ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - ส่งเอกสารที่สแกนไปยังอีเมล์แอดเดรสอย่างน้อยหนึ่งรายการ

ส่งเอกสารที่สแกนไปยังอีเมล์แอดเดรสอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 1. วางเอกสารคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์หรือวางหงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 2. แตะปุ่ม อีเมล์ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปุ่ม อีเมล์
  บันทึก
  หากมีพรอมต์ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 3. แตะฟิลด์ ถึง เพื่อเปิดแป้นพิมพ์
  บันทึก
  หากคุณลงชื่อเข้าใช้ในเครื่องพิมพ์แล้ว ชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลเริ่มต้นอื่นๆ ของคุณอาจปรากฏในฟิลด์ จาก: หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  รูปภาพ : หน้าจอ อีเมล์
 4. ในการส่งไปยังแอดเดรสหลายรายการ ให้แยกแอดเดรสแต่ละรายการด้วยเซมิโคลอน หรือแตะปุ่ม Enter บนแผงปุ่มกดทัชสกรีนหลังจากคุณพิมพ์แอดเดรสแต่ละรายการ
  รูปภาพ : หน้าจอ อีเมล์
 5. ป้อนข้อมูลในฟิลด์ สำเนาถึง:, หัวข้อ: และ ชื่อไฟล์: โดยแตะฟิลด์ และใช้แผงปุ่มกดทัชสกรีนเพื่อป้อนข้อมูล
 6. ในการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเอกสาร ให้แตะปุ่ม ตัวเลือกอื่น
  รูปภาพ : ปุ่ม ตัวเลือกอื่นๆ
 7. หากคุณกำลังส่งเอกสารที่พิมพ์สองด้าน เลือกเมนู ด้านต้นฉบับ และเลือกตัวเลือก 2 ด้าน แตะปุ่ม OK
  รูปภาพ : ตัวเลือก ด้าน
 8. แตะปุ่มเริ่ม เริ่ม เพื่อเริ่มส่ง
  บันทึก
  คุณสามารถดูตัวอย่างภาพได้ทุกเมื่อโดยแตะปุ่ม ตัวอย่าง ที่มุมบนขวาของหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ ให้แตะปุ่ม วิธีใช้ บนหน้าจอดูตัวอย่าง
  รูปภาพ : ปุ่ม เริ่ม
 9. ในการตั้งค่างานอีเมล์อื่น ให้แตะปุ่ม OK บนหน้าจอสถานะ
  รูปภาพ : หน้าจอ อีเมล์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย