ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - แก้ปัญหาเครือข่ายแบบใช้สาย

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย ก่อนการเริ่มต้น ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์และระบุ IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในหน้านี้
เครื่องพิมพ์มีการเชื่อมต่อไม่ดี
 1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้เชื่อมต่อกับพอร์ตเครือข่ายที่ถูกต้องโดยใช้สายเคเบิลที่มีความยาวเหมาะสม
 2. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาดีแล้ว
 3. ดูการเชื่อมต่อพอร์ตเครือข่ายที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าไฟแสดงการทำงานสีเหลืองอำพันและไฟสถานะลิงค์สีเขียวยังสว่างอยู่
 4. หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ลองใช้สายเคเบิลหรือพอร์ตอื่นบนฮับ
เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังใช้ IP แอดเดรสที่ไม่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์
 1. เปิดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ และคลิกแถบ พอร์ต ตรวจสอบว่าเลือก IP แอดเดรสปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์จะแสดงอยู่ในหน้าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
 2. หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐานของ HP ให้เลือกกล่องที่ระบุว่า พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์นี้ทุกครั้ง แม้กระทั่งในกรณีที่ IP แอดเดรสเปลี่ยนไป
 3. หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ให้ใช้ชื่อโฮสต์แทน IP แอดเดรส
 4. หาก IP แอดเดรสถูกต้อง ให้ลบเครื่องพิมพ์ออก และเพิ่มอีกครั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์
 1. ทดสอบการสื่อสารเครือข่ายโดยการ Ping เครื่องพิมพ์
  1. เปิดพรอมต์บรรทัดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์ สำหรับ Windows ให้คลิก Start (เริ่ม) คลิก Run (เรียกใช้) จากนั้นพิมพ์ cmd
  2. พิมพ์ ping ตามด้วย IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์
  3. หากหน้าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงว่าเครือข่ายกำลังทำงาน
 2. หากคำสั่ง ping ไม่สำเร็จ ให้ตรวจดูว่าฮับเครือข่ายเปิดอยู่ แล้วตรวจดูการตั้งค่าเครือข่าย เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ได้รับการตั้งค่าสำหรับเครือข่ายเดียวกันหรือไม่
เครื่องพิมพ์ใช้การตั้งค่าลิงค์และ Duplex สำหรับเครือข่ายไม่ถูกต้อง
Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ไม่ต้องตั้งค่านี้และให้อยู่ในโหมดอัตโนมัติ (การตั้งค่าเริ่มต้น) หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้นสำหรับเครือข่ายของคุณด้วย
โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน
ตรวจสอบว่าติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อย่างถูกต้อง และใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ที่ถูกต้อง
คอมพิวเตอร์หรือเวิร์คสเตชั่นอาจตั้งค่าไม่ถูกต้อง
 1. ตรวจสอบไดรเวอร์เครือข่าย ไดรเวอร์การพิมพ์ และการกำหนดเส้นทางเครือข่าย
 2. ตรวจสอบว่ากำหนดค่าระบบการปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
เครื่องพิมพ์ถูกปิดใช้ หรือการตั้งค่าเครือข่ายอื่นไม่ถูกต้อง
 1. ตรวจดูหน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครือข่าย เปิดใช้งาน หากจำเป็น
 2. กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ หากจำเป็น

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย