ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - เลือกประเภทกระดาษ (Mac OS X)

เลือกประเภทกระดาษ (Mac OS X)

  1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)
  2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) ให้เลือกเครื่องพิมพ์
  3. ตามค่าเริ่มต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สำเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Finishing (การตกแต่ง)
  4. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน์ Media Type (ชนิดสื่อ)
  5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย