ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

สำหรับรายการกระดาษยี่ห้อ HP ทั้งหมดที่เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุน โปรดไปที่ www.hp.com/support/lj500MFPM525
บันทึก
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน
ประเภทกระดาษที่สนับสนุน
ประเภทกระดาษ
ถาด 1
ถาดกระดาษ 2 และถาดป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
ธรรมดา
HP EcoSMART Lite
กระดาษบาง 60–74 g/m2
กระดาษหนาปานกลาง 96–110 g/m2
กระดาษหนา 111–130 g/m2
กระดาษหนาพิเศษ 131–175 g/m2
การ์ดสต็อค 176–220 g/m2
แผ่นใสขาวดำ
ฉลาก
กระดาษหัวจดหมาย
ซองจดหมาย
กระดาษแบบฟอร์ม
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
กระดาษสี
กระดาษบอนด์
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษหยาบ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย