ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - กำหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Windows)

กำหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Windows)

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ ลักษณะ
  รูปภาพ : แท็บลักษณะ
 4. เลือกตัวเลือก พิมพ์เอกสารบน แล้วเลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์
  คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร
  รูปภาพ : แท็บลักษณะ
 5. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย