ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet - การติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 2510, 2511, 2512, 2514, Deskjet Ink Advantage 2515, 2516, 2520hc และ DeskJet Ultra Ink Advantage 2529 All-in-One
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ นอกเหนือจากขั้นตอนที่ระบุในเอกสารชุดนี้ CD ซอฟต์แวร์ยังมีวิดีโอสาธิตเบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งค่าภาษาและฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถทำตามขั้นตอนในการติดตั้งฮาร์ดแวร์จากแผ่น CD ติดตั้งซอฟต์แวร์ หรืออ้างอิงจากเอกสารชุดนี้เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดในการติดตั้งฮาร์ดแวร์
เอกสารชุดนี้ครอบคลุมขั้นตอนต่อไปนี้ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์:
 • นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง
 • เสียบสายไฟ และเปิดเครื่อง
 • ใส่กระดาษ
 • ติดตั้งตลับหมึก
 • ปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์
บันทึก
ภาพในขั้นตอนบางส่วนอาจไม่เหมือนกับเครื่องพิมพ์ของคุณ ทั้งนี้ขั้นตอนยังคงเหมือนกันเช่นเดิม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย