ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - ปรับคุณภาพสำเนาสำหรับข้อความหรือรูปภาพให้ดีที่สุด

ปรับคุณภาพสำเนาสำหรับข้อความหรือรูปภาพให้ดีที่สุด

ปรับงานทำสำเนาสำหรับประเภทภาพที่ทำสำเนาให้ดีที่สุด: ข้อความ กราฟิก หรือภาพถ่าย
  1. แตะปุ่ม สำเนา ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  2. แตะปุ่ม ตัวเลือกอื่น และแตะปุ่ม ปรับข้อความ/รูปภาพให้ดีที่สุด
  3. เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแตะปุ่ม ปรับด้วยตนเอง แล้วจึงปรับตัวเลื่อนในบริเวณ ปรับให้ดีที่สุดสำหรับ แตะปุ่ม OK
  4. แตะปุ่ม เริ่ม
บันทึก
การตั้งค่าเหล่านี้เป็นแบบชั่วคราว หลังจากทำงานเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย