ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3520 e-All-in-One และ HP Deskjet Ink Advantage 3520 e-All-in-One - การพิมพ์หน้ากำหนดค่าเครือข่าย

บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการพิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่าย หน้ากำหนดค่าแสดงค่าเครือข่ายสำหรับเครื่อง
การพิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่าย
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หน้ากำหนดค่า
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม Wireless () เมนู Wireless (ไร้สาย) จะปรากฏขึ้น
 2. กดปุ่ม () ติดกับ Settings (ค่าปรับตั้ง) กดลูกศรลง () เพื่อไปที่ Print Report (รายงานการพิมพ์) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 3. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อไปที่ Configuration Page (หน้ากำหนดค่า) จากนั้นกด OK (ตกลง) หน้าทดสอบจะพิมพ์ออกมา
    บันทึก
  หน้าทดสอบอาจพิมพ์ข้อมูลออกมาสองหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานกำหนดค่าเครือข่าย
  ภาพ: ตัวอย่างรายงานกำหนดค่าเครือข่าย

ประเทศ: Flag ไทย