ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

เลือกประเภทกระดาษ (Windows)
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
  รูปภาพ : แถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. จากรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้คลิกตัวเลือก อื่นๆ...
  รูปภาพ : แถบ กระดาษ/คุณภาพ
 5. ขยายรายการตัวเลือก ประเภท:
  รูปภาพ : แถบ กระดาษ/คุณภาพ
 6. ขยายหมวดหมู่ของประเภทกระดาษที่ระบุกระดาษของคุณได้ดีที่สุด
  รูปภาพ : แถบ กระดาษ/คุณภาพ
 7. เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษที่คุณกำลังใช้ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง
  รูปภาพ : แถบ กระดาษ/คุณภาพ
 8. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย