ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - จัดทำหนังสือเล่มเล็ก (Windows)

จัดทำหนังสือเล่มเล็ก (Windows)

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ ตกแต่ง
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย พิมพ์ทั้งสองด้าน
  รูปภาพ : แท็บตกแต่ง
 5. ในรายการดรอปดาวน์ รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ให้คลิกตัวเลือก การเย็บขอบด้านซ้าย หรือ การเย็บขอบด้านขวา ตัวเลือก จำนวนหน้าต่อแผ่น จะเปลี่ยนเป็น 2 หน้าต่อแผ่นโดยอัตโนมัติ
  คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร
  รูปภาพ : แท็บตกแต่ง
 6. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย