภาพของกระดาษอาจส่งผลต่อการป้อนกระดาษและการพิมพ์ได้เช่นกัน ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
 • ใช้กระดาษคุณภาพดีตามที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 • จัดเก็บกระดาษในที่แห้งและเย็น ปัญหาในการป้อนกระดาษมักเกิดขึ้นบ่อยกว่าในสภาพอากาศชื้น
 • อย่าพิมพ์งานบนกระดาษที่เคยใช้พิมพ์มาก่อนแล้ว ความชื้นของหมึกอาจทำให้กระดาษติดกัน
 • รอให้เครื่องพิมพ์สิ้นสุดงานพิมพ์ หรือแสดงข้อความ Out of paper (กระดาษหมด) หรือ Load Paper (ใส่กระดาษ) ก่อนใส่กระดาษเข้าไปใหม่
 1. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดกระดาษ
 2. ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางด้านในถาดหรือไม่ ใช้ไฟฉายเพื่อตรวจสอบกลไกด้านในถาดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางกระดาษในการป้อนเข้าลูกกลิ้ง กระดาษชิ้นเล็ก ๆ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษได้
    บันทึก
  หากพบสิ่งกีดขวางในเส้นทางกระดาษ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนการทำความสะอาดลูกกลิ้ง
 3. ตรวจสอบสภาพของกระดาษ และเปลี่ยนกระดาษที่ขาด มีฝุ่น ม้วน ยับหรืองอ
 4. กระดาษทั้งหมดในปึกเป็นกระดาษประเภทเดียวกันและมีขนาดเท่ากัน อย่าใส่กระดาษคละประเภทในถาดกระดาษ เครื่องสามารถรองรับกระดาษได้ครั้งละประเภทเท่านั้น
 5. เคาะปึกกระดาษบนพื้นที่ราบเรียบเพื่อจัดให้ขอบกระดาษเสมอกัน
 6. ตรวจสอบปึกกระดาษว่ามีกระดาษไม่น้อยกว่า 10 แผ่นและไม่เกิน 25 แผ่น
    บันทึก
  ใส่กระดาษ 10-25 แผ่นเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาในขั้นตอนนี้ หากปัญหาได้รับการแก้ไข คุณสามารถใส่กระดาษต่อไปได้ตามความจุของถาดกระดาษที่เครื่องรองรับ
 1. เปิดฝาช่องถาดกระดาษ
 2. ดึงถาดกระดาษออก จากนั้นดึงส่วนรองเสริมถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ดึงถาดกระดาษและส่วนรองเสริมออก
  ภาพ: เปิดฝาช่องถาดกระดาษและส่วนรองเสริม
 3. เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษออกให้สุด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษออก
  ภาพ: เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษออก
 4. นำกระดาษออกจากถาดกระดาษหากไม่ใช่กระดาษแบบเดียวกับที่ต้องการใช้
    บันทึก
  การใส่กระดาษที่ไม่เหมือนกันในถาดกระดาษอาจทำให้กระดาษติดได้
 5. ใส่กระดาษ U.S. letter หรือ A4 ในถาดกระดาษปึกหนึ่ง โดยให้ขอบช่วงกว้างเข้าไปก่อน และให้ด้านพิมพ์คว่ำลง ดันปึกกระดาษเข้าไปในถาดจนกว่าจะสุดระยะ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  ภาพ: ใส่กระดาษ
 6. เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ
  รูปภาพ : เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้าด้านใน
  ภาพ: เลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้าด้านใน
 7. ดันถาดกระดาษเข้าในเครื่องให้สุดจนกระทั่งล็อคเข้าที่
    บันทึก
  ดันถาดกระดาษให้สุดเพื่อไม่ให้มีการแจ้งข้อผิดพลาดขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์หน้าทดสอบ
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองใส่กระดาษของยี่ห้ออื่นหรือกระดาษประเภทอื่น ทดลองไปทีละประเภท จากนั้นลองพิมพ์หน้าทดสอบอีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขถัดไป
แนวทางที่สาม: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • วัสดุเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุยและไม่ขาดหรือรุ่ยเป็นเส้น
  • น้ำกลั่น น้ำกรองหรือน้ำบรรจุขวด (น้ำก๊อกอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้)
 2. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อปิดเครื่อง
 3. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่อง
 4. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 5. ดึงฝาช่องทำความสะอาดขึ้นแล้วดันออกเพื่อนำออกจากตัวเครื่อง
   รูปภาพ : ถอดฝาช่องทำความสะอาดออกจากเครื่อง
   ภาพ: ถอดฝาช่องทำความสะอาดออกจากเครื่อง
  1. ยกฝาช่องทำความสะอาดขึ้น
  2. ดึงฝาช่องทำความสะอาดออกมา
 6. ชุบวัสดุสำหรับเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำ จากนั้นบีบน้ำออกให้หมาด
 7. กดวัสดุสำหรับเช็ดกับลูกกลิ้งด้านในเครื่อง จากนั้นหมุนลูกกลิ้งขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
  รูปภาพ : ทำความสะอาดลูกกลิ้งในเครื่อง
  ภาพ: ทำความสะอาดลูกกลิ้งในเครื่อง
 8. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 ถึง 15 นาที
 9. ตรวจสอบลูกกลิ้งในช่องทำความสะอาด ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งยังอยู่ดีและหมุนได้ตามปกติ และหยุ่นรับน้ำหนักเมื่อลองกดดู หากลูกกลิ้งเสียหาย ให้เปลี่ยนฝาช่องปิดใหม่
  รูปภาพ : ตรวจสอบลูกกลิ้งในช่องทำความสะอาด
  ภาพ: ตรวจสอบลูกกลิ้งในช่องทำความสะอาด
 10. สอดฝาช่องทำควาสะอาดกลับเข้าที่ ค่อย ๆ ดันฝาเข้าในพื้นที่สำหรับทำความสะอาดจนกระทั่งล็อคทั้งสองส่วนล็อคเข้าที่
 11. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 12. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 13. หากเครื่องไม่เปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม () เพื่อเปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่ 2: ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้
จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • วัสดุเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุยและไม่ขาดหรือรุ่ยเป็นเส้น
  • น้ำกลั่น น้ำกรองหรือน้ำบรรจุขวด (น้ำก๊อกอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้)
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์
  ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
 2. ค่อย ๆ พลิกเครื่องพิมพ์ไปทางด้านขวาเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ด้านล่างได้
 3. เลื่อนถาดกระดาษออกจนสุด จากนั้นนำกระดาษที่ติดออกจากลูกกลิ้ง
  รูปภาพ : นำกระดาษติดออกจากลูกกลิ้ง
  ภาพ: นำกระดาษติดออกจากลูกกลิ้ง
 4. ค้นหาลูกกลิ้งดึงกระดาษสองตัว ลูกกลิ้งจะอยู่ใกล้กับตรงกลางเครื่องพิมพ์ด้านหลังลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ค้นหาลูกกลิ้งดึงกระดาษ
  ภาพ: ค้นหาลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 5. ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขุยชุบน้ำบรรจุขวดหรือน้ำกลั่นให้หมาด จากนั้นบิดผ้าให้แห้ง
 6. กดผ้ากับลูกกลิ้งดึงกระดาษ จากนั้นหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
 7. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้งสนิท (โดยปกติ 10 ถึง 15 นาที)
 8. เลื่อนถาดกระดาษกลับเข้าไปจนสุด
 9. วางเครื่องพิมพ์ลงในตำแหน่งปกติ
 10. เปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นมองเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ว่ามีวัตถุแปลกปลอมที่อาจเคลื่อนออกมาหลังจากพลิกเครื่องหรือไม่
 11. นำสิ่งแปลกปลอมที่พบออก จากนั้นปิดฝาช่องตลับหมึก
 12. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 13. หากเครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์หน้าทดสอบ
พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากหน้าทดสอบจัดพิมพ์ออกมา ให้ลองสั่งพิมพ์เอกสารต้นฉบับอีกครั้ง หากปัญหาได้รับการแก้ไข ไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาใดต่อไป
 • หากหน้าทดสอบจัดพิมพ์ออกมา แต่ไม่สามารถพิมพ์เอกสารต้นฉบับ ให้ทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์หน้าทดสอบ ให้ลองพิมพ์หน้าทดสอบอีกครั้ง คอยฟังเสียงลูกกลิ้งยางดึงกระดาษ ควรจะได้ยินเสียงลูกกลิ้งหมุน จากนั้นค่อย ๆ ดันกระดาษต่อจนกระทั่งลูกกลิ้งจับกระดาษและเริ่มดึงกระดาษ ระวังอย่าดันกระดาษมากเกินไปเนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดได้
  • หากหน้าทดสอบเครื่องพิมพ์ออกมาขณะค่อย ๆ ดันกระดาษเข้าไป ให้ลองพิมพ์เอกสารต้นฉบับใหม่อีกครั้ง กระดาษอาจเข้าไปไม่ลึกพอในเครื่อง หากปัญหาได้รับการแก้ไข ไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาใดต่อไป
  • หากหน้าทดสอบไม่พิมพ์ออกมาขณะดันกระดาษเข้าไปอย่างช้า ๆ ให้ทวนซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งอีกครั้ง หากยังเกิดปัญหาหลังทำความสะอาดหลายครั้งแล้ว ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
  • หากกระดาษป้อนเข้าในเครื่องขณะค่อย ๆ ดันเข้า ให้ทวนซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งอีกครั้ง หากยังเกิดปัญหาหลังทำความสะอาดหลายครั้งแล้ว ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สี่: ปรับค่ากระดาษที่ไดร์เวอร์การพิมพ์
เครื่องจะไม่ยอมดึงกระดาษหากขนาดและประเภทกระดาษในถาดไม่ตรงกับค่าขนาดและประเภทของกระดาษที่ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
 1. ลองใส่กระดาษที่ใช้กระดาษเกิดปัญหาใหม่
 2. ย้อนกลับไปที่เอกสารที่พยายามจัดพิมพ์ขณะเกิดปัญหาขึ้น
 3. คลิก File (ไฟล์) คลิกเลือกปุ่ม Microsoft Office () จากนั้นคลิก Print (พิมพ์) กล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) จะปรากฏขึ้น
 4. เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (ค่าปรับแต่ง) กล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (ค่าปรับแต่ง) จะเปิดขึ้นมา
 5. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
 6. จากส่วนแสดงรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตัวเลือกที่เลือกไว้จะต้องตรงกับขนาดกระดาษของคุณ เช่น หากใส่กระดาษ Legal ในเครื่อง ให้เลือก Legal
 7. จากส่วนแสดงรายการ Media (สื่อพิมพ์) เลือกประเภทกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่อง
 8. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปรับใช้ค่าปรับตั้ง
 9. คลิก OK (ตกลง) จาก Print (พิมพ์) ในกล่องโต้ตอบเพื่อเริ่มการพิมพ์งาน
  • หากเอกสารสามารถจัดพิมพ์ออกมา แสดงว่าแก้ไขปัญหาได้แล้ว และไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ต่อไปอีก
  • หากเอกสารจัดพิมพ์ออกมาบนกระดาษสีขาว แต่ไม่สามารถพิมพ์บนกระดาษพิเศษ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก อาจเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษที่พยายามใช้พิมพ์ หรืออาจเกิดจากปัญหาในการเชื่อมต่อ ตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อ "สาเหตุ" และ "พบปัญหาในการป้อนกระดาษบ่อย ๆ หรือซ้ำ ๆ กันหรือไม่" ตอนต้นของเอกสารชุดนี้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หากไม่สามารถพิมพ์เอกสาร ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
ส่งเครื่องซ่อมเฉพาะในกรณีที่ทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาข้างต้นครบถ้วนแล้วและเครื่องยังไม่สามารถพิมพ์หน้าทดสอบบนกระดาษสีขาวปกติได้
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย