ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - เลือกขนาดกระดาษ (Windows)

เลือกขนาดกระดาษ (Windows)

  1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
  2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
  4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ
  5. คลิกปุ่ม ตกลง
  6. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย