ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - ปรับปรุงคุณภาพการสแกน

ตรวจหาสิ่งสกปรกหรือรอยเปื้อนในกระจกของเครื่องสแกน

เมื่อเวลาผ่านไปจุดด่างจากสิ่งสกปรกอาจสะสมบนกระจกของสแกนเนอร์และด้านในพลาสติกสีขาวซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดกระจกของสแกนเนอร์และด้านในพลาสติกสีขาว
 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ
  รูปภาพ : กดปุ่มเปิด/ปิด
 2. เปิดฝาสแกนเนอร์ จัดแนวกระดาษที่มีข้อบกพร่องในการทำสำเนากับกระจกสแกนเนอร์เพื่อระบุตำแหน่งของสิ่งสกปรกหรือรอยเปื้อน
  รูปภาพ : เปิดสแกนเนอร์
 3. ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์หลัก กระจกอุปกรณ์ป้อนกระดาษ (แถบกระจกขนาดเล็กที่ด้านซ้ายของสแกนเนอร์) และด้านในโฟมสีขาว ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความสะอาดกระจก เช็ดกระจกและด้านในพลาสติกสีขาวให้แห้งโดยใช้ผ้าชามัวร์หรือฟองน้ำเซลลูโลสเพื่อป้องกันจุดด่าง
    หมายเหตุ
  ห้ามใช้สารกัดกร่อน สารขัดเงา เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องพิมพ์ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจรั่วซึมและทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
  บันทึก
  หากคุณประสบปัญหากับรอยทางบนสำเนาเมื่อคุณใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษ ให้ตรวจสอบว่าคุณทำความสะอาดแถบกระจกขนาดเล็กที่ด้านซ้ายของสแกนเนอร์แล้ว
  รูปภาพ : บริเวณที่ทำความสะอาด
 4. เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : กดปุ่มเปิด/ปิด

ตรวจสอบการตั้งค่าความละเอียด

บันทึก
การตั้งค่าความละเอียดให้สูงขึ้น จะเพิ่มขนาดของไฟล์และเวลาสแกน
 1. เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. เปิดเมนู การตั้งค่าสแกน/ส่งดิจิตอล
 3. เลือกประเภทของการตั้งค่าการสแกนและการส่งที่คุณต้องการกำหนดค่า
 4. เปิดเมนู ตัวเลือกงานเริ่มต้น
 5. แตะปุ่ม ความละเอียด
 6. เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แตะปุ่ม OK
 7. แตะปุ่ม เริ่ม

ตรวจสอบการตั้งค่าการปรับเปลี่ยนภาพ

ปรับการตั้งค่าเพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสแกน
 1. เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. เปิดเมนู การตั้งค่าสแกน/ส่งดิจิตอล
 3. เลือกประเภทของการตั้งค่าการสแกนและการส่งที่คุณต้องการกำหนดค่า
 4. เปิดเมนู ตัวเลือกงานเริ่มต้น
 5. แตะปุ่ม การปรับภาพ
 6. ปรับแถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าระดับ ความเข้ม, ระดับ ความคมชัด, ระดับ ความคมชัด และระดับ การล้างสีพื้นหลัง แตะปุ่ม OK
 7. แตะปุ่ม เริ่ม

ปรับคุณภาพการสแกนสำหรับข้อความหรือรูปภาพให้ดีที่สุด

ปรับงานสแกนสำหรับประเภทภาพที่สแกนให้ดีที่สุด: ข้อความ กราฟิก หรือภาพถ่าย
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะหนึ่งปุ่มสำหรับคุณสมบัติสแกน/ส่ง:
  • บันทึกในโฟลเดอร์เครือข่าย
  • บันทึกในหน่วยความจำของเครื่อง
  • บันทึกลงใน USB
 2. แตะปุ่ม ตัวเลือกอื่น และแตะปุ่ม ปรับข้อความ/รูปภาพให้ดีที่สุด
 3. เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแตะปุ่ม ปรับด้วยตนเอง แล้วจึงปรับตัวเลื่อนในบริเวณ ปรับให้ดีที่สุดสำหรับ แตะปุ่ม OK
 4. แตะปุ่ม เริ่ม
บันทึก
การตั้งค่าเหล่านี้เป็นแบบชั่วคราว หลังจากทำงานเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น

ตรวจสอบการตั้งค่าคุณภาพงานพิมพ์

การตั้งค่านี้จะปรับระดับการบีบอัดเมื่อบันทึกไฟล์ สำหรับคุณภาพสูงสุด ให้เลือกการตั้งค่าสูงสุด
 1. เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. เปิดเมนู การตั้งค่าสแกน/ส่งดิจิตอล
 3. เลือกประเภทของการตั้งค่าการสแกนและการส่งที่คุณต้องการกำหนดค่า
 4. เปิดเมนู ตัวเลือกงานเริ่มต้น
 5. แตะปุ่ม คุณภาพงานพิมพ์
 6. เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แตะปุ่ม OK
 7. แตะปุ่ม เริ่ม

ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

 1. ยกตัวล็อคอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ตำแหน่งของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ตำแหน่งของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. ใช้อากาศอัดหรือผ้าสะอาดที่ไม่มีขนชุบน้ำอุ่นหมาดๆ เช็ดเส้นใยหรือฝุ่นที่มองเห็นออกจากลูกกลิ้งและแผ่นแยก
  บันทึก
  ยกชุดลูกกลิ้งขึ้นเพื่อให้คุณสามารถทำความสะอาดลูกกลิ้งที่สองได้
  รูปภาพ : ตำแหน่งของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 4. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ตำแหน่งของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย